Voor zorg en ondersteuning dichtbij.

De gemeente ondersteunt inwoners bij het organiseren van de juiste zorg en ondersteuning. Op een zodanige manier dat mensen (weer) kunnen deelnemen aan de samenleving en zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Het vinden van de juiste zorg en ondersteuning is maatwerk. Het netwerk van familie, kennissen met op de achtergrond vrijwilligers of mantelzorgers levert in veel gevallen een bijdrage. Wanneer ondersteuning vanuit het netwerk niet of onvoldoende mogelijk is, dan zijn er oplossingen voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2015 ontvingen in Haaren 669 inwoners een bijdrage vanuit de Wmo.
De budgetten vanuit het Ministerie zijn de afgelopen jaren behoorlijk verlaagd. Gemeenten moeten zorg en ondersteuning leveren met minder financiële middelen. Een nieuwe manier van werken is het gevolg. We kijken niet meer naar wat iemand niet (meer) kan, maar maken samen met degene die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft een plan op maat. In 2015 gaven we € 2.308.049 uit aan indicaties vanuit de Wmo. Het Wmo budget bedroeg € 2.727.383.
Wanneer we ‘geld overhouden’ bekijken we over het gehele sociale domein (zorg en ondersteuning, jeugdzorg, werk en inkomen) waar nog extra middelen nodig zijn. We houden geld apart voor eventuele risico’s en/of tekorten in de toekomst. We evalueren het Wmo beleid 2015 en zetten het financiële plaatje ook af tegen hetgeen geleverd is aan zorg en ondersteuning. Wat ging er goed? Wat kan beter? Moeten we op een bepaald gebied bijstellen? Haaren blijft investeren in signalering en preventie voor ondersteuning en zorg op maat. En ondersteunt lokale initiatieven die hieraan bijdragen.
Voorzieningen waar in 2015 vanuit het Wmo budget gebruik van is gemaakt:
wonen (3%), rolstoelen (3%), vervoer (4%), collectief vervoer (11%), hulp bij het huishouden (32%) en begeleiding (47%).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *