Spaanders

“Inwoners van Haaren, laat u niet gek maken”, schrijft Marcel Nelissen in een column van zijn partij. In iedere organisatie gaat wel eens iets fout , schrijft Nelissen. “Maar waar gewerkt wordt vallen spaanders. Kijk hierbij maar eens naar onze buurgemeenten. Daar loopt ook niet alles op rolletjes.”
Nee, dat laatste zal best, maar de vraag is of Haaren de dienstverlening naar de burgers nog op een adequaat niveau kan houden. Een ritje naar de bibliotheek –in Haaren al jaren geleden wegbezuinigd- in Vught of Oisterwijk is dan nog niet onoverkomelijk. Feit blijft wel dat inwoners zijn aangewezen op deze basisvoorziening in buurgemeenten.
Maar neem het muziekonderwijs: weg in Haaren. Buurgemeenten investeren daarentegen nog altijd in muziekonderwijs. En Boxtel voert 40 procent van de Haarense begroting uit, vooral op sociaal terrein, met name Wmo-taken. Critici van herindeling wijzen er vaak op dat Haaren financieel gezond is, waarom moet je dan opsplitsen? Maar die prestatie komt in een ander licht te staan als je dit allemaal overziet.
Samenwerking 95 is fervent voorstander van (voorlopig) zelfstandig blijven.
Maar zelfstandig blijven is geen doel op zich, toch? Alleen Progressief 96 wil zo snel mogelijk opsplitsen. Andere partijen dat op z’n vroegst op 1 januari 2022. Ook LLH, de partij Wil van Pinxteren, vindt dat en noemt het “zorgvuldigheid boven snelheid.”
In een column van zijn partij schrijft hij dat een referendum moet worden voorzien van “de nodige objectieve informatievoorziening”. Overeenkomstig de motie die de gemeenteraad op 16 maart aannam. Of, zoals Van Pinxteren het zegt: “Die handen en voeten geeft aan het belangrijkste wat er is, democratie.”
In die motie schrijven LLH, Samenwerking 95, CDA en VVD dat een referendum “een zorgvuldig proces” moet zijn. De inwoners moeten goed worden geïnformeerd over “de gevolgen van een mogelijke opsplitsing”. “Wat betekent het voor mij als ik over een tijdje inwoner ben van een van de buurgemeenten van Haaren.” Maar ook: “Wat zijn de gevolgen voor de leefbaarheid, in de dorpen, het verenigingsleven, voorzieningen enz.” Voorbeelden: OZB, afval, verenigingsleven, subsidies, huishoudelijke hulp, PGB’s, jeugdhulp.
Binnenkort valt er bij elke inwoner een brochure in de bus over opsplitsing van de gemeente Haaren. Die brochure brengt de gevolgen in beeld van opdeling van de gemeente. Tenminste, dat is de bedoeling. Zodat ieder een verantwoorde keus kan maken. Zoek de verschillen!
Denken die partijen nu echt dat inwoners hun keus laten bepalen omdat in gemeente X de OZB of het afvaltarief wat lager is, in gemeente Y de voetbalclub een betere accommodatie heeft, of in gemeente Z de jeugdhulp er beter georganiseerd is?
Waarom dit alles willen uitleggen? Inwoners maken hun keus puur gevoelsmatig. En dat is maar goed ook. Laat u niet gek maken!

2 Comments

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • Patrick , 21 juni 2017 @ 07:52

    Inderdaad het in in eerste een principiële keuze! Noem het gerust een emotionele keuze! Daarnaast is er nog een zogenaamde zachte landing, als er beleid flink afwijkt wordt dat geleidelijk gelijk getrokken! Laat je inwoners met name praten met inwoners bij je aan te sluiten moedergemeente. Dat zegt meer dan een momentopname met informatie van jaren oud. http://Www.waarstaatjegemeente.nl is niet echt up to date.

  • Rinus Pijnappels , 13 juli 2017 @ 19:33

    Lees de nieuwsklok van Oisterwyk / Moergestel en val van je stoel. Wat een soap .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *