Slider1
slider2

Officiële opening nieuwe ontsluitingsweg bij PI

VUGHT – 9 januari 2024. Vandaag is in Vught de nieuwe tijdelijke ontsluitingsweg geopend in aanwezigheid van minister Weerwind voor Rechtsbescherming, de directie van de Penitentiaire Inrichting (PI), de burgemeester van Vught en de betrokken organisaties en bewoners uit de omgeving.

Deze weg gaat er voor zorgen dat het veiliger wordt in de omgeving van PI Vught.

Landelijk hebben we te maken met steeds zwaardere criminaliteit. Dat voelt niet alleen PI Vught maar ook de omgeving om de PI heen. Door grote rechtszaken zijn er behoorlijk wat hoogrisicotransporten van en naar de PI. Nu gaan deze nog dwars door Vught of Cromvoirt, met alle veiligheidsrisico’s van dien. Door de nieuwe weg worden de vervoersbewegingen onvoorspelbaarder en dus veiliger voor de woonkernen in het gebied. Door de betere uitwijkmogelijkheden kan bij een dreiging een andere route worden genomen dan gepland. De verkeersdrukte zal ook afnemen en er ontstaat meer ruimte om op een prettige en veilige manier te kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

Meer veiligheidsmaatregelen
Inmiddels zijn ook andere maatregelen genomen om de veiligheid in de omgeving te verbeteren. Zo is er een tijdelijke parkeergarage gekomen en worden er voorbereidingen getroffen voor een permanente ontsluitingsweg aan de westzijde van de PI, ter ontlasting van de Lunettenlaan. In PI Vught zijn er twee speciale videoruimtes ingericht waar gedetineerden in de EBI digitaal kunnen worden gehoord door de rechtbank en zijn er voorbereidingen voor de bouw van een zittingszaal in de PI. Dit leidt tot minder transporten.

Videoruimtes voor rechtspraak op afstand in PI Vught
Per 1 januari 2023 is het al mogelijk dat de rechter zonder instemming van de verdachte of advocaat kan bepalen dat een verdachte per videoconferentie deelneemt aan de zitting, als er sprake is van ernstige beveiligingsrisico’s tijdens het vervoer van de verdachte naar en van de zitting. In de EBI in PI Vught zijn eind 2023 twee ruimtes gerealiseerd waar gedetineerden, samen met hun advocaten, digitaal kunnen deelnemen aan hun rechtszaak.
Zittingszaal in PI Vught
In PI Vught wordt tevens een zittingszaal gerealiseerd. De voorbereidingen zijn in volle gang en de ingebruikname staat gepland voor begin 2025. De rechter beslist uiteindelijk welke delen van een strafzaak kunnen plaatsvinden in de zittingszaal in PI Vught. Publiek en media kunnen zittingen binnen de gevangenis in Vught bijwonen. Omdat het een kleine zittingszaal betreft, is de ruimte wel beperkt. Bij grote belangstelling zijn zittingen daarom ook elders via een videoverbinding te volgen.
Tweede ontsluitingsweg naar PI Vught
Op 9 januari 2024 is een nieuwe tijdelijke ontsluitingsweg bij PI Vught in gebruik genomen. Deze weg zorgt er voor dat het veiliger wordt in de omgeving van PI Vught. Door de nieuwe weg worden de vervoersbewegingen onvoorspelbaarder en dus veiliger voor de woonkernen in het gebied. Door de betere uitwijkmogelijkheden kan bij een dreiging een andere route worden genomen dan gepland. De verkeerdsdrukte zal ook afnemen en er ontstaat meer ruimte om op een prettige en veilige manier te kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *