logo_smaakvol_haaren

HAAREN BRUIST VAN ACTIVITEITEN OP 12 SEPTEMBER

Wat is er allemaal te doen?

 

Open Monumenten Dag: Smaak van de 19e eeuw

U ontvangt thuis in de brievenbus een kaart die een fiets- of rijroute langs verscheidene monumenten in onze gemeente aangeeft. Ook de andere locaties die een rol spelen bij “Smaakvol Haaren” staan op de kaart vermeld.

De routekaart is tijdloos, kunt u ook later nog gebruiken.

 

Kinderen: schatkaarttocht / kinderactiviteiten in Esch

11.00 – 17.00 uur op en rond het Marktplein

De kinderen krijgen via de scholen een “schatkaart”. Deze volgt de routekaart van de monumenten, maar is speciaal bedoeld voor kinderen. Onderweg bij de diverse activiteiten ontvangen de kinderen “dukaten” waarmee zij in Esch in en rondom “de Es” mee kunnen doen aan allerlei kinderactiviteiten, o.a. een kinderproeverij en schat zoeken.

 

ALS U DE ROUTE VOLGT, KOMT U OOK LANGS DE VOLGENDE ACTIVITEITEN:

 

Haaren in Beeld en Geluid

11.30 – 19.00 uur

Evenement in en rondom de Wethouder Bressersstraat, de Zwartrijt, het Tempeliersdal en de Biezen in Haaren.

Opening door Haarense Gilden, expositie van driedimensionale kunstwerken, presentatie van geluidkunst, culinaire kunst in praktijk met muzikale kunstomlijsting. Afsluitend optreden van Big Band Four Swing.

 

ZLTO (familie Witlox): Weekend van het varken

11.00 – 17.00 uur

Rondleiding op het varkensbedrijf aan de Belversestraat 31 in Haaren.

Voor de kinderen een knorrencross op mechanische varkens.

Daarnaast: proeverij, films, demonstratie luchtwassen, kraampjes met varkensproducten, kinderquiz.

 

Helvoirt: Guldenberg “Concert jonge musici”

11.00 ochtendsessie en 14.00 uur middagsessie

Twee sessies licht klassieke muziek door jonge musici.

Dit wordt omlijst met een olijfolieproeverij van “Smaak” en een workshop van “Schoonheid & Meer”.

Ook kunt u gebruik maken van de lunch- of dinerkaart.

 

Biezenmortel: Prisma

13.00 – 17.00 uur voor de kinderen:keuterboerderij, pony rijden, huifkar rijden, belevingsspeeltuin.

Rondleiding door de Oudhollandse hoogstam fruitboomgaard.

11.00 – 17.00 uur in “De Wasserij” een expositie “Groeten uit Assisië” over 100 jaar zorg.

Het Dorpshuis en restaurant “D’n Herd zijn geopend.

 

DAARNAAST ZIJN ER NOG ACTIVITEITEN VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN:

 

Haaren: in De Michel feest voor jongeren

14.00 – 16.00 uur een DJ workshop voor 13 plussers

Daarna tot 21.00 uur cocktailshaken en een afterparty

Georganiseerd door café de Michel in Haaren, in samenwerking met het Haarense jongerenpanel.

 

Zorgcentra: Brabantse koffietafel

De bewoners van Sint Jozefzorg in Esch, De Leijenhof in Helvoirt en Haarensteijn in Haaren, de bewoners van de aanleunwoningen en de ouderen uit Biezenmortel krijgen een echte Brabantse koffietafel aangeboden.

De streekproducten voor de koffietafel worden geleverd door de Duinboeren.

 

Gratis entree en bij elke activiteit staat (gratis) koffie, thee of ranja klaar.

 

 

LET OP UW BRIEVENBUS

Op woensdag 8 september worden routekaart en flyer in een envelop met het logo van smaakvol Haaren huis aan huis in onze gemeente bezorgd.

Mocht u onverhoopt de envelop niet ontvangen, neem dan even contact op met Helma van Drunen (0411 – 62 73 50 of h.van.drunen@haaren.nl) of haal een exemplaar bij de receptie van het gemeentehuis

 

 

SCHATKAART

Kinderen die niet in de gemeente Haaren op de basisschool zitten, kunnen een exemplaar van de schatkaart opvragen bij Helma van Drunen (0411 62 73 50 of h.van.drunen@haaren.nl) of de kaart ophalen bij de receptie van het gemeentehuis.

 

 

U KOMT TOCH OOK OP 12 SEPTEMBER?

 

 

 

Nieuw op de website www.haaren.nl

 

Op de website www.haaren.nl is een nieuwe pagina toegevoegd.

 

Pagina Toerisme en recreatie

Onder de pagina “Ontdek gemeente Haaren” is nu ook een pagina “toerisme en recreatie”. Hier vindt u VVV informatie zoals o.a. adressen om in onze gemeente te overnachten, informatie om een dagje uit te gaan, maar ook wandel en fietsroutes.

Neem ook eens kijkje op de pagina toerisme en recreatie.

 

WWW.HAAREN.NL, zeker een klikje waard!

 

 

START VERKOOP 23 RUIME KAVELS KANTSTRAAT HAAREN

 

De verkoop is gestart van 23 vrije bouwkavels aan de Kantstraat in Haaren. De mooi gelegen kavels hebben een oppervlakte van 822 m2 tot 2.425 m2. Afhankelijk van de grootte en ligging van de kavel varieert de prijs van € 370.000 tot € 495.000 vrij op naam. Voor meer informatie over de kavels verwijzen wij u graag naar de volgende websites:

–       Voor bouwkavels 1 t/m 17: www.ruimtevoorruimte.com > Project in verkoop > Haaren.

–       Voor bouwkavels 18 t/m 23: www.elzen.nl.

 

Ingeschrevenen in het register van gegadigden van de gemeente Haaren komen met voorrang in aanmerking voor de kavels. Bepalend bij de toewijzing is de datum van inschrijving in dit register van gegadigden. De voorrangsregeling is alleen van toepassing op kandidaten die uiterlijk op 6 oktober 2010 staan ingeschreven bij de gemeente. Bent u nog niet ingeschreven in het register, doe dit dan alsnog via de website van de gemeente Haaren. U:

–       gaat naar www.haaren.nl

–       klikt op Digitale Balie

–       klikt op Formulieren

–       klikt op Bouwen en Wonen

–       klikt op Bouwgrond/koopwoning, aanvraagformulier

–       vult het formulier in

Heeft u geen beschikking over internet, neem dan contact op met de afdeling Front Office op telefoonnummer (0411) 62 72 60 of kom langs bij de balie, geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 12:00 uur en op donderdag ook tussen 15:00 en 19:00 uur.

 

Indien u belangstelling voor een van deze kavels heeft, kunt u zich nog tot en met 6 oktober 2010 aanmelden bij:

–       Voor bouwkavels 1 t/m 17: Van den Hurk Makelaardij (tel: 0411-642828, e-mail: info@vandenhurkmakelaardij.nl).

–       Voor bouwkavels 18 t/m 23: Van den Elzen Garantiemakelaars (013-528 52 85, e-mail: info@elzen.nl).

 

 

CENTRUMPLAN HELVOIRT – GAAT HET ER VAN KOMEN?

 

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Haaren besloten dat een groot gedeelte van het centrumplan ontwikkeld kan worden. In de nieuwsbrief ‘Nieuws vanuit het hart’ die in mei uitkwam, las u de ontwikkelingen die op dat besluit volgden. Inmiddels zijn we 4 maanden verder en zijn de nodige vervolgstappen gezet. Graag brengen we u hiervan op de hoogte.

 

De Leyenhof

’t Heem heeft op basis van gewijzigde wetgeving in de gezondheidszorg opnieuw de mogelijkheden van de ontwikkelingen van De Leyenhof tegen het licht gehouden. De eerste schetsen zijn gemaakt ten behoeve van een eerste ontwerp.

Als er niet uitgegaan wordt van eventuele vertraging in de ruimtelijke ordeningsprocedure (door bezwaren), dan zal De Leyenhof gebouwd kunnen worden vanaf ongeveer oktober 2011. De bouw van De Leyenhof duurt bijna twee jaar.

 

Brede school met sportzaal

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om de brede school tot en met het voorlopig ontwerp uit te werken. Daarvoor hebben we specialisten gecontracteerd, waaronder de architect, die door middel van een Europese Aanbesteding is geselecteerd. We hebben bij elkaar in dit stadium een achttal specialisten gecontracteerd. Met de toekomstige gebruikers van de school hebben we in een Programma van Eisen geschreven wat de architect moet gaan ontwerpen.

In september 2010 begint SP-architecten uit Waddinxveen met het ontwerpen van de brede school en sportzaal. De sportzaal gaat gelijk op met De Leyenhof, de school komt wat later.

Het intrekken in de brede school door de basisschool, de peuterspeelzaal, de kinderdagopvang, de buiten-schoolse opvang en de jeugdzorgvoorzieningen is gepland in de eerste helft van 2013. Daarna kan de bestaande basisschool gesloopt worden en wordt er op die plek gestart met de bouw van woningen.

 

Uitrukpost voor de Brandweer

Een eerste ontwerp voor de uitrukpost is al gemaakt.

Uitwerking laat even op zich wachten vanwege de inpassing in de omgeving.

 

Woningbouw

De woningbouw, die op de locatie van en naast de bestaande dr. Landmanschool is gepland, wordt door/namens Bouwfonds ontworpen. Dit plandeel kan pas tot uitvoering komen als de leerlingen en leerkrachten van de bestaande school verhuisd zijn naar de nieuwe nog te ontwerpen accommodatie.

 

Centrumplan algemeen

Voor het gehele centrumplan zijn onderzoeken gedaan die nodig zijn om het nieuwe bestemmingsplan op te kunnen stellen. Hiervoor hebben we inmiddels de benodigde rapportages laten opstellen. Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met de bedrijven die kabels en leiding verzorgen. Straks bouwen we in het centrum, leggen riolering, kabels en leidingen aan én maken tegelijkertijd vele kinderen en ouderen gebruik van het dorpscentrum. Dit stemmen we goed op elkaar af.

 

Snelle procedures en uitwerken plannen

Voor het plan hebben we een drietal projectbesluit-procedures opgestart, welke nu onder de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vallen, die per 1 oktober van kracht wordt. Deze drie betreffen De Leyenhof, De Uitrukpost van de Brandweer en de nieuwe sportzaal. De drie projectbesluiten passen straks in het totale nieuwe bestemmingsplan voor het centrum. De inwoners van Helvoirt informeren we dus totaal vier keer door middel van een bestemmingsplanprocedure.

 

Vervolg

Eerst beoordeelt de gemeente of alle ontwerpen te realiseren zijn binnen de vastgelegde randvoorwaarden en vooraf gestelde budgetten. Ook het college wil de plannen eerst nog beoordelen voordat ze aan de inwoners van Helvoirt worden gepresenteerd.

Begin volgend jaar willen de ontwerpers de gemeenteraad het voorlopig ontwerp van de (deel)plannen tonen. De vraag die dan wordt gesteld is of de (financiële) inspanning in overeenstemming is met de prestatie die geleverd gaat worden.

 

Meer informatie

Meer informatie over centrumplan Helvoirt vindt u op de website www.hethartvan.nl en natuurlijk op de website van de gemeente Haaren www.haaren.nl. Hebt u de nieuwsbrief niet ontvangen in mei? Op het gemeentehuis kunt u een exemplaar komen halen.

 

 

 

 

 

 

In verband met het afdelingsuitje Sociale Zaken gemeente Haaren en Boxtel is Loket WegWijs donderdag 23 september 2010 niet geopend.

Ook is Sociale Zaken op die dag niet te bereikbaar voor het telefonisch spreekuur van 9:00 – 10:00 uur.

 

 

 

 

BUREAU SOCIAAL RAADSLIEDEN GESLOTEN

 

Wegens vakantie is Bureau Sociaal Raadslieden gesloten op:

Vrijdag 10 september

Vrijdag 17 september

Vrijdag 24 september

 

 

 

 

 

VERANDERING VERGUNNINGVERLENING PER 1 OKTOBER

 

Op 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Een belangrijke reden voor de Wabo is dat de overheid de dienstverlening op het gebied van vergunningen wil verbeteren en vereenvoudigen voor zowel inwoners als het bedrijfsleven. Vorige week hebben we u beknopte informatie gegeven wat de omgevingsvergunning inhoudt. Deze week geven we u informatie over waar en hoe u een omgevingsvergunning kunt aanvragen.

 

Waar kan ik de omgevingsvergunning aanvragen?

U kunt de omgevingsvergunning vanaf 1 oktober 2010 aanvragen via de website van de gemeente of via omgevingsloket.nl.

 

Digitaal aanvraagformulier omgevingsvergunning

Er komt een digitaal aanvraagformulier (www.omgevingsloket.nl) voor alle toestemmingen die onder de omgevingsvergunning vallen. Dit formulier wordt landelijk gebruikt en hierdoor verdwijnt een woud aan verschillende aanvraagformulieren. Tijdens het invullen van het aanvraagformulier wordt ook duidelijk in beeld gebracht welke bijlagen u bij moet voegen. U heeft de mogelijkheid om dit formulier digitaal in te vullen en samen met alle benodigde bijlagen digitaal bij de gemeente in te dienen. Voor het digitaal indienen van stukken moet u gebruik maken van uw DigiD. U kunt er ook voor kiezen om het aanvraagformulier uit te printen en tezamen met de bijlagen schriftelijk in te dienen.

 

Vergunningcheck

Als u weet wat u wilt gaan doen in en/of rondom uw huis, kunt u in het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U voert dan uw locatie en werkzaamheden in. Deze werkzaamheden kunnen meerdere toestemmingen inhouden. Zo kan het tegelijkertijd gaan om (ver)bouwen, slopen en het kappen van een boom. Vervolgens ziet u welke toestemmingen vergunningplichtig, meldingplichtig of vergunningsvrij zijn. Nadat u de check heeft doorlopen kunt u uw aanvraag doen. Het aanvraagformulier wordt automatisch samengesteld op basis van de conclusies uit de vergunningcheck.

 

Vooroverleg

Voordat u uw aanvraag indient, kunt u binnen de website van het omgevingsloket er voor kiezen om eerst vooroverleg met de gemeente te voeren. Dit vooroverleg heeft geen formele status maar kan voor zowel u als de gemeente van belang zijn. Op het moment dat het om meerdere toestemmingen gaat of om een complex verzoek adviseren wij u met klem om hiervan gebruik te maken. De termijnen in de vergunningprocedure zijn dusdanig kort dat een onvolledige aanvraag kan leiden tot het buiten behandeling laten van uw verzoek. Daarbij bent u dan toch leges verschuldigd.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl/omgevingsvergunning.

Ook kunt u contact opnemen met medewerkers van de gemeentewinkel van de gemeente Haaren.

 

 

 

KORTE INFORMATIE VOOR BURGERS VAN HET GROENE WOUD

Start leergang op 28 september 2010, oproep voor bewoners buitengebied

Aan de slag met uw ideeën in buitengebied?

Liempde, Streekhuis De Meierij – Op dinsdag 28 september a.s. (avond) start wederom een leergang over uw ideeën in het buitengebied. In vijf avonden wordt met u meegedacht hoe u uw idee concreet kan maken.

 

De gemeenten in Het Groene Woud en De Meierij werken met de provincie aan de toekomst van het platteland: voor agrariërs, bewoners, dorpen. Niet alleen de agrariërs, maar alle grondeigenaren en gebruikers houden het gebied ‘levend en groen’.

 

De leergang wil mensen helpen hun idee concreet te maken. Dat kan gaan over: kindertuin, nieuwe logies, maatschappelijk ondernemen, verbouwen of leefbaarheid in dorpen. Voorwaarde is dat u zelf aan de slag wilt.

Praktisch is het een serie van vijf avonden (ongeveer twee-  of driewekelijks) met huiswerk waarin u zelf uw idee tot een plan uitwerkt. U leert de weg in regels en u leert uw idee ‘handen en voeten’ te geven. De leergang wordt gegeven door een onafhankelijke deskundige: de streekmanager van het streekhuis.

 

Aanmelding of vrijblijvende informatie bij H. Wieringa, streekmanager, via hwieringa@landco.nl. Geen kosten. Na aanmelding ontvangt u informatie over de locatie van de leergang, ergens in De Meierij.  www.hetgroenewoud.com

 

Het Groene Woud omvat de gemeenten: Tilburg, Sint-Oedenrode, Heusden, Vught, Son en Breugel, Best, Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Loon op Zand, Dongen, Oirschot, Schijndel, Sint-Michielsgestel, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven.

 

 

 

 

SANCTA MONICA ESCH:

 

De allerlaatste VIER WONINGEN nu in de vrije verkoop

 

 

BUITENGEWOON BETAALBAAR

(PRIJZEN VANAF 114.660,– V.O.N.)

 

Belangstelling? www.sanctamonica.nl

 

 

 

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

  • 9 september: commissie- en raadsvergadering

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

  • 12 september: Smaakvol Haaren

Kijk op deze gemeentelijke pagina voor meer informatie hierover

  • 14 september: avond met de Wmo adviesraad

in ’t Gastenbosch in Helvoirt van 19.30 tot 20.30 uur

  • 14 september: inloopavond verbreding van A2 (ontwerp tracébesluit)

Hotel Van der Valk in Vught van 18.30 tot 22.00 uur

  • 16 september: inloopavond verbreding van A2 (ontwerp tracébesluit)

Jacob Roelandslyceum in Boxtel van 18.30 tot 22.00 uur

  • 25 september: Nationale Burendag

Kijk op deze gemeentelijke pagina voor meer informatie hierover

  • 7 oktober: commissie- en raadsvergadering

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

  • 12 oktober: avond met de Wmo adviesraad

in De Es in Esch van 19.30 tot 20.30 uur

  • 16 november: avond met de Wmo adviesraad

in Den Domp in Haaren van 19.30 tot 20.30 uur

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *