OPEN MONUMENTENDAG 13 EN 14 SEPTEMBER 2008

Elk jaar wordt in september een landelijke Open Monumentendag gehouden. Het thema van dit jaar is:

Sporen, Opgravingen en bodemvondsten

In de gemeente Haaren zijn ter gelegenheid van de Open Monumentendag 2008 over dit onderwerp twee activiteiten:

In Dorpshuis De Es in Esch wordt een expositie ingericht met voorwerpen die gevonden zijn in de bodem. Voor het dorp Esch wordt stil gestaan bij de zeven Romeinse graven die hier ruim een halve eeuw geleden ontdekt zijn. Tentoongesteld worden onder andere het wereldberoemde ‘Bacchusbeeldje’, kruiken, urnen en kommen.
Uit de dorpen Haaren en Helvoirt worden diverse vondsten geëxposeerd die voornamelijk door onze burgers gevonden zijn, zoals munten, scherven, speerpunten en stenen bijlen.
Daarnaast zijn diverse films te zien, onder andere over Romeinse villa’s zoals die vermoedelijk in Esch gestaan hebben. Verder kunt u er foto’s bekijken van de opgravingen die door de jaren heen gedaan zijn.

Bij de Oude Toren in Haaren worden diverse activiteiten georganiseerd. Zo kunt u bijvoorbeeld de Oude Toren beklimmen en vervolgens genieten van het weidse uitzicht.
Bewoners van de Torenbuurt vertellen over de historie van de Oude Toren en zijn buurt. Daarnaast zijn veel foto’s te bezichtigen van de Oude Toren en zijn omgeving, in heden en verleden.
De ‘Stichting voor het behoud van het uurwerk en de klokken van de Oude Toren’ zet voornamelijk het uurwerk in het licht. Wat velen niet weten is dat er in de Oude Toren nog een authentiek mechanisch uurwerk aanwezig is dat dateert uit de zeventiende eeuw. Dit uurwerk is dringend aan restauratie toe en hiervoor kan de stichting alle financiële steun goed gebruiken. Uiteraard is het uurwerk, dat halverwege de Oude Toren staat, ook te bezichtigen. Voor degene die het niet aandurven de toren te beklimmen om het uurwerk zelf te bewonderen, is een film gemaakt.

De exposities in Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 4 in Esch en de Oude Toren, Kerkeind 10 in Haaren zijn te bezichtigen op:

Zaterdag 13 september 2008 van 13.00 uur tot 17.00 uur
Zondag 14 september 2008 van 12.00 uur tot 17.00 uur

Nieuwsgierig naar de sporen, opgravingen en vondsten? Kom dan naar de Open Monumentendag!


INFORMATIEMIDDAG SKATE-VOORZIENING BIEZENMORTEL EN ESCH

Aan de Capucijnenstraat in Biezenmortel en in de Venakker in Esch worden op speelterreinen skate-voorzieningen aangelegd.
Daarom nodigen wij op de eerste plaats de kinderen, maar ook ouders en omwonenden uit Biezenmortel en Esch uit om samen met de gemeente een keuze te maken voor de skatetoestellen en de inrichting daarvan. Deze bijeenkomsten worden gehouden op:

Biezenmortel:
woensdagmiddag 20 augustus 2008 om 13.30 uur in gemeenschapshuis De Vorselaer te Biezenmortel.

Esch:
woensdagmiddag 20 augustus 2008 om 15.00 uur in Dorpshuis De Es, Dorpstraat 5c te Esch.

Als je nog vragen hebt kun je contact opnemen met Arno Pullens (0411-627282).
Uiteraard kun je de vraag ook op de informatiemiddag kwijt.

Tot 20 augustus!

WIJZIGING POLITIELOKET HAAREN

Het politieloket in Haaren verhuist met ingang van 19 augustus 2008 van de Driehoeven 1 naar het gemeentehuis te Haaren.

De politie wil zoveel mogelijk bezig zijn met de veiligheid van burgers, op straat en in de wijken. Zij wil direct aanspreekbaar zijn voor bewoners en toezicht houden in de openbare ruimtes, op plaatsen en momenten waar nodig.

Om functioneler te kunnen werken, is er voor gekozen het politieloket in Haaren te verhuizen naar het gemeentehuis. Om de bereikbaarheid te vergroten zijn de openingstijden op dinsdag gewijzigd naar de avonduren.

Het nieuwe adres is per 19 augustus: Gemeentehuis Haaren, Mgr. Bekkersplein 2, postbus 44, postcode 5076 ZG. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd: 0411-625139.

De nieuwe openingstijden politieloket Haaren zijn vanaf 19 augustus 2008:
• Dinsdag van 16.00 uur tot en met 20.00 uur.
• Donderdag van 16.00 uur tot en met 20.00 uur.

Aangifte doen of contact met de politie?
• Bij spoed: Bel 112
• Een afspraak met de politie maken? Bel 0900-8844
• Politiebureau in Boxtel of Vught. openingstijden:
ma t/m vr: 09.00 – 17.00 uur, za: 10.00 – 14.00 uur.
• Aangifte doen kan ook via internet:
www.politie.nl/brabant-noord


GEMEENTE GEEFT GELD VOOR DE AANSCHAF VAN EEN COMPUTER

Ruim 150 Haarense kinderen gaan na de zomervakantie naar de brugklas van hun nieuwe school.  Er breekt weer een nieuwe periode in hun leven aan. Ook de manier van leren en huiswerk maken zal veranderen. Steeds vaker is een computer hiervoor onmisbaar. Maar niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend dat er thuis ook een computer staat. De gemeente geeft minder draagkrachtige ouders in dat geval een financiële bijdrage van maximaal € 675,-. Bovendien kunnen ouders zelf een computercursus volgen en een beroep doen op een helpdesk als zich problemen voordoen.

Wanneer kinderen in het nieuwe schooljaar voor het eerst naar de middelbare school gaan, komen ouders voor hoge kosten te staan. Schoolboeken, schriften, fiets, schooltas, gymkleding, atlas en woordenboeken: het is een hele lijst van dingen die allemaal aangeschaft moeten worden. En eigenlijk hoort er ook een computer bij. Ouders die een minimuminkomen hebben of net iets daarboven, kunnen dan rekenen op een financiële bijdrage van de gemeente. Behalve het inkomen is ook het vermogen dat ouders hebben, zoals een auto en eigen huis, van belang. De gemeente betaalt de bijdrage uit de bijzondere bijstand. De bijstand is maximaal € 675,-. Daarmee kunnen zij een computer, toetsenbord, muis, printer en monitor aanschaffen.
De gemeente vindt het ook belangrijk dat ouders zelf een beetje met de computer overweg kunnen. Een van de ouders kan gratis deelnemen aan een cursus. De tweede ouder betaalt € 125,-. De eerste cursus start begin september 2008 en wordt op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur gegeven bij WSD in Boxtel. De cursus duurt 10 weken.
Daarnaast kunnen ouders ook de hulp inroepen van een deskundige wanneer zich problemen voordoen met de computer. Tussen 1 oktober 2008 en 31 maart 2009 is op werkdagen een medewerker bij WSD bereikbaar die helpt bij het oplossen van de problemen. Als het nodig is, komt hij zelfs aan huis. De gemeente sluit hiervoor een overeenkomst met WSD.
Alle schoolverlaters van groep 8 hebben een folder meegekregen. Denkt u ook in aanmerking te komen maar heeft u geen folder? Ga dan even langs bij WegWijs. Daar kunt u meer informatie en een folder krijgen. U kunt daar ook direct een aanvraag indienen.

GAAN UW KINDEREN NAAR DE KINDEROPVANG?
Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een financiële bijdrage van de belastingdienst en van uw werkgever of van uw uitkeringsinstantie kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet Kinderopvang. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen. U krijgt dus meer toeslag naarmate uw inkomen lager is. Ook uw gezinssamenstelling en hoeveel kinderopvang u nodig heeft, telt mee. De kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de belastingdienst (
www.toeslagen.nl).
Uw werkgever betaalt ook mee aan de kinderopvangtoeslag. Uw werkgever is verplicht om dat te doen. U krijgt de bijdrage van uw werkgever ook via de belastingdienst, dus niet rechtstreeks bij uw loon.
Het kan voorkomen dat u geen werkgever hebt, maar dat u toch kinderopvang nodig hebt. Dan kan de Belastingdienst het deel van de werkgever niet betalen. Voor dat deel kunnen bepaalde groepen mensen een aanvraag indienen bij het UWV of de gemeente. Als u bijvoorbeeld een inburgeringstraject volgt, studeert of een uitkering ontvangt én een reintegratie-traject volgt, betaalt de gemeente (of het UWV wanneer u een uitkering van hen ontvangt) het werkgeversdeel.
Kinderopvangtoeslag is alleen mogelijk, wanneer uw eventuele partner niet op de kinderen kan passen.
U moet de kinderopvang regelen bij een instelling die is geregistreerd bij de gemeente (dagopvang, buitenschoolse opvang of gastouderbureau). Een lijst van kinderopvangcentra of gastouderbureaus kunt u bij de gemeente opvragen. Kinderopvang door buren, familie of vrienden valt hier niet onder. Peuterspeelzalen en overblijfmogelijkheden voor schoolgaande kinderen vallen ook niet onder de Wet kinderopvang.
Wilt u een gemeentelijke bijdrage aanvragen voor uw kinderopvang, dan kunt u terecht bij Loket WegWijs.

WegWijs Haaren, ook voor u !

Wilt u een persoonlijk gesprek met een van de medewerkers of wilt u meer weten over de Wet Kinderopvang, dan kunt u contact opnemen met WegWijs. Bij WegWijs kunt u terecht voor vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren, Mgr. Bekkersplein 2 en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen, het telefoonnummer is 634590.
 

20 SEPTEMBER BURENDAG

Op 20 september viert Nederland, voor de 3e keer Burendag! Het thema van Burendag is dit jaar: ‘Kom in actie voor de buurt’. Nederland gaat met elkaar de buurt aanpakken en er een nóg groter feest van maken dan voorgaande jaren. En natuurlijk is er tijd voor een gezellig kopje koffie of een buurtfeest na afloop. Om al deze initiatieven van buurtbewoners te ondersteunen, stelt het Oranje Fonds 1 miljoen euro ter beschikking.

Buurtbewoners die samen op 20 september in actie komen kunnen tot € 1.000,– gesteund worden door het Oranjefonds. De initiatieven die gefinancierd worden moeten bijdragen aan de samenhang in de buurt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om initiatieven als: het plaatsen van beplanting, het opknappen van een speelplaats voor kinderen of het organiseren van een buurtmaaltijd om elkaar beter te leren kennen. Alle actieve buurten maken kans om op 20 september bijzonder bezoek te krijgen.

Wat wordt er bij mij in de buurt aangepakt?
Vanaf half augustus is op de speciale website
www.burendag.nl alle informatie te vinden en kunnen buren met elkaar in contact komen.
U kunt zien wat er op 20 september in uw buurt al wordt aangepakt door buurtbewoners. Ook kunt u zelf een buurtinitiatief plaatsen of u aansluiten bij een initiatief uit de buurt. Op deze website zijn ook tips te vinden die bij het aanpakken van de buurt van pas kunnen komen.


GEEN HONDENPOEP IN WEILAND

Wij roepen hondenbezitters om op tijdens wandelingen hun trouwe viervoeter niet zijn behoefte in weilanden te laten doen.

Aanleiding zijn de signalen van rundveehouders die steeds meer kampen met verwerpingen in hun veestapel. Onderzoek wijst uit dat Neospora* (bacterie die miskraam bij koe veroorzaakt) steeds vaker de oorzaak is.
Om besmettingsgevaar bij koeien zoveel mogelijk te voorkomen vragen we de hond aan te lijnen en geen ontlasting achter te laten in de weilanden. De hondenbezitters zijn zich totaal niet bewust van dit gevaar.

Honden kunnen de besmettelijke stadia van de parasiet (oöcysten) uitscheiden met de ontlasting, welke vervolgens via geïnfecteerd gras of ander voer door de koe kan worden opgenomen om zich vervolgens via het bloed door het lichaam te verspreiden. Daarom moet het voorkomen worden dat honden hun behoefte doen in het voer (gras) van het rundvee.


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn
• 20 augustus informatiemiddag skate-voorziening in Biezenmortel
aanvang 13.30 uur in gemeenschapshuis De Vorselaer
• 20 augustus informatiemiddag skate-voorziening in Esch
aanvang 15.00 uur in dorpshuis De Es
• 27 augustus: afscheid gemeentesecretaris Bart van Els
van 17.00 – 18.30 uur in het gemeentehuis
• 11 september: vergadering Raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de raadszaal
• 13 en 14 september: Open Monumenten dagen 2008
thema “Sporen, opgravingen en bodemvondsten”
• 23 september: inloopspreekuur college van B&W
Van 17.00 tot 18.00 uur in elk gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente
• 25 september: vergadering Gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de raadszaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *