Slider1
slider2

Nieuw gemeentebestuur Vught bijna rond

VUGHT/CROMVOIRT/HELVOIRT – 13 mei 2023. Het akkoord voor een nieuw gemeentebestuur van Vught is bijna rond.

Mogelijk wordt het nieuwe Coalitieakkoord tijdens de raadsvergadering van 25 mei gepresenteerd. Na bijna tweeënhalf jaar oppositie treedt Gemeentebelangen dan weer toe tot het college van B&W dat verder zal bestaan uit VVD, PvdA/Groen Links en CDA, het huidige college.

“Het is de intentie om op 25 mei klaar te zijn”, zegt Guus van Woesik (Gemeentebelangen). Ook Rutger Jans (CDA) denkt dat de partijen nog zo’n anderhalve week nodig te hebben. “We zitten in de afrondende fase.” De vier partijen zijn het eens over aanpassingen in het Coalitieakkoord van VVD, PvdA/GL, CDA en D66 van januari 2021 dat op onderdelen wordt gewijzigd nu Gemeentebelangen toetreedt tot de nieuwe coalitie.

Van Woesik laat weten dat woningbouw een belangrijk gesprekspunt is geweest bij de onderhandelingen. Gemeentebelangen, met zes zetels de grootste, zal in elk geval woningbouw en daaraan gerelateerde taken gaan uitvoeren. De portefeuille ruimtelijke ordening/ontwikkelingen, bestemmingsplannen en buitengebied ligt nu bij het CDA, bij wethouder Yvonne Vos. Gemeentebelangen wordt (een deel van) deze taken toegewezen. “Woningbouw hebben wij altijd al heel belangrijk gevonden, dat is dus geen verrassing”, zegt Van Woesik. “Dat was een van de punten op ons wensenlijstje.”

Portefeuillewisselingen
Voor het overige zal er niet fors geschoven worden met portefeuilles van wethouders al zullen er nog enkele andere taken worden verwisseld. “Maar wij zullen niet een-op-een de taken van Fons Potters gaan overnemen”, aldus Van Woesik. Burgemeester Roderick van de Mortel behoudt vooralsnog de taken statushouders/vluchtelingen en communicatie die hij bij de herverdeling van portefeuilles na het vertrek van wethouder Potters kreeg toebedeeld.

De nieuwe portefeuilleverdeling tussen de vier partijen wordt een dezer dagen voorgelegd aan burgemeester Van de Mortel, voorzitter van het college. De fractie van Gemeentebelangen heeft daarmee al ingestemd. Een selectiecommissie van deze partij buigt zich komende week over de vraag wie namens Gemeentebelangen in het college zal plaatsnemen. De twee wethouderskandidaten zijn Martien Vromans en Jos den Otter, beiden nu raadslid.

Sinds het vertrek uit de coalitie op 20 januari van D66, na het gedwongen vertrek van D66-wethouder Fons Potters, hebben VVD, PvdA/GL en CDA geen meerderheid meer in de gemeenteraad. Het nieuwe college beschikt straks over een raadsmeerderheid van zeventien zetels.
De onderhandelingen hebben tweeënhalve maand geduurd.

Door: Peter Corvers

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *