Archief

week 35

OPEN MONUMENTENDAG 13 EN 14 SEPTEMBER 2008 Elk jaar wordt in september een landelijke Open Monumentendag gehouden. Het thema van dit jaar is: SPOREN, OPGRAVINGEN EN BODEMVONDSTEN In de gemeente Haaren zijn ter gelegenheid van de Open Monumentendag 2008 rond dit onderwerp twee activiteiten: In Dorpshuis De Es in Esch…

week 34

SLOTENBEHEER 2008 – 2011 In de gemeente Haaren liggen, verdeeld over vier dorpen, ca. 155 km watergangen die jaarlijks geheel of gedeeltelijk gemaaid worden. De onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen zijn vastgelegd in de “Verordening waterhuishouding Noord-Brabant”. Hierin is vastgelegd: ”De onderhoudsplicht van een eigenaar of gebruiker van gronden grenzend aan oppervlaktewater,…

week 33

OPEN MONUMENTENDAG 13 EN 14 SEPTEMBER 2008 Elk jaar wordt in september een landelijke Open Monumentendag gehouden. Het thema van dit jaar is: Sporen, Opgravingen en bodemvondsten In de gemeente Haaren zijn ter gelegenheid van de Open Monumentendag 2008 over dit onderwerp twee activiteiten: In Dorpshuis De Es in Esch…

Rolstoeltenniser Maikel Scheffers naar Beijing !

Wat 4 jaar geleden net niet lukte is nu wel gelukt. Maikel Scheffers uit Helvoirt gaat naar de Paralympische Spelen die in september 2008 plaatsvinden in Beijing. Zowel in de single als de dubbel gaat hij proberen een medaille te veroveren. De huidige positie op de wereldranglijst geeft daar alle reden…

Wijziging politieloket Haaren

Het politieloket in Haaren is verhuist van de Driehoeven 1 naar het gemeentehuis te Haaren, per ingang van 19 augustus 2008. De politie wil zoveel mogelijk bezig zijn met de veiligheid van burgers, op straat en in de wijken. Zij wil direct aanspreekbaar zijn voor bewoners en toezicht houden in…

week 31

OPSTART MILIEUVERGUNNING GEMEENTEWERF, BRANDWEERKAZERNE EN MILIEUSTRAAT Voordat de gemeente met de daadwerkelijke realisatie van de nieuwe Gemeentewerf, Brandweerkazerne en Milieustraat (GBM) op de Helvoirtseweg 6B in Haaren kan beginnen, dienen een aantal procedures te worden doorlopen. Eén van de procedures betreft de aanvraag van een milieuvergunning bij de Provincie Noord-Brabant.…

week 30

KLEDINGINZAMELING EN HET KLIMAATBOS In de gemeente Haaren wordt door de organisatie KICI kleding via de groene openbare kledingcontainers ingezameld. Een deel van de opbrengst gaat naar Amnesty International en een deel van de opbrengst wordt ingezet in diverse milieugerelateerde projecten. Één van de projecten betreft het Klimaatbos van Natuurmonumenten.…

week 29

VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD ZET BELANGRIJKE STAP NAAR REGIONALISERING BRANDWEER   De burgemeesters van de 21 gemeenten die samen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vormen hebben eind juni uitgesproken hun gemeentebesturen op te roepen om te komen tot één gezamenlijke brandweerorganisatie onder éénhoofdige leiding. Alle circa 300 beroepsmedewerkers en circa…

week28

WONINGBOUW SLIJKHOEF FASE 2 BIEZENMORTEL Enkele weken geleden informeerden wij u op deze pagina over de stand van zaken rondom Slijkhoef. In onze vergadering van 30 juni 2008 namen wij een besluit over het voorlopig afwikkelen van het bouwverkeer via de weg Slijkhoef. Ook besloten wij de onderhandelingen over de…

MODERN

MODERN  Wanneer is een gemeente modern en doet ze dingen die bij deze tijd horen? Een moderne gemeente heeft bijvoorbeeld een platform voor inwoners die willen meepraten. Zij krijgen een beperkt budget dat zij naar eigen inzicht mogen besteden. De verdeling van dat geld gebeurt op een vergadering van dat…