GEMEENTE HAAREN HEEFT WEER EEN VOLLEDIG COLLEGE

nieuw_college 

 

v.l.n.r. secretaris Sjoerd Potters, burgemeester Frans Ronnes, wethouder Johan van den Brand, wethouder Eric van den Dungen

 

In de raadsvergadering van 8 april zijn de nieuwe wethouders benoemd:

Eric van den Dungen en Johan van den Brand.

 

De coalitie van Samenwerking ’95 en de VVD, die in de periode na de verkiezingen van 3 maart werd gevormd, koos er voor om twee fulltime wethouders voor te dragen aan de gemeenteraad. In zijn vergadering van donderdag 8 april koos de raad de beide wethouders voor de komende bestuursperiode. Johan van den Brand wordt de wethouder namens Samenwerking ’95. Eric van den Dungen is de wethouder namens de VVD. Daarmee is het nieuwe college voor de periode 2010 – 2014 compleet. De portefeuilleverdeling wordt nog binnen het college van burgemeester en wethouders besproken. Informatie daarover volgt later.

 

 

MELDPUNT HAAREN LEEFT

 

Velen van u hebben Meldpunt Haaren in de afgelopen jaren al weten te vinden: in totaal werden in 2009 1323 meldingen verwerkt en afgehandeld. Zeker de moeite waard dus!

Er blijkt echter wat onduidelijkheid te bestaan hoe Meldpunt Haaren werkt.

U kunt uw melding via telefoon of ons algemene emailadres, gemeente@haaren.nl doorgeven, maar veel makkelijker is het dit via onze website op Meldpunt Haaren te doen.

 

Wat kunt u via Meldpunt Haaren melden?

De omgewaaide boom; opgehoopt vuil; een knipperende of defecte lichtmast; een kapot fietsenrek en natuurlijk de losse stoeptegel; het blijven allemaal ongemakken in de buurt. U kunt dit bij de gemeente melden, via Meldpunt Haaren;

 

Gaat u slopen of juist bouwen, dan dient u – nadat u een eventuele bouw- of sloopvergunning hebt gekregen- sowieso de aanvang en de voltooiing van sloop/bouw twee dagen van te voren te melden.

 

Hebt u een klacht over achter gelaten afval of illegaal stoken? Rapporteer het via Meldpunt Haaren.

 

Ontdekt u een mogelijke overtreding, zoals een illegale bouwactiviteit, een oneigenlijk gebruik van een perceel of een milieuovertreding? Ook dit kunt u aan de gemeente melden. Uiteraard wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy.

Wat gebeurt er met uw melding?

Uw melding via Internet – op www.haaren.nl > Meldpunt Haaren (onder ‘snel naar’) – komt binnen in een centrale lijst. Ook de meldingen die u telefonisch, schriftelijk of aan de balie doorgeeft zetten wij in deze centrale lijst. De uitzondering hierop zijn de defecte lichtmasten. Hiervoor wordt u doorgelinkt naar Nobra zelf. Dit bedrijf maakt ook onze lichtmasten. U kunt hier zelfs de status van uw melding volgen.

Aan de andere meldingen worden kenmerken toegevoegd, zoals een categorie, een prioriteit en of er al dan niet contact met u moet worden opgenomen. Vervolgens gaat de melding naar de betrokken medewerker (of naar de buitendienst) van onze gemeente.  Deze medewerker bekijkt de melding, doet indien nodig onderzoek, bepaalt de urgentie en geeft aan binnen welke termijn er iets aan gedaan wordt.

Als u er prijs op stelt kunnen wij u op de hoogte houden van de stand van zaken. Daarvoor is het nodig dat u uw e-mailadres invult of doorgeeft. U krijgt dan bericht dat uw melding is ontvangen en in behandeling is genomen. Als er niet meteen een planning kan worden doorgegeven, ontvangt u bericht wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd of wat de vervolgstappen zijn. Vaak krijgt u ook een berichtje als we de melding hebben afgehandeld. Hebt u geen e-mailadres, dan kunt u ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden.

 

Acute situaties

Via internet melden is heel handig, maar u kunt uiteraard ook aan de balie of via telefoon 0411 627282 uw storing of melding doorgeven.

Buiten kantooruren kunt u – in spoedgevallen – gebruik blijven maken van 06 – 53541877.

 

Ziet u iets in uw buurt of heeft u hinder van zaken die wij als gemeente kunnen oplossen, meld het! Samen kunnen we er voor zorgen dat meldingen geen klachten worden.

 

 

Doe mee met de Brabantse Dorpen Derby!

 

Kan het leven in ons dorp nog mooier, leuker of beter? Grijp je kans en meld je aan voor de Brabantse Dorpen Derby. Deze spannende strijd geeft jouw project voor de leefbaarheid van jouw dorp een flinke boost. Roep buren, clubgenoten, klasgenoten of collega-vrijwilligers bij elkaar en meld je aan!

 

Ga voor de finale!

De 9 beste projecten winnen elk 10.000 euro en worden gevolgd in de TV-serie van Omroep Brabant. Vorig jaar won Esbeek met de Dorpshuiskamer de superhoofdprijs. Krijgt jouw dorp dit jaar de meeste stemmen?

 

Informatie

Op de website van de provincie www.brabant.nl/dorpenderby lees je hoe je mee kunt doen en krijg je de beste tips. Inschrijven kan tot 1 juni 2010. Leef je uit in Brabant!

 

 

Technische storing digitale nieuwsbrief

 

Door een technische storing is het al enkele weken niet mogelijk om een digitale nieuwsbrief te versturen.

Zodra de storing is verholpen zijn wij u graag weer van dienst. Abonnees ontvangen dan de digitale nieuwsbrief zoals gewoonlijk eens in de drie weken in hun e-mail box. U kunt zich wel aanmelden als abonnee, via www.haaren.nl > nieuw en actueel > digitale nieuwsbrief. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

Bedankt voor uw begrip.

 

 

Een extraatje voor wie al langere tijd een laag inkomen heeft

 

Als u al langere tijd een laag inkomen heeft, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de zogenaamde langdurigheidstoeslag. Vanaf 1 januari 2009 is het veel gemakkelijker geworden om zo’n toeslag te krijgen. Wie voor die datum niet in aanmerking kwam, kan daar nu misschien wel recht op hebben. De hoogte van de toeslag hangt af van uw gezinssituatie. De toeslag kan een maal per jaar worden betaald.

 

De wetgever heeft het gemakkelijker gemaakt om voor een toeslag in aanmerking te komen. Vanaf 1 januari 2009 komt u in aanmerking als:

 • U ouder bent dan 21 maar jonger dan 65 jaar
 • Uw vermogen minder is dan de vermogensgrens voor de bijstand
 • U 36 maanden een inkomen heeft, dat minder is dan 105 % van de bijstandsnorm
 • Ook mensen die een baan hebben of een inkomen uit een andere uitkering dan bijstand kunnen in aanmerking komen.

 

De toeslag bedraagt:

 • Voor alleenstaanden                            € 355,-
 • Voor alleenstaande ouders                   € 453,-
 • Voor gehuwden of samenwonenden     € 505,-

 

Wilt u de toeslag aanvragen, dan kunt u daarvoor terecht bij Loket WegWijs.

 

Wilt u meer informatie over deze regeling? Loop dan binnen bij Loket WegWijs. Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren, Mgr. Bekkersplein 2 en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Het telefoonnummer is 0411-634590.

 

 

Leven en wonen met een beperking: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan u het leven gemakkelijker maken

 

De Wmo is er voor mensen die vanwege hun ziekte of handicap voorzieningen nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en leven. Een voorziening kan zijn: aanpassingen in de woning, een rolstoel, aangepast vervoer of hulp bij het huishouden.

 

Aanpassing van de woning

Aanpassingen in de woning kunnen ervoor zorgen dat u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld:

 • Het plaatsen van een traplift als traplopen niet meer kan of mag;
 • Het drempelvrij maken van de woning wanneer u een rolstoel moet gebruiken;
 • Aanpassen van de keuken om zittend te kunnen koken of afwassen;

Deze kleine aanpassingen kunnen uw leven al een stuk gemakkelijker maken. Maar het kan ook nodig zijn om uw woning ingrijpend te verbouwen, bijvoorbeeld een aanbouw of een aanpassing van de badkamer. Als er grote aanpassingen in uw woning nodig zijn, kan de gemeente u een woning aanbieden die al is aangepast, wanneer die toevallig voorhanden is. In dat geval kunt u een vergoeding krijgen voor uw verhuis- en inrichtingskosten. Woonvoorzieningen moeten vooraf worden aangevraagd.

 

Rolstoelen

Via de Wmo kunt u een rolstoel krijgen voor dagelijks gebruik. U kunt ook een financiële tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf en de onderhoudskosten van een sportrolstoel.

Een medisch adviseur moet vaststellen dat u een rolstoel voor langdurig dagelijks gebruik nodig heeft. U kunt dan een rolstoel in bruikleen krijgen of u kunt vragen om een persoonsgebonden budget, waarmee u zelf een rolstoel aanschaft.

U kunt een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van een sportrolstoel, wanneer u die nodig heeft om uw sport te kunnen beoefenen.

 

Aangepast vervoer

Wanneer u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer, kunt u aangepast vervoer vragen. Op die manier kunt u toch uw gewone sociale contacten onderhouden (bijvoorbeeld bezoek aan familie of club, boodschappen doen). U kunt een pasje voor de Regiotaxi krijgen. Maar u kunt ook een scootmobiel krijgen, een vergoeding voor het gebruik van eigen auto of een pasje voor de rolstoeltaxi.

 

Hulp bij het huishouden

Wanneer u moeite heeft om zelf uw huishouden te doen, kunt u hulp bij het huishouden aanvragen. Hoeveel hulp u krijgt, hangt af van hoeveel u zelf nog kunt doen of wat uw huisgenoten kunnen doen. De gemeente heeft met een aantal zorgaanbieders een contract gesloten. U kunt de hulp via een van hen ontvangen. Of, als u iemand kent in uw omgeving die u kan helpen, kunt u kiezen voor het Persoonsgebonden budget.

 

Kosten

Voor sommige voorzieningen hoeft u niets zelf te betalen. Voor andere vragen wij een eigen bijdrage. Wanneer u deze kosten niet kunt betalen uit uw inkomen, kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen.

 

Wilt u meer informatie over deze regelingen? Loop dan binnen bij Loket WegWijs. Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren, Mgr. Bekkersplein 2 en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Het telefoonnummer is 0411-634590.

 

 

Burgerlijke stand februari en maart 2010

 

Om u van dienst te zijn bij bijvoorbeeld genealogisch onderzoek publiceren wij voortaan een overzicht van burgerlijke stand registraties van de gemeente Haaren. De personen die toestemming hebben gegeven voor publicatie zijn met naam genoemd.

 

5 Geboorteaangiften waaronder:

1. Nikky A. J. dochter van M. Verstijnen en K. van de Lisdonk 2. Cas C. T. zoon van R. van Baast en A. Kluitmans 3. Bram zoon van G. Katsman en van D. Koenders

9 Aangiften van huwelijk / geregistreerd partnerschap waaronder:

1. M.W.F. Jolie en V.L. Stoop 2. J. Smetsers en D.A.P. Schillemans

3 Huwelijk/Geregistreerd partnerschap waaronder:

1. C.J.W. Verbeek en P.J. Pijnenburg

17 Overlijdensaangiften waaronder:

1. C.R. Melman 2. W. van der Knaap 3. I.J. Vermeer 4. J.D.M. Klep 5. H.A. Selder

 

Voor meer informatie neemt u contact op met Sander van de Weerd, afdeling publiekszaken, sectie bevolking (0411) 62 72 33 e-mail s.van.de.weerd@haaren.nl

 

 

PRIKBORD

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

 • 22 april: vergadering gemeenteraad

aanvang 19.30 uur in de raadzaal

 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *