Archief

CDA kijkt reikhalzend uit naar 2008!

Investeren in leefbaarheid op een duurzame fundering kost tijd, zo stelt het college. Zeker als dit op verstandige en behoedzame wijze geschiedt. Het CDA heeft er begrip voor, maar als het resultaat er is, mag dat ook uitbundig verteld worden. We noemen dit ook wel communicatie. En dat moet echt…

De geschiedenis herhaalt zich niet

  Eind 1997 werd de gemeentebegroting 1998 gepresenteerd. De eerste productbegroting was een feit!  De VVD gaf, vanuit haar oppositierol, een visie op die begroting. Nu, 10 jaar later, willen wij u een paar citaten uit onze beschouwingen van toen, niet onthouden. 10 jaar productbegroting vormt een mooie aanleiding om eens…

Klachten over de dienstverlening WMO

Een groot aantal inwoners in de gemeente Haaren maakt gebruik van een of meerdere voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ondanks het feit dat wij er alles aan doen om de wet zo goed mogelijk uit te voeren, kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden…

Wat zijn de plannen van Sociale Zaken voor 2008?

Minder mensen in de bijstand, meer bijstandsgerechtigden aan het werk, goede financiële ondersteuning voor mensen met een laag inkomen, hulp om uit de schulden te komen én deel kunnen nemen aan de samenleving op een volwaardige manier.

Startbijeenkomsten Biezenmortel en Haaren

Op 18 oktober jongstleden is de klankbordgroep Biezenmortel voor het eerst bij elkaar geweest en is ook voor dit dorp de startbijeenkomst gepland. De datum van de bijeenkomst in Haaren was reeds bekend. De avonden gaan plaatsvinden op: 

DORPSONTWIKKELINGSPLANNEN

Praat mee over de toekomst van Helvoirt; uw toekomst! Uitnodiging aan alle inwoners van Helvoirt van 16 jaar en ouder  Wat vindt u aantrekkelijk aan het wonen in Helvoirt?

KENT U HET BURGERJAARVERSLAG?

Onderzoeksbureau Daadkracht onderzoekt voor gemeente Haaren vanaf donderdag 25 oktober 2007 op www.haaren.nl wat inwoners van het burgerjaarverslag vinden. 

GEEN FEEST

GEEN FEEST  Helvoirt is net niet het groenste dorp van Nederland geworden. Gelukkig maar. Het moet ook niet gekker worden! We zijn al flink op weg zo’n beetje het bekendste dorp van Nederland te worden waar het leven nog heel gewoon is. Althans dat wil de KRO/RKK ons doen geloven.…

e