DIE VERDIENT EEN LINTJE!
lintjeLintjesregen 2016 op 26 april jl. was weer een groot feest. Ik mocht maar liefst 12 mensen uit onze gemeente namens Zijne Majesteit de Koning in het zonnetje zetten.
We starten nu alweer met de voorbereidingen voor de lintjesregen van 2017.
Als u iemand wilt voordragen voor een onderscheiding op 26 april 2017, dan moet u de ingevulde aanvraag indienen vóór 15 juli 2016.
Ik nodig u uit eens goed om u heen te kijken. Is er iemand die zich al jarenlang op een heel bijzondere, intensieve manier onbezoldigd inspant voor onze gemeenschap? Wellicht kent u iemand die zich steeds buitengewoon beijvert voor het verenigingsleven, die al lange tijd als onvermoeibare vrijwilliger in de zorg actief is, of zich op een ander gebied onderscheidt vanwege zijn of haar voortdurende, belangeloze inzet voor onze samenleving?
Kent u iemand waarvan u denkt: “die verdient een lintje”, aarzel dan niet om een formulier aan te vragen. Bestuurders van verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties kunnen dat doen, maar ook een individuele burger mag iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.
Wilt u voor iemand uit de gemeente Haaren een lintje aanvragen? Neem dan eerst contact op met Janine van der Zanden, gemeente Haaren, via telefoonnummer 0411-627249 of e-mail j.vd.zanden@haaren.nl . Zij kan u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding en welke documenten nodig zijn voor de aanvraag.
Vertrouwelijk
Dient u een verzoek in? Dat betekent niet automatisch dat de Koninklijke onderscheiding ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is daarom van groot belang, dat u als aanvrager de voordracht, zoals de aanvraag officieel heet, heel zorgvuldig behandelt en strikt vertrouwelijk houdt.
Jeannette Zwijnenburg-Van der Vliet
Burgemeester
HUTSPOT MET COUSCOUS’
In ‘Hutspot met couscous’ gaat het over asielzoekers en de mensen die, al dan niet vrijwillig, daarmee te maken hebben. De serie ‘Hutspot met couscous’ is een initiatief van de gemeenten Boxtel, Haaren, Heusden, ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel en Vught.
Vluchtelingen geven energie
Sandra Verkuijlen is één van de acht coördinatoren op locatie ’s-Hertogenbosch van VluchtelingenWerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard. Een gesprek met haar gaat vooral over leuke dingen. “Zo veel vluchtelingen die initiatief nemen en vol optimisme hard werken aan hun eigen toekomst, dat geeft mij energie.”
Bij VluchtelingenWerk wordt geen geld uitgegeven aan flauwekul, dat is bij een bezoek aan het kantoor in ’s-Hertogenbosch meteen duidelijk. De spreekkamer is uitermate sober. Liever steken ze hun geld en energie in waar het om te doen is: het begeleiden van vluchtelingen. In het geval van Sandra: het begeleiden van vrijwilligers die op hun beurt statushouders in Vught begeleiden.
Papierland
Statushouders, dat zijn erkende vluchtelingen. Ze krijgen meestal voor vijf jaar een verblijfsvergunning. “Zodra ze een woning krijgen toegewezen, krijgen wij het druk”, vertelt Sandra. “Een vrijwilliger gaat dan met de vluchteling naar het nieuwe huis.” Sandra somt een lange reeks zaken op die VluchtelingenWerk op een dag regelt: huurcontract tekenen, uitkering aanvragen en het regelen van toeslagen, gas, water en licht en de zorgverzekering. Hiervoor moet de statushouder een aantal formulieren ondertekenen. Nederland is echt een papierland.”
Vrijwilligers zijn bij al het werk van VluchtelingenWerk onmisbaar. Naast de ondersteuning bij de administratie, zorgen zij voor de persoonlijke begeleiding van vluchtelingen. Ze weten, met steun van de coördinatoren, een vluchteling door te verwijzen als dat nodig is. Dat is bijvoorbeeld het geval als iemand kampt met psychische problemen. “Het is fijn dat veel mensen zich al als vrijwilliger hebben aangemeld”, vindt Sandra. “Het is ontzettend interessant en uitdagend werk, waar wel veel bij komt kijken.”
Talenten
Over de vluchtelingen: “Ik zie dat zo enorm veel vluchtelingen keihard werken om er iets van te maken. Ieder heeft zijn eigen talenten. Ik had een man, een echte vakman, de suggestie gedaan om vrijwilligerswerk te doen. Nu werkt hij in een winkel waar houten meubels worden opgeknapt. Prachtig, toch? En nee, niet iedereen lukt het meteen om werk te vinden. Sommige mensen hebben tijd nodig om alles te verwerken. Het vraagt wederzijds begrip en inzet.”
En voor wie de komst van vluchtelingen maar niks vindt: “We zijn wettelijk verplicht om mensen te beschermen die het slachtoffer zijn van oorlog. Iedereen kan het overkomen. Het is heus niet zo dat mensen staan te springen hun land te verlaten. Ooit droomden ze van een mooie toekomst in eigen land.”
STICHTING TAXUS TAXI HAALT SNOEISEL GRATIS THUIS OP
Het is nu de tijd om de tuin onder handen te nemen. Denk dan aan Stichting Taxus Taxi. De stichting zamelt taxussnoeisel in ten behoeve van de productie van medicatie tegen kanker. Van medio mei t/m eind september zijn zij ook actief in de gemeente Haaren. De gemeente ondersteunt deze inzameling en wil graag bijdragen aan het duurzaam verwerken van afval. Wij willen alle inwoners en organisaties die taxus in de tuin en/op het terrein hebben staan, oproepen om deel te nemen aan deze grootschalige landelijke actie.
Hoe werkt het?
Iedereen kan gebruik maken van de kosteloze ophaalservice van taxussnoeisel: zowel particulieren, hoveniers, gemeenten als bedrijven. Stichting Taxus Taxi haalt het snoeisel thuis op. Een ophaalverzoek kan heel gemakkelijk ingediend worden via de website of telefonisch. Alleen de jonge scheuten (de groene delen van de taxus) zijn bruikbaar, zij bevatten namelijk de belangrijke stof Taxol waar chemokuren van geproduceerd worden. Om het gemakkelijker te maken biedt de stichting gratis Taxus Taxi Tassen (big bag) en knipzeilen aan. Het is hierbij belangrijk het snoeisel zo luchtig mogelijk te bewaren om broei te voorkomen.
Contactgegevens
Zet of leg het taxussnoeisel op een zichtbare plek neer, zodat de chauffeur dit gemakkelijk kan vinden. Er wordt een lege tas achtergelaten, zodat deze weer gebruikt kan worden voor een volgende keer. Voor het op laten halen van taxussnoeisel of het aanvragen van een Taxus Taxi Tas en/of knipzeil kunt u terecht op de website www.taxustaxi.nl of contact opnemen via het telefoonnummer 085 – 489 63 50. De materialen worden gedurende het seizoen verspreid. Door middel van het scheiden van het taxussnoeisel wordt ervoor gezorgd dat de toekomst er voor veel mensen weer positief uitziet.
Wist u dat:
Landbouwplastic en chipszakken
niet in de plastic heroeszak mogen!
BUURTPREVENTIE
in navolging van de bewoners van de Noenes hebben 16 bewoners zich gemeld om het aantal inbraken en vernielingen in de gemeente een halt toe te roepen. Daarom gaan zij aan de slag met buurtpreventie. Bewoners zorgen samen met politie, stadstoezicht en gemeente er voor dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij straat en buurt.
Buurtpreventie is speciaal bedoeld als er problemen zijn op het gebied van criminaliteit zoals inbraak, vandalisme, vernielingen. Een groot deel van de belangstellenden, die op de bijeenkomst van 19 mei waren, is bereid er iets aan te doen. Naast inspanningen van politie, gemeente en Stadstoezicht, nemen de bewoners zelf ook voorzorgsmaatregelen, zoals goed hang- en sluitwerk, het merken van waardevolle spullen en/of door extra op te letten. Het is de bedoeling van een buurtpreventieproject dat iedereen wat meer oplet en alerter is op verdachte situaties en in voorkomende gevallen deze meldt.
De eerder opgerichte WhatsApp groepen bleken een opmaat te zijn naar dit burgerparticipatieproject, andere projecten zijn in de gemeente ook van start gegaan zoals poetsbeurt van de Mariakapel en mijnbuurtje.
Wil u ook net iets meer voor uw buurt betekenen. Meld u dan aan voor buurtpreventie met uw e-mail adres en telefoongegevens op gemeente@haaren.nl.
9 juni 2016 20.00 uur gemeentehuis Haaren is de kick off bijeenkomst buurtpreventie. U bent van harte welkom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *