Tentoonstelling bouwplannen gemeente Haaren

 

Op 9 juni kwam u in grote getalen uw stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. In het gemeentehuis, waar twee stembureaus gevestigd waren, hadden we die dag tevens een tentoonstelling ingericht over de woningbouwplannen in de gemeente. Hiervoor bleek veel belangstelling. We bieden iedereen die de tentoonstelling gemist heeft daarom graag de mogelijkheid om deze alsnog te bezoeken.

 

Woningbouw onder de aandacht

De komende jaren hebben we veel aandacht voor woningbouw in de gemeente Haaren. In de hal van het gemeentehuis kunt u zien welke plannen we hebben gemaakt en waar er gebouwd gaat worden. U kunt op luchtfoto’s zien welke locaties in de vier dorpen in aanmerking komen voor woningbouw. Van diverse projecten hangt informatie over bijvoorbeeld de locatie, de sfeer van het project, indeling van de kavels, etc. Ook kunt u de maquette van het centrumplan Haaren bekijken en informatie vinden over het centrumplan Helvoirt. U bent van harte welkom tijdens de openingstijden van het gemeentehuis!

 

 

 

GEZELLIGE DORPSKERMIS IN HAAREN

 

Dagen

van zaterdag 19 juni 2010 tot en met

dinsdag 22 juni 2010

de kermis start op zaterdag om 15.00 uur

 

attracties

Trampoline, rups, skee ball, wip, fun-house, botsauto’s,

ponyrijden, busspel, pusher, mini-cars, schietsalon, Lucky Duck, draaimolen, diverse behendigheidsspellen

en nog veel meer

 

popgroep Zirkus Zirkus

Ook dit jaar is er weer een overdekt terras.

Op dinsdag 22 juni is hier tussen 18.00 en 18.30 uur een speciaal optreden van de Nederlandse popgroep Zirkus Zirkus, bekend van Nickelodeon.

 

 

 

 

INLOOPSPREEKUUR.

 

In de afgelopen jaren hield het college van B&W eens per maand inloopspreekuren in de vier dorpen van onze gemeente.

Het huidige college van B&W wil zich opnieuw bezinnen over de wijze waarop zij met de inwoners gaat communiceren. Daartoe zal het college onder andere het klantenpanel communicatie van onze gemeente raadplegen.

 

Tot nader order zullen er dus geen inloopspreekuren zijn. Wij houden u op de hoogte.

 

 

NIEUWE GEMEENTEGIDS HAAREN

 

In de loop van de volgende week valt de gemeentegids Haaren 2010/2012 bij u op de deurmat.

Een handig naslagwerk waarin u allerlei informatie over de gemeente kunt opzoeken.

U vindt er adressen en telefoonnummers van alle verenigingen en organisaties, die in onze gemeente actief zijn. U treft er informatie aan over het nieuwe gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Plattegronden van onze gemeente en onze vier dorpen zijn eveneens in de nieuwe gids opgenomen, voorzien van een straatnamenregister en aanduiding.

 

Gemeentegids bij www.haaren.nl

Op de website www.haaren.nl bij het snelmenu “gemeentegids’ vindt u de actuele adressen van verenigingen, organisaties, stichtingen etc. Wilt u een nieuwe vereniging of instantie aanmelden, of een mutatie van uw bestaande vermelding doorgeven, dan kan dat via deze digitale gemeentegids.

 

Bezorging

Zelfs als u een ja/nee sticker of nee/nee sticker op uw brievenbus heeft ontvangt u de gids. Mocht u onverhoopt na 28 juni geen gemeentegids ontvangen hebben, dan kunt u een exemplaar afhalen bij de receptie van het gemeentehuis of bellen naar (0411) 62 72 82. Ook per e-mail kunt u een gids aanvragen: gemeente@haaren.nl

 

 

Rijksweg N65 werkzaamheden

 

14 juni – 5 juli                       start werkzaamheden kruispunt Quatre Bras

met name de fietspaden, geen verkeershinder

 

5 juli – 30 juli             zijwegen naar de N65 bij de kruispunten Quatre Bras en Helvoirt

gaan dicht i.v.m. deels voorbereidende werkzaamheden (kabels en

leidingen, verkeerslichten) en al start reconstructie kruispunten; het betreft de zijwegen: Torenstraat/Molenstraat en Pannenschuurlaan/Kreitenmolenstraat

Let op: er zijn dan andere omleidingsroutes dan in de 2 weken dat

N65 dicht is!

 

30 juli – 9 augustus  N65 Tilburg richting Den Bosch dicht

                                   incl. zijwegen naar N65 bij Quatre Bras en Helvoirt

 

9 – 16 augustus        N65 Den Bosch richting Tilburg dicht

                                   incl. zijwegen naar N65 bij Quatre Bras en Helvoirt

 

Kijkt u voor volledige informatie op  www.rijkswaterstaat.nl/n65 of bel met Rijkswaterstaat via het landelijke (gratis) informatienummer: 0800 – 8002

 

 

MELDPUNT HAAREN LEEFT

 

Velen van u hebben Meldpunt Haaren in de afgelopen jaren al weten te vinden.

 

Hoe werkt het ook alweer?

U kunt uw melding via telefoon of ons algemene emailadres, gemeente@haaren.nl doorgeven, maar veel makkelijker is het dit via onze website op Meldpunt Haaren te doen.

 

Wat kunt u via Meldpunt Haaren melden?

De omgewaaide boom; opgehoopt vuil; een knipperende of defecte lichtmast; een kapot fietsenrek en natuurlijk de losse stoeptegel; het blijven allemaal ongemakken in de buurt. U kunt dit bij de gemeente melden, via Meldpunt Haaren;

 

Gaat u slopen of juist bouwen, dan dient u – nadat u een eventuele bouw- of sloopvergunning hebt gekregen- sowieso de aanvang en de voltooiing van sloop/bouw twee dagen van te voren te melden.

 

Hebt u een klacht over achter gelaten afval of illegaal stoken? Rapporteer het via Meldpunt Haaren.

 

Ontdekt u een mogelijke overtreding, zoals een illegale bouwactiviteit, een oneigenlijk gebruik van een perceel of een milieuovertreding? Ook dit kunt u aan de gemeente melden. Uiteraard wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy.

Wat gebeurt er met uw melding?

Uw melding via Internet – op www.haaren.nl > Meldpunt Haaren (onder ‘snel naar’) – komt binnen in een centrale lijst. Ook de meldingen die u telefonisch, schriftelijk of aan de balie doorgeeft zetten wij in deze centrale lijst. De uitzondering hierop zijn de defecte lichtmasten. Hiervoor wordt u doorgelinkt naar Nobra zelf. Dit bedrijf maakt ook onze lichtmasten. U kunt hier zelfs de status van uw melding volgen.

Aan de andere meldingen worden kenmerken toegevoegd, zoals een categorie, een prioriteit en of er al dan niet contact met u moet worden opgenomen. Vervolgens gaat de melding naar de betrokken medewerker (of naar de buitendienst) van onze gemeente.  Deze medewerker bekijkt de melding, doet indien nodig onderzoek, bepaalt de urgentie en geeft aan binnen welke termijn er iets aan gedaan wordt.

Als u er prijs op stelt kunnen wij u op de hoogte houden van de stand van zaken. Daarvoor is het nodig dat u uw e-mailadres invult of doorgeeft. U krijgt dan bericht dat uw melding is ontvangen en in behandeling is genomen. Als er niet meteen een planning kan worden doorgegeven, ontvangt u bericht wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd of wat de vervolgstappen zijn. Vaak krijgt u ook een berichtje als we de melding hebben afgehandeld. Hebt u geen e-mailadres, dan kunt u ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden.

 

Acute situaties

Via internet melden is heel handig, maar u kunt uiteraard ook aan de balie of via telefoon (0411) 62 72 82 uw storing of melding doorgeven.

Buiten kantooruren kunt u – in spoedgevallen – gebruik blijven maken van 06 – 53541877.

 

Ziet u iets in uw buurt of heeft u hinder van zaken die wij als gemeente kunnen oplossen, meld het! Samen kunnen we er voor zorgen dat meldingen geen klachten worden.

 

 

Veteranendag in Haaren

 

Heeft u zich al aangemeld voor de bijeenkomst op zaterdag 26 juni?

Stuur snel uw antwoordkaart op!

 

Geen uitnodiging ontvangen?

Neemt u dan contact op met Helma van Drunen via (0411) 62 73 50 of h.van.drunen@haaren.nl

 

 

PRIKBORD

 

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

  • 16 juni: bewonersavond over reconstructie Langeweg/Kerkeind

in de Raadzaal van het gemeentehuis, aanvang 19.00 uur

  • 26 juni: Veteranendag in de gemeente Haaren
  • 1 juli: vergadering raadscommissie

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

  • 15 juli: vergadering gemeenteraad

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

  • 9 september: vergadering raadscommissie

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

  • 12 september: Smaakvol Haaren
  • 23 september: vergadering gemeenteraad

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *