De Klender

 1. Schoolschaatsen

  18 december 2017 om 08:30 - 23:00
 2. Schoolschaatsen

  19 december 2017 om 08:30 - 23:00
 3. Film: Aangrijpende film: Knielen op een bed violen

  19 december 2017 om 14:00
 4. Wmo-adviesraad

  19 december 2017 om 19:30
 5. Kerstconcert Helvoirts Kamerkoor in Lambertuskerk, Vught

  19 december 2017 om 20:00

Familie berichten

21 november 2017 Familieberichten op HelvoirtNet

...

FRANS RONNES OVERLEDEN

Oud-burgemeester Frans Ronnes (68) van Haaren is op 12 juni overleden. Ronnes was van december 2001 tot oktober 2013 burgemeester van Haaren. Daarvoor was hij wethouder in Bernheze. Zijn laatste bestuurlijke functie was waarnemend burgemeester in Laarbeek. Ronnes was al geruime tijd ernstig ziek.

In memoriam – Frans Ronnes

Frans Ronnes werd geboren in Vortum Mullem, een dorp van ruim 600 inwoners bij Boxmeer. Hij begon zijn loopbaan in het onderwijs als leerkracht op een school voor Nederlandse militairen in Duitsland en werd later directeur op een basisschool in Nistelrode. Op 49-jarige leeftijd werd hij wethouder in Bernheze.

Aan het eind van eerste bestuursperiode, in december 2001, werd Ronnes (CDA) benoemd als burgemeester van Haaren, de vierde eerste burger die in dat jaar aantrad. Haaren kende op dat moment flinke problemen op financieel en organisatorisch gebied. Behalve een tekort van ruim een miljoen op de begroting kampte de ambtelijke organisatie nog met de naweeën van de herindeling die in 1996 zijn beslag had gekregen.
Daar kwam bij dat de woningbouw op slot zat: er was jarenlang nauwelijks een woning gebouwd. “Hier zijn zes jaar lang geen knopen doorgehakt”, liet waarnemer Henk Hendriksen die plaats maakte voor Ronnes bij zijn afscheid veelbetekenend weten.

De in februari 2001 naar Valkenswaard vertrokken Hans Haas had in Haaren een financiële chaos achtergelaten. “Frans trof een zootje aan”, kenschetst Jos Barends, met Van Hal wethouder in die tijd, de situatie. “Ronnes heeft nog op het punt gestaan Haas ter verantwoording te roepen maar zag daar toch vanaf.” Beide wethouders waren blij met zijn komst naar Haaren. “Hij zette direct de schouders eronder”, weet Van Hal. “Hij had een directe manier van benaderen, ook zeker naar de ambtenaren toe. Maar je wist wel wat je aan hem had. Hij kon dominant zijn maar dat was ook wel nodig.”

John Vermeer (o.m. HEET en Repair Café) noemt de oud-burgemeester “sociaal en toegankelijk”. “Hij heeft altijd iets van een onderwijzer gehouden, wilde graag dingen uitleggen”. Dat laatste beaamt ook Helvoirtenaar Jan van Balkom (o.m. ‘t Pomphuiske). “Het thema handhaving stond hoog in het vaandel bij hem. Regels zijn regels, hij wilde zoveel mogelijk zaken onder controle hebben. Een burgemeester met gezag en veel dossierkennis.”

“Ik hoop dat u ons blijft zien als twee eenvoudige mensen”, sprak Ronnes bij zijn aantreden mede namens zijn vrouw Anny. Frans Ronnes vond het belangrijk om op gelijke voet met zijn inwoners te staan, zegt Wil van Pinxteren.
In dat streven is hij zeker geslaagd, vindt het raadslid. “Hij stond dichtbij de mensen, was graag gezien en wilde ook graag gezien worden. Natuurlijk speelde zijn echtgenote Anny daar ook een belangrijke rol in.”

Die spreekwoordelijke eenvoud blijkt ook als hij in november 2003 huiskamergesprekken begint in de vier dorpen. Ontmoetingen bij mensen thuis, verdeeld over de vier dorpen, waarbij hij vaak een wethouder meenam. “Het is een misverstand te denken dat in een kleine gemeente als Haaren geen kloof tussen burger en bestuur bestaat”, duidde Ronnes zijn ‘burgerinitiatief’.

Hij maakte zich ook sterk voor ‘Trefpunt Esch in Europa’. Dit dorp maakt deel uit van de dorpenband tussen (inmiddels) 28 Europese plattelandsgemeenten met als doel ontmoetingen te organiseren tussen ‘gewone mensen’. Ronnes nam acht jaar lang het voorzitterschap van het Charter op zich en benutte die functie om de band van Esch en die tussen andere Europese dorpen verder uit te bouwen en te verstevigen.

Het uitblijven van nieuwbouw voor de zorgcentra en Haaren en Helvoirt noemde Ronnes in een afscheidsinterview in Weekkrant De Meierij “een dieptepunt” in zijn loopbaan. Woon- en zorginstelling ’t Heem trok in oktober 2010 de stekker uit het centrumplan met grote gevolgen voor de zorgcentra. “Ik vind dat een van de slechtste dingen, dat ouderen uit een dorp moeten vertrekken en niet weten dat ze nog terug kunnen keren. Dat kun je mensen, zeker op die leeftijd, eigenlijk niet meer aandoen.”

Bij zijn afscheid benoemde de gemeenteraad Ronnes tot Ereburger van Haaren. Voor zijn verdiensten “als een heel bijzonder sociaal mens”, sprak Wil van Pinxteren namens de raad. Ronnes toonde zich aangedaan door de onderscheiding.

Een jaar na zijn afscheid in Haaren, in oktober 2014, vroeg commissaris van de Koning Wim van de Donk Ronnes voor de functie van waarnemend burgemeester in Laarbeek. Op 11 maart 2016 maakte hij bekend die taak wegens ziekte neer te leggen.

Door: Peter Corvers

U kunt in de hal van het gemeentehuis en in het HelvoirThuis een condoleanceregister tekenen. U kunt uw condoleances ook digitaal achterlaten op http://www.condoleance.nl/16528

CC Corvers Column

12 november 2017 CC: CORVERS COLUMN: Tegenzin

...

Rubriek: Huyswerk

12 juni 2017 in Voorpagina
0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 1. Gecondoleerd en Heel veel sterkte voor de nabestaande

 2. Namens oud collega Paul Pietersen veel sterkte met het verlies van echtgenoot,vader en opa ook namens Jos. Dank voor de fijne samenwerking in Schoeppingen.

 3. Jacqueline van Laarhoven 13 juni 2017 om 14:52 Beantwoorden

  Heel Veel sterkte voor familie en bekende. Het was een bijzondere man. Nam mensen uit de dorpen mee naar een feest in Den Bosch. Dat was voor mij heel bijzonder om met de burgemeester en zijn vrouw mee te mogen.

 4. Jan en Hennie Dominicus 13 juni 2017 om 20:52 Beantwoorden

  Familie Ronneswij willen jullie heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd.Frans was een bijzondere sociale betrokken mens.

 5. Lieve Annie en kinderen,

  Gecondoleerd met het overlijden van Frans.
  Ik wens jullie heel veel sterkte en kracht toe met dit zware verlies.
  In gedachten ben ik bij jullie aanwezig.

  Gabri van Noort