Mogelijk zorgt iemand uit uw naaste omgeving voor u. Dat kan uw partner zijn, uw kind, broer of zus, kleinkind, vriend(in) of kennis. Degene die voor u zorgt, doet dat langdurig en veelvuldig voor minimaal 8 uren per week en langer dan 3 maanden. Die persoon noemen wij mantelzorger.
Ook als u in een woonzorgcentrum woont, is er iemand die voor u zorgt, uw zaakjes regelt of met u op artsenbezoek gaat. Die persoon is uw mantelzorger. Uw mantelzorger zorgt voor u, omdat hij of zij dat nodig vindt. Uw mantelzorger ontvangt daarvoor geen vergoeding.
De zorg die uw mantelzorger verleent, is voor u erg belangrijk. Mensen in uw omgeving, de overheid, en de gemeente waarderen het enorm dat uw mantelzorger zich voor u inzet. Met ingang van 1 januari 2015 verzorgt de gemeente Haaren de mantelzorgwaardering voor mantelzorgers die de mantelzorg verlenen aan inwoners van de gemeente Haaren. De gemeente geeft in 2016 een mantelzorgwaardering in de vorm van bonnen ter waarde van € 55,00 in totaal. Deze bonnen zijn door de mantelzorger te besteden naar keuze bij vier deelnemende lokale ondernemers in de gemeente Haaren.
Wie komt in aanmerking voor de mantelzorgwaardering 2016
De gemeente Haaren reikt jaarlijks een blijk van waardering uit aan mantelzorgers. Bent u een mantelzorger? Dan kan u in aanmerking komen voor de mantelzorgwaardering 2016 als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet:
  • De mantelzorg wordt geboden aan een inwoner van de gemeente Haaren. Als mantelzorger kunt u buiten de gemeente wonen.
  • De mantelzorger verleent minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorg aan een familielid, partner, vriend of kennis.
Hoe kunt u de mantelzorgwaardering 2016 aanvragen?
  • Op de websites van de gemeente Haaren haaren.nl (rechts onder “snel naar”) kan u het aanvraagformulier mantelzorgwaardering 2016 downloaden en uitprinten.
  • Bij de receptie van het gemeentehuis Haaren aan het Mgr. Bekkersplein 2 te Haaren kan u een aanvraagformulier mantelzorgwaardering 2016 ophalen;
  • Mantelzorgers die al ingeschreven staan bij het Steunpunt Mantelzorg gemeente Haaren krijgen een aanvraagformulier mantelzorgwaardering 2016 thuisgestuurd.
Het papieren aanvraagformulier voor de mantelzorgwaardering 2016 dient u volledig in te vullen en vóór 1 november 2016 in te leveren:
  • Bij het steunpunt Mantelzorg of per post of in de brievenbus op de locatie Den Domp aan de Kerkstraat 26  5076 AW Haaren;
  • Bij de gemeente Haaren of per post Antwoordnummer 16001  5076 ZS Haaren (dit is zonder postzegel) of in de brievenbus van het gemeentehuis Haaren of afgeven aan de receptie aan het Mgr. Bekkersplein 2 te Haaren.
Aanvraagformulieren die of per mail zijn verzonden, of na 1 november 2016 binnen komen, of niet volledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen.
Hoe wordt de mantelzorgwaardering uitgereikt?
De gemeente Haaren en het steunpunt Mantelzorg gemeente Haaren organiseren samen drie inloopmiddagen en een inloopavond waarop de mantelzorger de waardering kan komen ophalen.
De data en locaties staan ter keuze op de achterzijde van het aanvraagformulier vermeld. Is de mantelzorger niet in de gelegenheid de waardering te komen ophalen, dan wordt deze in de maand december 2016 toegestuurd. Op de achterzijde van het aanvraagformulier kan u deze voorkeur aangeven.
Heeft u nog vragen?
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen de gemeente Haaren, Mirjam van der Meij op telefoonnummer 0411 62 72 82 of per mail M.vd.Meij@haaren.nl en met het Steunpunt Mantelzorg, Ineke Matheeuwsen op telefoonnummer 06 836 92 717 of per mail inekematheeuwsen@contourdetwern.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *