Archief

Carnaval 2008 staat voor de deur!

De oliebollen hebben we nog maar net op of we gaan ons al weer opmaken voor het mooiste feest van het jaar: carnaval. Tijdens de kerstvakantie is er volop geknutseld en geoefend door de leden van Kenderkarnaval.

Drie koningen

Ha Kids, Omdat het 6 januari weer 3 koningen is willen wij jullie uitnodigen om dit met Jong Nederland samen te vieren.  We willen ……

Berichten

Jong Nederland heeft ook een afdeling op Helvoirt.net gekregen. Kijk voor het laatste nieuws op deze pagina

EIGEN BOX

EIGEN BOX  De beslissing over het Centrumplan leek alleen nog maar af te hangen van de instemming van de Helvoirtse verenigingen. Wethouder Wil van Nistelrooij zei onlangs nog “dat de  verenigingen deze kans toch niet mogen missen”. Verknoping of –nog mooier- synergie waren maandenlang de toverwoorden die inwoners en verenigingen…

week 50

GEMEENTE HAAREN KRIJGT KERSTBOOM VAN DE STICHTING PRISMA  Op maandag 10 december om 11.00 uur boden cliënten van Prisma en hun begeleiders burgemeester Ronnes en wethouder Blom een kerstboom aan voor de hal van het gemeentehuis.   AC Groen, een onderdeel van Prisma, verkoopt ieder jaar kerstbomen. Steeds opnieuw proberen…

week 49

HET WOORD IS AAN U!!!! Aan: alle inwoners van Esch van 16 jaar en ouder Samen denken en doen, dat staat centraal tijdens het ontwikkelen van het dorpsontwikkelingsplan (DOP) in Esch. Velen van u hebben uw stem laten horen door de enquête over de leefbaarheid van Esch in te vullen. Bedankt daarvoor! Bent…

week 48

Afvalproeven 2008 te Helvoirt en Biezenmortel  Om de verkeersdrukte op de milieustraat te verminderen en te onderzoeken of er behoefte bestaat om binnen de dorpen een beperkte milieustraat in te richten, heeft de gemeenteraad in het voorjaar van 2007 verzocht om in 2008 meerdere afvalproeven uit te gaan voeren. De…

Week 47

Dorpsontwikkelingsplan dorp Haaren 26 november a.s. van start! Uitnodiging aan alle inwoners van het dorp Haaren van 16 jaar en ouder  Hebt u het naar uw zin in Haaren? Wat vindt u er aantrekkelijk aan – of juist niet – om hier te wonen? Wat moet gehandhaafd blijven? Wat zou…

WEEK 46

10-JARIG HAAREN SPEELT BRIDGE! In het kader van het 10-jarig bestaan van de gemeente Haaren, worden op zondagmiddag 13 januari 2008 de Haarense bridge kampioenschappen bridge wedstrijd georganiseerd voor alle bridgende inwoners van de vier dorpen van de gemeente Haaren (Helvoirt, Haaren, Esch en Biezenmortel). Aanvang 12.30 uur tot ongeveer 16.30…

Algemene beschouwingen S'95 op begroting 2008

Het positivisme kent geen grenzen als je de reacties van de coalitiepartijen leest in De Leije van 31 oktober j.l. Een korte bloemlezing hieruit: De VVD klopt zich op de borst als het gaat om de gezondmaking van de gemeentefinanciën. Zij zijn het geweest die de financiën ferm hebben aangepakt…