Het college van burgemeester en wethouders van Haaren heeft de Programmabegroting 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierin zijn het voorgenomen beleid en de financiële consequenties hiervan opgenomen voor 2017 en verder.

Inzage

U kunt de Programmabegroting 2017 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het boekwerk kunt u, tegen vergoeding, opvragen bij de gemeentewinkel. Daarnaast is de begroting ook te raadplegen via de gemeentelijke website.
Wanneer in de raadsplein en raadsvergadering?
Op 20 oktober wordt de programmabegroting behandeld tijdens het raadsplein en op 3 november is de raadsvergadering.
Ook u bent van harte welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *