SLOTENBEHEER 2008 – 2011

In de gemeente Haaren liggen, verdeeld over vier dorpen, ca. 155 km watergangen die jaarlijks geheel of gedeeltelijk gemaaid worden.
De onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen zijn vastgelegd in de “Verordening waterhuishouding Noord-Brabant”. Hierin is vastgelegd: ”De onderhoudsplicht van een eigenaar of gebruiker van gronden grenzend aan oppervlaktewater, strekt zich tot de halve breedte of een evenredig gedeelte van het aan die gronden grenzende oppervlaktewater”.
In 1996 is een uniform beleid inzake slotenbeheer vastgesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat de gemeente Haaren de sloot maait en het vrijkomende slootmaaisel bij de aangelande deponeert.
Nadien zijn mutaties (binnen het vastgestelde beleid) gemaakt met diverse aangelanden uit Biezenmortel, Haaren, Helvoirt en Esch voor de uitvoering van het slotenonderhoud.
Om tijdens de werkzaamheden schade aan drainage- en regenwaterafvoeren te voorkomen, moeten de eigenaren hiervan deze in het werk duidelijk aangeven.
Van 2008 tot en met 2011 wordt het slotenbeheer uitgevoerd door Van Esch groenvoorzieningen B.V. uit Berkel-Enschot. Eerder gemaakte afspraken met de firma Mulders over de afvoer van slootmaaisel komen hierdoor te vervallen. Van Esch groenvoorzieningen B.V. is bereid om ook rechtstreeks met u afspraken te maken over het afvoeren van slootmaaisel.

Indien u, als aangelande, eerder gemaakte afspraken wilt muteren of nieuwe afspraken wilt maken, uiteraard binnen het vastgestelde beleid, dan kunt u dat uitsluitend schriftelijk kenbaar maken tot vrijdag 5 september 2008. Na deze datum is het niet meer mogelijk om voor dit jaar mutaties door te geven. Bij elke mutatie is het kadastrale nummer van belang.
Het slotenonderhoud start begin oktober 2008.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Ruimtelijk Beheer, telefoon (0411) 62 72 82.


INLOOPSPREEKUREN COLLEGE VAN B&W NA DE ZOMER

Wilt u iets bespreken met de burgemeester of een wethouder, kom dan naar het inloopspreekuur.

Na de zomerperiode, vanaf september begint de nieuwe cyclus. In principe is het inloopspreekuur elke derde dinsdag van de maand van 17.00 – 18.00 uur in de dorpshuizen van ieder dorp. In september en december wordt hiervan afgeweken door o.a. Prinsjesdag.

Het schema voor het komende najaar:
• 23 september
• 21 oktober
• 18 november
• 9 december
Burgemeester en wethouders rouleren per dorp, dat wil zeggen dat in ieder dorp op genoemd tijdstip één bestuurder aanwezig zal zijn om inwoners te woord te staan.

Poll
Op de website
www.haaren.nl vindt u een zgn. Poll; een hele korte enquête over de inloopspreekuren. Ook al bent u niet geweest naar de spreekuren, dan is het fijn om voor ons als bestuur te weten hoe u er over denk. Het kost u maar een minuutje.


GEMEENTE GEEFT GELD VOOR DE AANSCHAF VAN EEN COMPUTER

Ruim 150 Haarense kinderen gaan na de zomervakantie naar de brugklas van hun nieuwe school.  Er breekt weer een nieuwe periode in hun leven aan. Ook de manier van leren en huiswerk maken zal veranderen. Steeds vaker is een computer hiervoor onmisbaar. Maar niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend dat er thuis ook een computer staat. De gemeente geeft minder draagkrachtige ouders in dat geval een financiële bijdrage van maximaal € 675,-. Bovendien kunnen ouders zelf een computercursus volgen en een beroep doen op een helpdesk als zich problemen voordoen.

Wanneer kinderen in het nieuwe schooljaar voor het eerst naar de middelbare school gaan, komen ouders voor hoge kosten te staan. Schoolboeken, schriften, fiets, schooltas, gymkleding, atlas en woordenboeken: het is een hele lijst van dingen die allemaal aangeschaft moeten worden. En eigenlijk hoort er ook een computer bij. Ouders die een minimuminkomen hebben of net iets daarboven, kunnen dan rekenen op een financiële bijdrage van de gemeente. Behalve het inkomen is ook het vermogen dat ouders hebben, zoals een auto en eigen huis, van belang. De gemeente betaalt de bijdrage uit de bijzondere bijstand. De bijstand is maximaal € 675,-. Daarmee kunnen zij een computer, toetsenbord, muis, printer en monitor aanschaffen.
De gemeente vindt het ook belangrijk dat ouders zelf een beetje met de computer overweg kunnen. Een van de ouders kan gratis deelnemen aan een cursus. De tweede ouder betaalt € 125,-. De eerste cursus start begin september 2008 en wordt op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur gegeven bij WSD in Boxtel. De cursus duurt 10 weken.
Daarnaast kunnen ouders ook de hulp inroepen van een deskundige wanneer zich problemen voordoen met de computer. Tussen 1 oktober 2008 en 31 maart 2009 is op werkdagen een medewerker bij WSD bereikbaar die helpt bij het oplossen van de problemen. Als het nodig is, komt hij zelfs aan huis. De gemeente sluit hiervoor een overeenkomst met WSD.
Alle schoolverlaters van groep 8 hebben een folder meegekregen. Denkt u ook in aanmerking te komen maar heeft u geen folder? Ga dan even langs bij WegWijs. Daar kunt u meer informatie en een folder krijgen. U kunt daar ook direct een aanvraag indienen.

WegWijs  Haaren, ook voor u!
Wilt u meer informatie of wilt u een aanvraag voor een computer indienen, dan kunt u contact opnemen met WegWijs.  Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren, Mgr. Bekkersplein 2 en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Het telefoonnummer is 0411-634590.


SLOOP VOORMALIGE GEMEENTEWERF HELVOIRT

Binnenkort zal de voormalige gemeentewerf van Helvoirt, gelegen aan de Biestakkerstraat, geheel worden gesloopt. Het gebouw wordt al enige tijd niet meer gebruikt en is in verval geraakt. De sloop maakt onderdeel uit van het project “Masterplan woningbouw”.

De sloopwerkzaamheden zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, binnen enkele werkdagen zijn afgerond en zullen door de firma Wolfs B.V. te Oisterwijk worden uitgevoerd.


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn
• 20 augustus informatiemiddag skate-voorziening in Biezenmortel
aanvang 13.30 uur in gemeenschapshuis De Vorselaer
• 20 augustus informatiemiddag skate-voorziening in Esch
aanvang 15.00 uur in dorpshuis De Es
• 27 augustus: afscheid gemeentesecretaris Bart van Els
van 17.00 – 18.30 uur in het gemeentehuis
• 11 september: vergadering Raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de raadszaal
• 13 en 14 september: Open Monumenten dagen 2008
thema “Sporen, opgravingen en bodemvondsten”
• 23 september: inloopspreekuur college van B&W
Van 17.00 tot 18.00 uur in elk gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente
• 25 september: vergadering Gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de raadszaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *