Archief

RARE VERGADERING

RARE VERGADERING  Zie je het voor je, dat leeshoekje in de Leyenhof? Eerst moet je een paar oudjes bij de voordeur opzij duwen, je trapt bijna in een spuit die de zuster van de prikpost heeft laten vallen en als je de nieuwe van Geert Mak wilt pakken blijkt het…

Leyetoernooi 2008

Van zaterdag 31 mei t/m zondag 8 juni wordt er op de kunstgrasbanen van HTV Helvoirt het 28e Leyetoernooi georganiseerd. Dit open toernooi voor iedereen van 25 jaar en ouder wordt gespeeld in de categorieën 5, 6, 7 en 8 in de dames dubbel, heren dubbel en gemengd dubbel.Er wordt…

week 15

BETAALBARE VAKANTIES Vakantie is in onze cultuur tot een belangrijk goed geworden, maar op vakantie gaan of leuke uitstapjes maken is helaas niet voor iedereen weggelegd. Bij mensen met een laag inkomen wordt het vakantiegeld vaak gebruikt voor andere zaken. Zoals het aflossen van schulden, het kopen van noodzakelijke kleding,…

week 14

GEBRUIK PEUTERSPEELZALEN & KINDERDAGVERBLIJVEN GEMEENTE HAAREN In 2006 heeft de gemeente Haaren i.s.m. de scholen de kwaliteitsmeter Primair Onderwijs (KMPO) uitgevoerd waarin ouders zijn gevraagd hun mening te geven over het lokaal onderwijsbeleid (LOB) in de gemeente Haaren. N.a.v. deze analyse en Wet kinderopvang die op 1 januari 2005 in…

week 11

BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL (BVL) VOOR DE HASSELBRAAM EN ST. WILLIBRORDUSSCHOOL BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het BVL biedt scholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie voor verkeerseducatie gericht op jongeren van…

AKKOORD

AKKOORD Het Pact van Helvoirt. Een akkoord op ‘Schrikkelvrijdag’ over de woningbouw. Of beter, over de woningbouw in nauwe samenhang met natuurontwikkeling in het Helvoirts Broek. Op aandrang van het Haarens gemeentebestuur zijn de afspraken in een overeenkomst vastgelegd. Het akkoord kon op een enthousiast onthaal rekenen. Dat heeft vooral te…

week 10

Archeologie in plangebied Wijngaert III: kijkdag voor het publiek In het plangebied Wijngaert III, gelegen aan de Tempeliersweg in Haaren, vindt momenteel een archeologische opgraving plaats. Daarbij zijn sporen aangetroffen van bewoning in de IJzertijd en de Middeleeuwen. Enkele schoolklassen hebben de opgraving al bezocht.Op zaterdag 8 maart verzorgen de…

Week 9

GOEDE CARNAVAL!  Uit vele hoeken hoor ik positieve geluiden over de carnavalsactiviteiten dit jaar. De organisatoren van het openbaar carnaval, de optochten en de dweiltoer hadden hun zaken prima voor elkaar. En veel mensen hebben weer plezier beleefd aan deze feestelijke dagen. Ook de jeugdigen die zich hebben ingezet om…

week 8

                   UITNODIGING Het gemeentebestuur van Haaren nodigt individuele inwoners, vertegenwoordigers van verenigingen, organisaties en bedrijven uit de gemeente van harte uit voor het afscheid van wethouderWil van NistelrooijDe afscheidsreceptie wordt gehouden in het gemeentehuis  woensdag 27 februari 2008tussen 18.30 en 20.00 uur Voorafgaand aan deze bijeenkomst vindt om 17.30 uur een…

week 7

VERTREK WETHOUDER VAN NISTELROOIJ Wethouder Wil van Nistelrooij heeft besloten met ingang van 1 maart a.s. zijn functie als wethouder bij de gemeente Haaren neer te leggen.Wil van Nistelrooij heeft aangegeven dat hij een heroverweging moest maken van zijn activiteiten en de daarmee gepaard gaande druk en stress. De keuze om…