Slider

Werkzaamheden Torenstraat

HELVOIRT – 4  mei 2021 Het CDA heeft in april vragen gesteld aan het college van B&W over de werkzaamheden aan De Torenstraat.

Deze straat is een belangrijke ader in de ontsluiting van Helvoirt en zijn omgeving.
De vertraging ontstond doordat er al in de 1e fase een sterk verouderde elektriciteitskabel vervangen moest worden.
Om de bereikbaarheid in en van Helvoirt niet aanzienlijk langer onder druk te zetten, wil de aannemer de ontstane vertraging inlopen, door verschillende uitvoeringsfasen samen te voegen.
Dat vergt inderdaad meer overlast, daar is niet aan te ontkomen.
De planning is nu dat de Torenstraat vóór de bouwvakvakantie, dus vóór 9 augustus weer open is.

Nog even doorbijten dus.

Het CDA is blij dat er inmiddels maatregelen zijn getroffen door de aanwonenden beter te informeren en het werkverkeer elders te laten parkeren.
Onderstaand onze vragen met de antwoorden van het college:

1. Is het mogelijk dat aannemer J. van Esch hun (werk)voertuigen parkeert op de rolschaatsbaan in Helvoirt, zodat de aanwonenden in de buurt kunnen parkeren?
Antwoord: Uiteraard is dit mogelijk, dit verzoek is inmiddels gedaan en hier wordt door de toezichthouder op toegezien.

2. Wat is het probleem om het complete tijdsschema van de werkzaamheden door te schuiven? Is hierover met de aanwonenden overlegd?
Antwoord: Hierdoor komen we in een situatie ‘werkzaamheden voor de bouwvakvakantie – werkzaamheden na de bouwvakvakantie’: Het gevolg is een nog langere periode van overlast, een gebrekkige bereikbaarheid en aanmerkelijk hogere kosten. Dat willen we voorkomen.

3. Kan het college een betere verkeersgeleiding voor met name vrachtverkeer regelen? Antwoord: Vanzelfsprekend hebben we – binnen de lokale mogelijkheden – gestreefd naar de best mogelijke verkeersgeleiding. Om verkeersoverlast in de omgeving te beperken en de verkeersveiligheid in Helvoirt te bevorderen, leiden we het regionaal vrachtverkeer om via de N65. Daarnaast hebben we gezocht naar de best mogelijke route voor bestemmingsvrachtverkeer. Ook hierbij zijn de verkeersmaatregelen gericht op verkeersveiligheid en beperkte overlast, maar daarbij kunnen we de overlast in het dorp niet voorkomen. Daar draagt ook het tijdelijk werkverkeer aan bij, wat voor extra drukte zorgt. Kortom, naar onze overtuiging is een verdere verbetering van de verkeersgeleiding niet mogelijk.

4. Hoe denkt het college de veiligheid en de bereikbaarheid voor de inwoners te kunnen garanderen?
Antwoord: De bereikbaarheid is niet afhankelijk van de duur of fasering van het werk. In alle gevallen wordt in de bereikbaarheid voorzien door middel van de zijstraten van de Torenstraat. Ook wordt er een ontsluitingsroute over het terrein van Matador onderzocht. Alle omleidingsroutes en wegafzettingen zijn, zoals gebruikelijk, vooraf afgestemd met de hulpdiensten.

5. Wat is de huidige planning dat de werkzaamheden aan de Torenstraat klaar zijn?
Antwoord: Door de aangepaste fasering is de Torenstraat weer open vóór 9 augustus, het begin van de bouwvakvakantie 2021.

6. Hoe zit het met de bereikbaarheid door de hulpdiensten rond de Torenstraat?
Antwoord: Alle omleidingsroutes en wegafzettingen zijn, zoals gebruikelijk, vooraf afgestemd met de hulpdiensten. Dit geldt ook voor het aangepaste plan. De bereikbaarheid van de hulpdiensten is steeds gegarandeerd.Ans Beijens
Raadslid CDA

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *