Door: Tom de Bok
De toekomst van Haaren. Een non probleem waar nu al ruim 3 jaar mee wordt gestoeid. De aanleiding was de ambtelijke fusiemethode Boxtel, die in november 2014 is afgeblazen. Probleem opgelost zou je zeggen. Maar niets bleek minder waar. Een belangengroep wilde de opsplitsing van de gemeente Haaren doordrukken. Er zou immers niets deugen in Haaren. Via een directe politieke lijn naar de D66 gedeputeerde die de opsplitsing van Haaren wel zag zitten op haar zeer korte successenlijstje, werd de provincie snel hun deelgenoot. Ook omliggende gemeenten zagen hun kans schoon om delen van de welvarende en probleemloze gemeente Haaren met de bijbehorende schatkist te annexeren en hun begroting op te poetsen met geld van Haaren en de Haarense inwoners.
Gaandeweg is uit diverse onderzoeken gebleken dat er geen objectief meetbare criteria zijn waarom de gemeente Haaren moet worden opgeheven. De inwoners zijn niet beter af en het voorzieningen niveau zal niet toenemen, want dat is al erg hoog zo staat in het bestuurskracht rapport te lezen. Sterker nog, door de financiële situatie van de omringende gemeenten moeten we vrezen voor achteruitgang van de voorzieningen en verhoging van de lasten.
Gedeputeerde mevrouw Spierings heeft zich vastgebeten in dit dossier. Haaren moet weg. Toen dit recentelijk de verkeerde kant op dreigde te gaan, was haar laatste truck het Bestuurskracht onderzoek. Zonder een duidelijke definitie wat bestuurskracht eigenlijk inhoudt, is een extern bureau ingeschakeld om dit even te onderzoeken. Een verzoek van de gemeente Haaren om dit ook te doen bij de omliggende gemeenten, werd uiteraard afgewezen. Er zou nl wel eens iets uitkomen, wat niet past. De conclusie uit het onderzoek stond hoogstwaarschijnlijk op voorhand vast. Argumenten moesten erbij worden gezocht. Dat bleek nog niet zo makkelijk. De informatieavond met de Harense gemeenschap werd alvast gemanipuleerd door selectief te shoppen uit de deelnemerslijst aangeleverd door het gemeentebestuur. Vervolgens werd de initieel besloten avond voor iedereen toegankelijk, waarbij de tegenstanders van een zelfstandig Haaren ruim in de meerderheid waren.

Nu de conclusie van de het Bestuurskracht rapport: Haaren doet het prima, niets op aan te merken. De enige reden waarom Haaren volgens het rapport niet bestuurskrachtig zou zijn is de volgende: ik citeer: het krediet bij de omliggende gemeente om samen te werken met de gemeente Haaren raakt op. Enerzijds door het niet waarmaken van trekkerschap (wat dat ook moge zijn) anderzijds door verharding in de bestuurlijke verhoudingen door de gekozen tone of voice (wij-zij) en het gesprek over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Haaren’ Uiteraard wordt deze uitspraak op geen enkele wijze onderbouwd.
Opmerkelijk is hierbij dat het onderzoeksbureau weigerde met het gemeentebestuur van Haaren over dit verwijt te spreken. Hoor en wederhoor is bij zo’n subjectieve uitspraak wel het minste, lijkt me. Zeker nu dit onderwerp in het rapport en door Gedeputeerde Staten zo wordt opgeblazen. Dit sterkt mij in de aanname dat de conclusie van het rapport al was voorgeprogrammeerd en dat tegenargumenten niet pasten.
Maar wat dan nog zou ik zeggen. Of in Radio 538 termen: Lekker belangrijk!. Er is niets zo veranderlijk in de politiek als bestuurlijke verhoudingen. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 ziet de werkelijkheid er weer anders uit.
De provincie heeft in haar begeleidingsbrief moeten toegeven dat op grond van het Bestuurskracht onderzoek geen legitimatie bestaat voor een vervolgtraject. Met andere woorden Haaren is bestuurskrachtig genoeg. Wel vindt de provincie dat Haaren desondanks toch moet opsplitsen. Wie dit snapt, mag het mij komen uitleggen.
Het rapport sterkt ons in het standpunt dat er geen reden of aanleiding is de zelfstandigheid van de gemeente Haaren op te geven. Ik hoop dat u, inwoners van van Haaren, tot dezelfde conclusie komt. Stem voor een zelfstandig Haaren.
Inwonersgroep Zelfstandig Haaren
 

8 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Frank , 1 oktober 2017 @ 13:11

  De lokale VVD-ers, of ze nou Tom of Ton heten, hoor je eigenlijk nooit, totdat ze tegen iets kunnen zijn. Niemand deugt, behalve zijzelf! En straks zijn ze weer even makkelijk uit beeld en hoor je niets van ze.

 • els , 1 oktober 2017 @ 17:47

  Beste heer de Bok, misschien begrijpt u het als u zich het Raadsbesluit uit ’16 tot opsplitsing herinnert? Aan dit democratisch besluit zou Haaren’s bestuur z.s.m. uitvoering moeten geven.
  “Burgerpeiling” (en uw mening) over ja/nee splitsen in plaats daar van, zijn NIET aan de orde en weer weggegooid (ons) geld.
  Peil ons over bij welke gemeente we willen; vraag ons niet evt .via deze peiling het Raadsbesluit terug te fluiten.

 • Peter , 1 oktober 2017 @ 20:14

  @Els. Terecht punt wat je aansnijdt. Het is verre van bestuurskrachtig om als Haarense bestuurder een besluit te nemen tot het opsplitsen van de Gemeente Haaren en vervolgens te trachten om dit besluit te “draaien”. VVD en partij Samenwerking zijn hier primair verantwoordelijk voor. Straf deze pluche-klevers af door nu te stemmen voor OPSPLISING en in maart 2018 te kiezen voor een partij die uw belangen voorop stelt!
  De gemeente Haaren is veel te klein om zelfstandig voort te bestaan en bezit onvoldoende bestuurskracht om (toekomstige) vraagstukken de baas te kunnen zijn.
  Voor meer argumenten voor OPSPLITSING zie http://www.toekomstHaaren.nl

 • Jan , 1 oktober 2017 @ 20:28

  De HArense gemeenschap wordt volgens uw schrijven gemanipuleerd, meneer de Bok hoe erg kan dat zijn.? HAREN ligt 236,5 km van ons allen in Groningen.
  Wij zijn een HAArense gemeenschap, hoezo manipuleren of is dit een VVD bestuurs -voorbeeld van ruim denken.

 • Rene , 1 oktober 2017 @ 21:56

  Beste Jan,in vorige berichtgeving over onderhoud wegen en dat de Roonsebaan in Haaren teveel geld ging kosten was ook in Groningen denk ik,want het is toch echt Roonsestraat in Haaren,maar ja,als je geen Haarense bent weet je dat ook niet!

 • els , 2 oktober 2017 @ 17:11

  Allé, over spelling toch geen haren splitsen? Haaren splitsen!

 • Gerard , 2 oktober 2017 @ 23:34

  Tom, dit zijn Russ Limbaugh-taktieken die jij gebruikt en dat weet je zelf waarschijnlijk ook.
  Waarschijnlijk heb je een hekel aan oplettende burgers die een stokje hebben gestoken voor een geniepige poging tot ambtelijke fusie die uiteindelijk geleid zou hebben tot een volledige fusie met Boxtel- St.Michielsgestel.
  Volgens mij ben je pas later ingestapt en heb je niet goed hierover nagedacht, en nu
  heb je het alleen maar over zelfstandigheid, alsof dat gezien de aanleiding
  van dit alles, een optie is.
  Als jij voor zelfstandig kiest is dat jouw recht, maar beschuldig dan niet de belangengroep want zij hebben in eerste instantie voorkomen!!! dat we nu al in een fusietraject met Boxtel zouden zitten

 • Gerard , 3 oktober 2017 @ 01:10

  Tom, waar komt jouw fanatisme vandaan? Het Herindelingsbeleid is
  nationaal, wist je dat? Het gaat gebeuren, hoe dan ook.
  Zou het niet wat zijn om je daar tegen af te zetten?
  Met goede argumenten bepleiten waarom in jouw ogen kleinere gemeenten
  heel goed voor zichzelf kunnen zorgen?
  In plaats van medeburgers te beschuldigen van van alles en nog wat,
  daar maak je geen vrienden mee, en je wordt er zelf zeker niet geloofwaardiger op.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *