INL0OPSPREEKUREN COLLEGE VAN B&W. 

In haar beleidsprogramma 2006-2010 geeft het College van B&W aan dat zij streeft naar een goed luisterende gemeente. De bestuurders willen veel praten met de inwoners en luisteren naar wat er leeft. Dat willen zij o.a. bereiken door het instellen van inloopspreekuren in de dorpen.

Om u op een laagdrempelige manier de gelegenheid te geven iets te bespreken met de burgemeester of een wethouder, worden vanaf februari 2008 iedere derde dinsdag van de maand van 17.00 – 18.00 uur inloopspreekuren gehouden in de dorpshuizen in alle dorpen. Bedoeling van het college van B&W is om vooral te luisteren naar wat er speelt en leeft en betrokkenen indien nodig met anderen in de gemeentelijke organisatie in contact te brengen. De onderwerpen tijdens de spreekuren kunnen divers zijn. U kunt in principe met al uw vragen bij de bestuurder terecht, u bent niet afhankelijk van de zaken die de betreffende bestuurder in zijn portefeuille heeft.

 

Burgemeester en wethouders zullen rouleren per dorp, dat wil zeggen dat in ieder dorp op genoemd tijdstip één bestuurder aanwezig zal zijn om inwoners te woord te staan.

 

De inloopspreekuren zullen plaatsvinden volgens schema:

19 februari 2008
  Biezenmortel, De Vorselaer: burgemeester Ronnes.
  Esch, De Es: wethouder Brenninkmeijer
  Haaren, den Domp: Wethouder van Nistelrooij

  Helvoirt, Gastenbosch: wethouder Blom

– 18 maart 2008

  Biezenmortel, De Vorselaer: wethouder Brenninkmeijer

  Esch, De Es: wethouder van Nistelrooij
  Haaren, den Domp: wethouder Blom
  Helvoirt, Gastenbosch: burgemeester Ronnes
15 april 2008
 
Biezenmortel, De Vorselaer: wethouder van Nistelrooij
  Esch, De Es, wethouder Blom
  Haaren, den Domp: burgemeester Ronnes

  Helvoirt, Gastenbosch: wethouder Brenninkmeijer

– 20 mei 2008
 
Biezenmortel, De Vorselaer: wethouder Blom

  Esch, De Es: burgemeester Ronnes

  Haaren, den Domp: wethouder Brenninkmeijer

  Helvoirt, Gastenbosch: wethouder van Nistelrooij

 Gemeentehuis gesloten met carnaval In verband met carnaval is het gemeenthuis op maandag 4 en dinsdag 5 februari gesloten. U kunt op dinsdag wel aangifte doen van geboorte en overlijden van 11.00 tot 12.00 uur.  Milieustraat HAAREN MET CARNAVAL OM 12.00 UUR GESLOTEN 

In verband met de aanstaande carnavalviering zal de milieustraat te Haaren op zaterdag 2 februari aanstaande vanaf 12.00 uur zijn gesloten.

DORPSONTWIKKELINGSPLANNEN                                                                                                          HET WOORD IS AAN U! 2e Discussiebijeenkomst: 

Helvoirt:            maandag 11 februari 2008

Haaren:            maandag 11 februari 2008

Esch:               woensdag 13 februari 2008

Biezenmortel:   woensdag 20 februari 2008

 

Kijk op: www.haaren.nl >wonen en omgeving>projecten bouwen

en wonen>overige projecten>dorpsontwikkelingsplannen

 KOOPZONDAGEN 2008

 

Burgemeester en wethouders van Haaren hebben

gelet op artikel 3, lid 1 en 2 van de Winkeltijdenwet en artikel 5 van de Verordening Winkeltijden Haaren 1996, besloten in 2008 de volgende koopzondagen aan te wijzen:

 

voor het dorp Esch:                                           voor het dorp Haaren:

1   mei  Bierpompfeest                                      24 maart  2e paasdag

16 november                                                    11 mei 1e Pinksterdag

30 april Koninginnedag                                      30 april Koninginnedag

16 november                                                    26 oktober

23 november                                                    16 november

30 november                                                    23  november

14 december                                                    30  november

21 december                                                    14  december

                                                                       21  december   

                                                             

                                                                                              

voor het dorp Helvoirt                                         tuinmeubelbranche

24 maart 2e Paasdag                                        24 maart 2e Paasdag

30 april Koninginnedag                                      30 april Koninginnedag

1   mei Hemelvaartsdag                                     1   mei  Hemelvaartsdag

11 mei 1e Pinksterdag                                       11 mei  1e Pinksterdag

12 mei 2e Pinksterdag                                       12 mei 2e Pinksterdag

16 november                                                    15    juni  vaderdag

23 november

30 november

14 december

21 december

 ANJERCOLLECTE    2008 

Graag vragen wij uw aandacht voor de jaarlijkse Anjercollecte, welke dit jaar gehouden zal worden in de periode van 19 tot en met 24 mei 2008. De Anjeractie is de enige collecte in Nederland op het gebied van cultuur.

Mede dankzij de inzet van de collectanten wordt aan projecten in Noord-Brabant op het gebied van cultuur en natuurbehoud subsidie verleend.

Bent u als culturele vereniging bereid om te collecteren voor de Prins Bernhard Cultuurfonds, dan mag u 1/3 deel van de opbrengst zelf houden voor de verenigingskas en 2/3 deel komt ten goede aan het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Indien uw verenging wil collecteren in een van de dorpen van de gemeente Haaren ten behoeve van het Prins Bernhard Cultuurfonds, dient u dit voor 8 februari 2008 te melden bij:

Mw. L. Nouwens telefoon 0411-627227.

  Ontwikkeling locaties in kader van Masterplan Woningbouw Venakkers fase 4 te Esch  

In De Leije van vorige week hebben wij u geïnformeerd over het Masterplan Woningbouw. Dit Masterplan is erop gericht om zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve slag te slaan ten aanzien van de woningbouw in de vier dorpen van onze gemeente.

 

In dit Masterplan zijn 7 locaties opgenomen die ontwikkeld kunnen gaan worden met woningbouw. Vorige week hebben wij u ingelicht over de locatie milieustraat Helvoirt, de locatie Poirtersstraat Helvoirt en de locatie Engelenhoef Biezenmortel.

 

In de vergadering van 22 januari 2008 heeft het college besloten ook het woningbouwproject Venakkers fase 4 op te starten. Het plangebied voor Venakkers fase 4 is gelegen aan de zuidoost kant van de kom Esch, tussen de Venakkers en het Broxven en omvat de percelen kadastraal bekend als Esch sectie B nr 2677, 2535 en 2690 gedeeltelijk. Het project is de afronding van dit gedeelte van de kom.

 

Ter voorbereiding op de ontwikkeling van de locatie met woningen heeft het college van B&W een plan van aanpak vastgesteld. Op basis van dit plan van aanpak zal de komende periode onderzocht worden hoe de inrichting van de locatie gestalte zal kunnen krijgen en welke type woningen gerealiseerd kunnen worden. Het Masterplan woningbouw houdt rekening met de realisatie van ongeveer 15 grondgebonden woningen op deze locatie.

 In het plangebied zijn nog vier rechtstreekse bouwmogelijkheden voor halfvrijstaande woningen opgenomen. Besloten is om deze 4 kavels, gelegen aan het Kruys, in 2008 uit te geven voor de bouw van 4 halfvrijstaande woningen. Onze toewijzingsregeling is hierop van toepassing. Wij zullen u in het tweede kwartaal informeren over de uitgifte van de vier kavels

Voor de overige elf woningen moet een bestemmingsplanprocedure worden gevolgd. De uitgifte van deze woningen staat in ons woningbouwprogramma gepland voor 2011 en 2012.

 WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD? 

Bijeenkomsten die voor u –als inwoner van de gemeente- van belang zijn

 Ø       31 januari: informatie aan de raad over bestemmingsplan buitengebiedOm 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze informatieverstrekking aan de raad is openbaar. U bent van harte welkomØ       14 februari: Vergadering raadscommissieVanaf 19.30 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare, informatieve vergadering van de raadscommissie plaats. Ø       19 februari: Inloopspreekuur college van B&W

Van 17.00 tot 18.00 uur in elk gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente.

Ø       23 en 24 februari: Tentoonstelling Europa en het platteland

Van 11.00 tot 16.00 uur in de hal van het gemeentehuis

Ø       28 februari: Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering

Vanaf 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare opiniërende en besluitvormende vergadering van de raad plaats.

 U BENT VAN HARTE WELKOM! 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *