INGEZONDEN BRIEF

Op 7 oktober 2016 heeft de rechtbank Oost-Brabant voor de zoveelste keer een uitspraak gedaan over Haarendael. De gemeente Haaren is wederom in het ongelijk gesteld. Naar de mening van de rechter bestaat er geen grond voor de beperking van het tijdelijk gebruik van Haarendael zoals de gemeente dit wenste. De gemeente wilde het begrip ‘reguliere bewoning’ zodanig beperkt uitleggen dat het huisvesten van seizoenarbeiders niet past binnen de voor Haarendael afgegeven vergunning. De rechter heeft aangegeven dat dit standpunt van de gemeente voorshands niet houdbaar is. Met andere woorden, Vugts kan eindelijk beginnen met het noodzakelijke leegstandsbeheer teneinde te voorkomen dat Haarendael helemaal verkrot. Dat is namelijk het meest tragische aan het hele verhaal: het Vugts misgunnen van de exploitatie van Haarendael leidt alleen maar tot verder verval van het complex. De enige die zich tot nu toe bereid heeft verklaard om noodzakelijk onderhoud te verrichten en daartoe een exploitatiemodel voor handen heeft is Vugts. Dit in afwachting van een definitieve herbestemming op een wijze die voor alle partijen bevredigend is. Zolang de gemeente niet bereid is de strijdbijl te begraven en niet bereid is om te komen tot een constructieve oplossing met Vugts, zullen er alleen maar verliezers zijn.

Inmiddels is de partij waar de gemeente haar kaarten op had gezet afgehaakt. Wellicht mede om reden dat de herbestemming waar de gemeente op inzet kansloos is en dat de betreffende partij tijdig tot dit inzicht is gekomen. Waarom de gemeente na het afhaken van deze partij en het niet hebben van een andere kandidaat toch onverkort door gaat op de door haar ingeslagen weg, blijft een raadsel. De kandidaat van de gemeente die is afgehaakt heeft inmiddels de rekening aan de gemeente gepresenteerd en de totale kosten voor de Haarense gemeenschap lopen inmiddels richting de één miljoen euro. Geen wonder dat de onroerendezaakbelasting in de gemeente Haaren veruit de hoogste is in de gehele omgeving. Om de strijd met Vugts te completeren probeert de gemeente hem ook elders binnen de gemeente de voet dwars te zetten. Onder meer door een door Vugts beoogde uitbreidingslocatie op de Margriet voor de neus van Vugts weg te kapen, zogenaamd om er een zonne-energie park aan te leggen. Ook het waterschap heeft belang in deze. Zij zou de grond aan Margriet aankopen en ruilen met 10 ha grond van Vugts nabij de Essche Stroom voor natuurontwikkeling in de EHS. Eén ding staat vast, zonne-energie zal er nooit worden opgewekt maar dat de gemeente zal worden opgezadeld met veel te dure grond waar ze verder niets mee kan, staat wel vast. Men kan zich inmiddels afvragen waarom de leden van de gemeenteraad van de gemeente Haaren lijdelijk blijven toekijken, terwijl het College van B en W de ene bok na de andere schiet.

Ditmaal heeft het lot Vugts getroffen maar in feite kan deze willekeur iedere burger van de gemeente Haaren ten deel vallen. Vugts heeft dan nog de moed, energie en de middelen om zich te verweren maar niet iedere burger heeft deze mogelijkheden. De vraag rijst dan ook, hoeveel burgers van de gemeente Haaren zijn de afgelopen jaren niet op dezelfde manier als Vugts bejegend door het College van Burgemeester en Wethouders? Deze vraag zal wellicht onbeantwoord blijven om de eenvoudige reden dat we er nooit weet van krijgen nu deze burgers zich niet hebben kunnen en willen verweren tegen het onheus handelen van dit College, dat schijnbaar geen moeite heeft om grote bedragen aan gemeenschapsgeld te verspillen aan het uitvechten van persoonlijke vetes. Wanneer zal de gemeenteraad het licht krijgen om deze praktijken te stoppen?

Jan Kemps
Burger van de gemeente Haaren

AAA reactie

15 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Jan , 17 oktober 2016 @ 16:59

  Is er misschien een onderzoeks-journalist aan deze website verbonden die via een WOB verzoek de totale kosten van het project Haarendael in beeld zou kunnen brengen? Als het inderdaad zo is, zoals Jan Kemps schreef, dat de kosten voor de gemeente al richting de miljoen gaan dan snap ik niet dat de verantwoordelijk wethouder nog op zijn plaats zit.
  Ja ik weet dat de Haarense politiek slappe knieen heeft maar één miljoen over de balk gooien is wel erg veel.

 • Jan WM Verstijnen , 17 oktober 2016 @ 17:39

  Helder stuk Jan.
  Vraag is voor wie onze gemeente werkt: voor al haar burgers, voor al haar burgers behalve een paar of voor henzelf. In deze kwestie heb ik daar geen zicht meer op. Het adagium “Gelijk hebben is één. Gelijk krijgen is iets anders.” gaat hier denk ik op. Ten koste van héél veel gemeenschapsgeld.
  Gemeente: Maak eens een pragmatische keuze ipv een principiële. Principles van be killing.

 • Anna , 17 oktober 2016 @ 18:50

  Hallo.
  Is het niks om te verkopen als vakantiepark.
  Huisjes staan er al en ook t museum zou kunnen bljjven.
  T restaurant kan weer open. Ook voor de inwoners uit de omgeving.
  T is er te mooi om er niks mee te doen.

 • Vraag , 17 oktober 2016 @ 19:14

  Even duidelijk zijn: wie was de afgehaakte kandidaat waar Haaren haar kaarten op had ingezet en waardoor de ozb zo hoog is? Ik lees hier nl. enkel over Vugts. Reglementair verloopt zoiets toch per inschrijvingsprocedure?

 • Vraag , 17 oktober 2016 @ 19:29

  Aan Jan: iedereen kan o.b.v WOB zo’n verzoek indienen?

 • Jan , 17 oktober 2016 @ 20:11

  Weet ik. Maar er kunnen goede redenen zijn om dat zelf niet te doen.

 • Jan Scheffers. , 17 oktober 2016 @ 20:12

  Ik denk als we het hele verhaal over de gemeente haaren met name de soap rond Haerendael en natuurlijk de burgermeesterswoning en niet te vergeten de herindeling best wel kunnen verkopen aan John de Mol.Wedden dat het een grotere hit word dan BIG BROTHER!!!!! En er zijn onder de mensen nog veel meer verhalen.Het is onderhand genoeg geweest met dat hele zooitje.Als Jan Kemps gelijk heeft dat er 1 miljoen gemeenschapsgeld weggegooid is waar we heel veel inwoners mee vooruit hadden kunnen helpen dan moeten alle mensen die daar verantwoordelojk voor zijn ONMIDDELIJK hun functie neerleggen.en ook geen wachtgeld cq woonkostenvergoeding meer ontvangen.ik zal het op zijn Helvoirts zeggen: HEEL RAP OPFLIKKEREN!!!

 • Twan de Jongh , 18 oktober 2016 @ 01:43

  Ik wil op grond van de wet ooenbaar bestuur best een verzoek indienen. Misschien is hiervoor een Stichting oprichten de beste keuze; Stichting belang voor bewoners van de gemeente Haaren. Maar als het waar is wat Jan schrijft, dan dien je het vertrouwen in de desbetreffende wethouder op te zeggen.

 • Twan de Jongh , 18 oktober 2016 @ 01:45

  Sorry wet openbaarheid van bestuur

 • Twan de Jongh , 18 oktober 2016 @ 01:46

  Sorry wet openbaarheid van bestuur (wob).

 • Gerard , 18 oktober 2016 @ 09:51

  Zijn er geen mogelijkheden om het vertrouwen in Burgemeester en Wethouders op te zeggen wegens incompetent leiderschap, desnoods door weer een referendum??
  Het is toch verschrikkelijk dat deze dwarsliggers alleen aan zich zelf denken en niet aan het belang van de BURGER.

 • Gerard , 18 oktober 2016 @ 11:42

  Dit wat ze moeten doen weergegeven in hun taak omschrijving in plaats van geld weggooien en BURGER PESTEN.
  College van B&W
  Vergaderingen B&W
  Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdagmorgen. In de vergaderkalender kunt u per vergadering zien welke besluiten er zijn genomen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.
  Afspraken met burgemeester en wethouders
  Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met telefoonnummer (0411) 62 72 82.
  Jeannette (J.) Zwijnenburg- van der Vliet
  Zwijnenburg- van der Vliet
  contactgegevens en taken Jeannette (J.) Zwijnenburg- van der Vliet Functie Burgemeester
  Adres Reitselaan 71
  5076 CB Haaren en Woudrichem
  Telefoonnummer (0411) 62 72 49
  E-mail adres burgemeester@haaren.nl
  Taken
  Portefeuille:
  Openbare orde en veiligheid, brandweer, crisisbeheersing en rampenbestrijding
  Personeel en organisatie
  Handhaving en toezicht
  Communicatie, voorlichting en representatie, media
  Evenementen Jheronimus Bosch, EK Eventing, Vincent van Gogh
  Internationale betrekkingen
  Coördinerend Haarendael
  Archief, BHIC
  Johan (J.E.P.M.) van den Brand
  van den Brand
  contactgegevens en taken Johan (J.E.P.M.) van den Brand Functie Wethouder
  Adres Weth. Bressersstraat 1
  5076 GN Haaren
  Telefoonnummer (0411) 62 72 49
  E-mail adres j.vd.brand@haaren.nl
  Taken
  Portefeuille:
  Decentralisaties Jeugdzorg, WMO en Participatiewet
  Sociale Zaken
  Welzijn en onderwijs
  Ruimtelijke ordening
  Milieu, afval en duurzaamheid
  Volkshuisvesting en wonen
  1e loco-burgemeester
  Politieke partij Samenwerking ’95
  Eric (H.M.J.) van den Dungen
  van den Dungen
  contactgegevens en taken Eric (H.M.J.) van den Dungen Functie Wethouder
  Telefoonnummer (0411) 62 72 49
  E-mail adres e.vd.dungen@haaren.nl
  Taken
  Portefeuille:
  Financiën
  Ruimtelijk Beheer
  Verkeer inclusief N65 en Programma Hoogfrequent Spoor
  Buitengebied
  Beheer gemeentelijk vastgoed en nieuwbouw brede scholen en woon-zorgcomplexen
  Centrumplannen
  Economische zaken, toerisme en recreatie
  Sport
  Intergemeentelijke samenwerking
  2e loco-burgemeester
  Politieke partij VVD
  Joan (J.G.A.) van den Akker
  van den Akker
  contactgegevens en taken Joan (J.G.A.) van den Akker Functie Gemeentesecretaris
  Telefoonnummer (0411) 62 72 49
  E-mail adres j.vd.akker@haaren.nl
  Taken
  De secretaris geeft leiding aan de gehele ambtelijke organisatie. Als voorzitter van het managementteam is hij eindverantwoordelijk voor het hele ambtelijke apparaat. Hij ondersteunt en adviseert het college van B&W bij het uitoefenen van haar taken; bewaakt de planning van de ambtelijke organisatie en beoordeelt voorstellen en adviezen van afdelingen op kwaliteit,samenhang en relevantie. Als bestuurder in de zin van de WOR voert hij overleg met de OR.

 • Jan Z , 18 oktober 2016 @ 13:02

  Jan, Perfect ingezonden stuk. De waarheid mag en moet gezegd worden. Haarendael staat helaas niet alleen als voorbeeld van slecht beleid. De soap rond de herindeling, Duinoord en de woonlasten van de burgemeester zijn ook geld verslindende zaken die, als het in het bedrijfsleven zou gebeuren, allang de kop hadden gekost van de verantwoordelijken. Het wordt inderdaad tijd dat wij allen onze volksvertegenwoordigers tot de orde roepen.
  Men zegt weleens; “Goede RAAD is DUUR”dat blijkt helaas hier door onze raad anders vertaald te worden.

 • Vraag , 18 oktober 2016 @ 19:23

  Stichting oprichten voor n WOB-verzoek is overbodig: kan iedereen -mooie wet?
  Ja , lijkt het niet dat gemeente zich wil voordoen als ondernemer? Die er geen kaas van gegeten heeft!?
  Gemeentesecretaris??
  Opzeggen vertouwen: dmv raad en burger-protest-inspraak by begrotingsvergadering? weet niet..

 • Tom Nieuwlands , 19 oktober 2016 @ 11:54

  Nemelaerstraat: hoe lang mag een gemeentebestuur en een gemeenteraad een fatsoenlijk burger tot waanzin drijven?
  Beste Jan Kemps en overige lezers,
  Je inkt was nog niet droog en het eerste, directe aan de gemeente Haaren gerelateerde, slachtoffer meld zich aan. Het schrijnend voorbeeld va de stedebouwkundigevisie van de gemeente Haaren. Een echtpaar legt alle ziel en zaligheid om van een bouwval een gezichtsbepalende boerderij te maken. De gemeente zal er wel eens abrupt een eind aan maken. Want zo werkt dat in Haaren. “En als je dat niet bevalt, dan snap ik niet dat je daar nog wilt wonen” Letterlijke woorden die onze burgemeester gebruikt, althans tegen over mij. Ik wens beschreven familie dan ook alle sterkte toe.
  “De vraag rijst dan ook, hoeveel burgers van de gemeente Haaren zijn de afgelopen jaren niet op dezelfde manier als Vugts bejegend door het College van Burgemeester en Wethouders?”
  Het antwoord zal daarop zijn, enkele tientallen. Ook zelf ben ik al 16 jaar met de gemeente Haaren bezig . We hebben er al 4, want ik ken persoonlijk nog een geval, wie volgt.
  Tom Nieuwlands

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *