[vc_row rt_row_background_width=”fullwidth” rt_row_content_width=”default” rt_row_style=”default-style” rt_row_height=”” rt_column_gaps=”” rt_row_shadows=”” rt_row_borders=”” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_layer=”” rt_bg_video_format=”self-hosted”][vc_column rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll”][vc_single_image image=”31376″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]Hoe voorkom je dat inwoners bij een informatieavond een verkeerde voorstelling van zaken hebben? Door vooraf duidelijk te maken waar de inspraak over gaat. En door insprekers die op die avond onzin verkondigen direct van repliek te dienen.
Het lijkt zo simpel! Maar op maandag 22 januari ging het weer mis. Rijkswaterstaat organiseerde, samen met de gemeenten Haaren en Vught en de provincie, een meedenkavond, zoals die werd aangekondigd, in het gemeentehuis over de kruising bij rijksweg N65, Torenstraat – Molenstraat.
Pas aan het begin van de avond kregen de ongeveer 50 aanwezigen te horen dat het vooral zou gaan over de geplande fietstunnel, ook wel het voorkeursalternatief genoemd. “Dit voorkeursalternatief is het uitgangspunt, alleen veranderingen zijn mogelijk als het voorstel er beter van wordt”, sprak Piet Westeneng van ontwerpbureau HaskoningDHV.
Want dat er een fietstunnel komt ligt allang vast. Over die tunnel, parallelwegen en andere maatregelen rond de N65 zijn al veel inspraakavonden gehouden. Met de fietstunnel is de Haarense gemeenteraad in mei 2016 akkoord gegaan. Die tunnel maakt deel uit van een pakket van maatregelen (in totaal 19 miljoen euro), zoals ook maatregelen die moeten voorkomen dat fietsers straks overal de weg kunnen oversteken. Over dat totaalpakket is in Den Haag stevig gelobbyd. Alle partijen in de Haarense raad hebben ja gezegd tegen dat pakket – in meerdere besluiten.
Maar Rijkswaterstaat communiceert dit allemaal niet. In het persbericht over de meedenkavond staat dat “het ontwerpbureau aan de slag gaat met de uitwerking van het voorkeursalternatief”. Met geen woord wordt gerept over de geplande fietstunnel. In het persbericht staat niets over wat al is besloten en wat nog niet! Dat vooral de uitwerking van het plan voor een fietstunnel op tafel ligt blijkt nergens uit.
Veel bezoekers op de inspraakavond hebben deze voorkennis niet en denken dat alles nog open ligt. Zij zien een fietstunnel niet zitten en al helemaal niet als de honderden scholieren die dagelijks de weg oversteken straks twee U-bochten moeten maken om de tunnel te bereiken en uit te rijden. Die steken straks overal de weg over, is de teneur op de avond.
En als er dan nog iemand op de avond roept dat je voor 10 miljoen (de kosten van de fietstunnel) een tunnelbak kunt aanleggen zijn de rapen gaar! Iedereen grijpt deze onzin aan om zijn gelijk te halen. Hier wreekt zich het ontbreken van een adequate presentatie (met kostenoverzicht) op deze avond.
Wat ook niet helpt is dat raadslid Carine Blom op die avond laat weten dat een fietstunnel “van de zotte is”. Haar eigen partij Progressief 96 heeft de afgelopen jaren met alle besluiten over de N65 ingestemd, inclusief de fietstunnel. Zij vindt dat het college eerder had moeten vertellen dat er veel weerstand tegen de fietstunnel is. Carine Blom wijst op het raadsbesluit van mei 2016 waarin staat dat “er op hoofdlijnen draagvlak is voor deze maatregelen”. En op 22 januari bleek iedereen tegen!
Maar dat is de wereld op z’n kop! Over de fietstunnel zijn in het verleden meerdere inspraakavonden gehouden. Daar had Blom zelf kunnen constateren hoe groot die weerstand was. Een raadslid heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Bovendien kun je na een woelige avond op 22 januari 2018 moeilijk beweren dat de constatering van het college in mei 2016 (op hoofdlijnen draagvlak) onjuist is. Op grond van de informatie die toen voorhanden was is daarvoor geen reden.[/vc_column_text][vc_single_image image=”26858″ img_size=”full”][vc_widget_sidebar sidebar_id=”businesslounge-free-3″ el_id=”22″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”sidebar-4″][/vc_column][/vc_row]

2 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Carine Blom - Progressief'96 , 31 januari 2018 @ 19:10

  Peter Corvers heeft gelijk als hij schrijft dat er eerder gekozen is voor een kronkelige fietstunnel. Het raadsvoorstel van 2016 gaf aan dat daar draagvlak voor was. Dat draagvlak is er nu in ieder geval niet meer, niet bij omwonenden en niet onder gebruikers, veelal fietsende scholieren en hun ouders. Dat bleek bij de infoavond en daarna. De tunnel is bedreigend en gevaarlijk. Het zal leiden tot ‘sluipoversteken’ met alle risico’s van dien. Dan is het ons inziens inderdaad van de zotte om toch kost wat kost de tunnel er door te willen drukken alleen maar omdat je tot nu toe daar op ingezet hebt. Dat is pleiten voor tunnelvisie. Het gepresenteerde alternatief van de open tunnelbak werd door alle aanwezigen positief onthaald. Het scoort op terugdringen van fijnstof, geluid, ongevallen veroorzaakt door het door rood rijden en kop-staartbotsingen. Progressief ’96 wil knokken voor een herziening van het huidige plan naar een tunnelbak voor de weg en een veilige oversteek voor fietsers.

  • Jan , 3 februari 2018 @ 21:34

   Hallo Carine,
   Ik kan me de discussie rond de tweede aansluiting van Helvoirt op de N65 ( jaren 90) nog goed herinneren. Meerdere wethouders hebben daar hun tanden op stukgebeten.
   Er was toen geen enkel raadslid dat durfde te beweren dat hij/zij niet wist wat er onder de bevolking leefde.
   P96 heeft een sterke basis in Helvoirt. Jullie moeten dus geweten hebben hoe groot het draagvlak was voor de fietstunnel. Het kan niet anders.
   Wek geen verwachting die je nooit van je leven waar kunt maken. Waai niet met alle winden mee.
   Hou je verre van populisme. Woorden als “van de zotte” neigen wel die richting in.
   Grote infrastructurele projecten hebben een lange doorlooptijd, vooral in bewoond gebied.
   Te vaak van mening veranderen geeft uiteindelijk als resultaat dat er niets gebeurt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *