VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR 2007 

Het deed ons goed dat zovelen acte de présence gaven op de nieuwjaarsbijeenkomst van zondag 6 januari in het gemeentehuis. De reacties die we kregen wijzen erop dat de combinatie van deze bijeenkomst en de huldiging van de vrijwilligers van het jaar een hele goede is.

 

Gehuldigd tot vrijwilliger van het jaar 2007 zijn:

 

Voor het dorp HaarenIn de categorie mantelzorg Mevrouw Elly de Pina van Doveren  

     

Voor het dorp BiezenmortelIn de categorie maatschappelijke dienstverlening De heer Will van Rooij

    

Voor het dorp HelvoirtIn de categorie sport  De heer Huub Glas

      

Voor het dorp EschIn de categorie sociaal cultureel werkDe heer Jan van Gerven   

     

Vrijwilligers nogmaals proficiat; en tegen allen die aanwezig waren tijdens de nieuwjaarsreceptie: fijn dat u er ook deze keer weer was.

 

Het College van Burgemeester en Wethouders.

 HET WOORD IS AAN U!!!!!!! Dorpsontwikkelingsplan Biezenmortel 

Samen denken en doen, dat staat centraal tijdens het ontwikkelen van het dorpsontwikkelingsplan (DOP) in Biezenmortel. Velen van u hebben uw stem laten horen door de enquête over de leefbaarheid van Biezenmortel in te vullen. Ook oud-inwoners hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aangepaste vragenlijst in te vullen. Bedankt daarvoor!

 

Bent u benieuwd naar de uitkomsten van de enquête? Kom dan naar de discussiebijeenkomst op 15 januari 2008 in De Vorselaer. Tijdens deze avond zullen de resultaten van de enquête worden gepresenteerd door het onderzoeks- en adviesbureau PON.

 

Er is veel ruimte voor uw mening. Waarom bent u over bepaalde onderwerpen ontevreden en op welke plek komen bepaalde problemen voor? In kleine groepen worden de verschillende thema’s besproken. Iedereen komt zo aan het woord.

 

Kom naar de discussiebijeenkomst voor het dorpsontwikkelingsplan Biezenmortel op:

 dinsdag 15 januari 200820.00 uurDe Vorselaer in Biezenmortel. 

Gebruik de mogelijkheid om uw stem te laten horen. UW inbreng is van grote waarde.

 

De projectwethouders van de dorpsontwikkelingsplannen:

Carine Blom,

Jan Brenninkmeijer.

 

DORPSONTWIKKELINGSPLAN HAAREN1ste discussiebijeenkomst21 januari 200820.00 uur Den Domp

  Gemeente Haaren lanceert nieuwe website 

Een nieuw jaar, nieuwe voornemens! Ook onze gemeente doet daaraan mee.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 6 januari werd daarom de vernieuwde website gepresenteerd: www.haaren.nl is in een compleet nieuw jasje gestoken!

Stegen we in 2007 al meer dan honderd plaatsen op de landelijke ranglijst, we vonden toch dat het veel beter kon en moest voor u. Daarom werd een vernieuwde website gemaakt. Het klantenpanel communicatie werd bij de opzet betrokken en hun enthousiasme over de vernieuwde site was voor ons een leuke bevestiging.

Met de nieuwe vormgeving en structuur hopen wij u meer en vooral overzichtelijkere informatie aan te bieden. U kunt in 2008 ook steeds meer zaken digitaal regelen. Er is een speciale button “Digitale Balie Haaren” gemaakt, waaronder u alles vindt over onze digitale dienstverlening, zoals informatie over producten en diensten, Meldpunt Haaren, de webwinkel en Loket Wegwijs.

Uiteraard zijn we benieuwd wat u ervan vindt, want uiteindelijk is het niet onze, maar vooral uw website. Bekijk het eens en reageer via de site ( bij ‘geef uw mening’ of het reactieformulier bovenaan).

 

De lancering van deze vernieuwde site betekent niet dat we nu klaar zijn.

De ontwikkelingen zijn en blijven in beweging. Er wordt hard gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de digitale formulieren en aan de uitbreiding van de webwinkel. Wij willen u ook digitaal optimaal op de hoogte houden van de ontwikkelingen in onze gemeente en over uw eigen zaken, die bij de gemeente in behandeling zijn. DigiD gaat een steeds grotere rol spelen.

Wilt u daarover meer informatie of wilt u uw DigiDcode aanvragen, kijk op www.digid.nl.

 

We gaan door met het uitwerken van onze voornemens….. en met het waarmaken daarvan. 2008 is net begonnen. U hoort zeker nog meer van ons!!!

 

Hebt u een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie nodig?Vraag het ( met uw DigiDcode) digitaal aan via de webwinkel opwww.haaren.nl U hoeft niet meer naar het gemeentehuis, maar krijgt het binnen driewerkdagen opgestuurd.Bovendien is het nog goedkoper ook!Voor uitgebreidere informatie: kijk op www.haaren.nl.

 

Beste jongeren uit Haaren,

Wij zijn op zoek naar jullie!
Wellicht heb je er van gehoord: Esch is lid van een Europees Charter van Plattelandsgemeenten. 25 dorpen uit 25 Europese landen zijn lid van dat Charter. Het belangrijkste doel van het Charter is om mensen met elkaar in contact te brengen. Heb jij ook zin om met jongeren uit 25 Europese landen in een gezellig lang weekend kennis te maken met andere culturen en een Europees netwerk aan vrienden op te bouwen? Meld je dan nu aan voor een van de volgende twee evenementen:

Lefkara-Cyprus
Van 14 t/m 18 mei 2008 vindt de jaarlijkse zomerbijeenkomst van het Europees Charter plaats in Lefkara op Cyprus. Hier zullen delegaties van de 25 Europese dorpen elkaar ontmoeten. Iedereen zal (met twee of meer personen in een gezin) worden ondergebracht in gastgezinnen bij de lokale bevolking. Elke delegatie bestaat uit 10 leden, waarvan 4 plaatsen zijn gereserveerd voor jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 26. Er zijn geen verblijfkosten, omdat je bij mensen thuis verblijft.
Bucine-Italie
Van 12 t/m 15 juni 2008 organiseert het dorp Bucine in Italië een cultureel festival onder de naam; “Ne pas couvrir”. Je kunt op dit festival deelnemen aan verschillende workshops op het gebied van muziek, theater, fotografie en kunst. Bucine (in Toscane) nodigt jongeren uit de Charterlanden uit om deel te nemen. Vanuit Haaren mogen hier twee jongeren naar toe, in de leeftijdscategorie 18 t/m 25. De jongeren logeren allemaal bij elkaar in een gebouw.
70% van je reiskosten wordt door de organisatie betaald; er zijn geen verblijfkosten.

Iedereen uit de gemeente Haaren die in de juiste leeftijdscategorie zit mag zich voor beiden evenementen aanmelden.
Dus meld je aan en maak ook je vriend, je vriendin, je broer of je zus enthousiast.……!
Meer informatie kun je vinden op
www.esch-in-europa.nl en op www.europeancharter.euHeb je belangstelling en wil je meedoen aan een van de bijeenkomsten, mail dan je gegevens (naam, adres, telefoonnummer, leeftijd)  voor 15 januari a.s. naar: eschtrefpunt@hotmail.com  of h.van.drunen@haaren.nl
Wil je nog iets meer weten, bel dan 06-28478974 of 06-22418189
Bij meer aanmeldingen dan plaatsen zal er worden geloot. Je ontvangt altijd bericht. Met vriendelijke groeten,Bestuur Stichting Esch, Trefpunt in Europa.
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Haaren” 

Burgemeester en wethouders van Haaren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Haaren” vanaf 10 januari 2008 tot en met 21 februari 2008 voor een ieder ter inzage ligt in het kader van de inspraakprocedure. Het plan is in te zien in de hal van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Daarnaast is het plan te vinden op de website www.haaren.nl; hier klikt u op “Wonen en omgeving”, vervolgens op “Projecten Bouwen en Wonen” en zo komt u bij “Bestemmingsplan Buitengebied”.

 

Op dinsdag 15 januari 2008 vanaf 19.30 zal er een informatieavond over het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Haaren” plaatsvinden voor de inwoners van Esch en Haaren in het gemeenschapshuis Den Domp in Haaren.

 

Op donderdag 17 januari 2008 vanaf 20.00 zal er een informatieavond over het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Haaren” plaatsvinden voor de inwoners van Biezenmortel en Helvoirt in het gemeenschapshuis De Vorselaer in Biezenmortel.

 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente Haaren met uitzondering van de bebouwde kommen van Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel evenals recreatieoord “Noenes” en buurtschap “Distelberg”.

 

Gedurende bovengenoemde periode kan iedereen schriftelijk een reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 44, 5076 ZG Haaren.

 Campagne WECYCLE VAN START 

Mobieltjes, MP3-spelers, koffiezetapparaten, opladers, scheerapparaten en ander klein elektrisch apparatuur, verdwijnt nog te vaak bij het restafval. Op initiatief van de brancheorganisatie is de landelijke inzamelactie Wecycle (We Recycle) opgestart. Meervoudig wereldkampioen wielrennen Leontien van Moorsel heeft in november 2007 het startsein voor de landelijke campagne gegeven.

 

Klein elektrische apparaten kunnen gratis op de milieustraat te Haaren worden ingeleverd. De verwijderingsbijdrage die u betaalt bij de aanschaf van bijvoorbeeld een tv of koelkast, geldt namelijk ook voor kleine elektrische apparaten. Door dit afval als restafval weg te gooien betaalt u in principe dubbel. Eenmaal via de verwijderingsbijdrage en eenmaal via de afvalstoffenheffing.

 Wijzigingen ontheffingsbeleid op het stookverbod per januari 2008. 

Op 11 december 2007 heeft het college van de gemeente Haaren het ontheffingsbeleid op het stookverbod opnieuw vastgesteld. Op grond van de Wet milieubeheer is het stoken van afval, dus ook snoeihout, verboden. Elke gemeente mag onder strikte voorwaarden hiervan afwijken waardoor het mogelijk is om voor een aantal doelgroepen een ontheffing voor het stoken van snoeihout af te geven.

 Drie doelgroepen

Een ontheffing van het stookverbod wordt uitsluitend verleend voor de volgende drie doelgroepen:

 1. Agrariërs

Het uitgangspunt voor het ontheffingsbeleid is om de aanleg van nieuw groen in het buitengebied niet te ontmoedigen en de verplichte aanplant, met als doel om gebouwen uit het zicht te houden, te stimuleren. Deze aanleg wordt uitgevoerd door agrariërs en wordt door de gemeente wenselijk geacht.

 

Het ontheffingsbeleid op het stookverbod is niet van toepassing op het verbranden van organische landbouwresten.

 2. Burgers, wonend of een perceel in eigendom hebbend in het buitengebied

Burgers dienen gebruik te maken van de aanwezige verwijderingstructuur (de milieustraat en/of de GFT-container). Voor snoeihout, wat vrij komt bij grote burgerpercelen in het buitengebied en waarbij het snoeihout aangemerkt kan worden als erfbeplanting, kan tevens een stookontheffing worden aangevraagd. Het betreft hier dus percelen met erfbeplanting / houtwal en geen regulier snoeihout afkomstig van tuinen.

 

De milieuwachter zal de situatie beoordelen waarna mogelijk een ontheffing zal worden afgegeven.

 3. Bedrijven en instellingen

Ontheffing van het stookverbod kan uitsluitend worden verleend aan bedrijven en instellingen die het snoeihout hebben verkregen uit het onderhoud van erfbeplanting. Bedrijven die plantaardig afval verkrijgen uit bedrijfsmatige toepassing, bijvoorbeeld snoeihout van (boom)kwekerijen en fruitbomen, mogen wettelijk gezien geen ontheffing krijgen voor het verbranden van dit afval.

 

Voor bedrijven en instellingen worden alleen ontheffingen verleend indien het snoeihout afkomstig is uit erfbeplanting en niet uit bedrijfsmatige activiteiten is ontstaan.

 

Voor alle doelgroepen geldt dat het ontheffingsbeleid op het stookverbod alleen van toepassing is voor locaties die gelegen zijn in het buitengebied van de gemeente Haaren. Voor de begrenzing van de bebouwde kom en het buitengebied wordt verwezen naar het betreffende bestemmingsplan.

 Beleidsregels / voorwaardenAlle beleidsregels / voorwaarden voor het mogen opstoken van snoeihout in het buitengebied zijn te vinden bij de balie van het Front-Office van de afdeling Ruimtelijke Ordening. Bij deze balie kunt u het aanvraagformulier voor het verkrijgen van een ontheffing van het stookverbod opvragen.  Ten opzichte van het oude stookbeleid is een tweetal beleidsregels / voorwaarden toegevoegd:

1.                   Er mag alleen in de maanden MAART en OKTOBER worden gestookt;

2.                   De stookplaats dient minimaal 50 meter vanaf de openbare weg te zijn gesitueerd.

 RAADSCOMMISSIE 10 JANUARI 2008

Op 10 januari 2008 vindt in het gemeentehuis een raadscommissie plaats. De agenda voor deze commissie kunt u vinden in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken –  op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie> vergaderingen > 10 januari).

 EXTRA RaadsVERGADERING 10 januari 2008

Over centrumplan Helvoirt vindt op 10 januari 2008 (na de raadscommissie)  in het gemeentehuis een extra raadsvergadering plaats. De agenda voor deze vergadering kunt u vinden in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken –  op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie> vergaderingen > 10 januari).

 

STORING IN MELDPUNT HAARENHeeft u tussen kerst en nieuwjaar een melding (losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal enz.) doorgegeven aan meldpunt Haaren dan kan het zijn dat deze i.v.m. een storing niet is verwerkt. Dit geldt voor meldingen aan de balie, per mail, telefoon en website. Merkt u dat uw melding niet is doorgekomen omdat er niets aan gedaan wordt, geef het dan a.u.b. nog een keer door. Sorry voor het ongemak. 

 WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD? 

Bijeenkomsten die voor u –als inwoner van de gemeente- van belang zijn

 Ø       10 januari:
*          Raadsvergadering

*          Vergadering raadscommissie

Vanaf 19.30 vinden in de raadzaal van het gemeentehuis deze openbare vergaderingen plaats.

Ø       13 januari: 10-jarig Haaren speelt bridgeAanvang 12.30 uur in ontmoetingscentrum ’t Gastenbosch in Helvoirt.

Kampioenschappen voor al onze inwoners van alle vier de dorpen

Ø       15 januari: informatieavond bestemmingplan buitengebied

Deze avond is bestemd voor de inwoners van Esch en Haaren

Aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis Den Domp in Haaren

Ø       15 januari: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Biezenmortel

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis De Vorselaer

Ø       17 januari: informatieavond bestemmingplan buitengebied

Deze avond is bestemd voor de inwoners van Biezenmortel en Helvoirt

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis De Vorselaer in Helvoirt

Ø       21 januari: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Haaren

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis Den Domp

Ø       22 januari: inspraakavond “Kom Biezenmortel”

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis De Vorselaer

Ø       24 januari: Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering

Vanaf 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare opiniërende en besluitvormende vergadering van de raad plaats.

  U BENT VAN HARTE WELKOM!     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *