Slider

Vught wil snel één regeling voor leegkomende stallen

VUGHT/CROMVOIRT/HELVOIRT – 20 januari 2021. Het nieuwe gemeentebestuur van Vught wil zo snel mogelijk één regeling vaststellen voor leegkomende stallen van boeren in het buitengebied.

Die regeling wordt ruimer dan nu in Vught geldt maar strikter dan de Haarense regels. Dat blijkt uit het coalitieakkoord van D66, PvdA/GL, VVD en CDA.

Op dit moment gelden er voor agrariërs in Helvoirt soepeler regels dan in Vught en Cromvoirt. De gemeenteraad van Haaren heeft in september een regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) vastgesteld die meer bouw- en gebruiksmogelijkheden toestaat. Zo kunnen er meer bijgebouwen blijven staan en zijn grotere gebruiksoppervlakten mogelijk.
Het nieuwe college wil nu beide regelingen snel gelijktrekken. “Wij willen voor de gemeente als geheel bij een ruimere regeling uitkomen dan nu voor Vught en Cromvoirt geldt, maar zullen daarin mogelijk wat minder ver gaan dan de gemeente Haaren wenselijk achtte”, staat in het bestuursakkoord.

De leegkomende stallen bij stoppende boeren is een twistpunt tussen Vught en de (voormalige) gemeente Haaren. Vught, maar ook Oisterwijk en Boxtel, hebben zich fel verzet tegen het ruimere beleid van Haaren. Deze regeling zou stoppende boeren meer mogelijkheden bieden om in leegstaande stallen allerlei activiteiten te ontplooien, redeneren zij. En dat strookt niet met de bestemmingsplannen van Vught, Boxtel en Oisterwijk. Rechtsongelijkheid, concluderen zij. Vught, Boxtel en Oisterwijk hebben beroep ingesteld bij de Raad van State.

Haaren heeft altijd bestreden dat de regeling ongewenste activiteiten mogelijk zou maken. Het is een beleidskader waarbij wordt vooruitgelopen op de Omgevingswet en waaraan geen rechten kunnen worden ontleend, is de redenering. Ook de provincie stemde in met de Haarense aanpak.

Tekst: Peter Corvers

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *