PROGRAMMABEGROTING 2017
Het college van burgemeester en wethouders van Haaren heeft de Programmabegroting 2017 voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierin zijn het voorgenomen beleid en de financiële consequenties hiervan opgenomen voor 2017 en verder.
Inzage
U kunt de Programmabegroting 2017 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het boekwerk kunt u, tegen vergoeding, opvragen bij de gemeentewinkel. Daarnaast is de begroting ook te raadplegen via de gemeentelijke website.
Wanneer in de raadsvergadering?
Op 3 november is de raadsvergadering.
Ook u bent van harte welkom!
KLEIN ONDERHOUD ASFALTWEGEN
Om plaatselijke schades (scheurvorming, gaten en rafeling) aan diverse gemeentelijke asfaltwegen te herstellen, gaan we binnenkort kleinschalige herstelwerkzaamheden uitvoeren. Deze werkzaamheden vinden hoofdzakelijk op de volgende wegen plaats:
• Gommelsestraat (ter hoogte van de brug over de Zandleij)
• Mgr. Zwijsenstraat
• Fietsoversteek Nieuwkuikseweg / Drongelens Kanaal
• Optimalisering verbindingsfietspad nabij ‘t Hoog
Daarnaast worden plaatselijk diverse gaten en beschadigingen in de volgende rijbanen hersteld:
• ’t Hoog
• Duinoordseweg
• De Gijzel
• Aansluiting Oude Bosschebaan / De Heikant
• Leunisdijk (deel fietspad nabij gemeentegrens Boxtel)
• Haarenseweg (nabij parkeerterrein voetbalvereniging)
• Gedeelte parkeerterrein (bij Den Inbreng) Vincent van Goghstraat te Helvoirt
Bereikbaarheid verkeer
Ondanks het feit, dat de wegen tijdens de werkzaamheden grotendeels toegankelijk blijven, kunt u hinder ondervinden. Middels mobiele wegafzettingen en verkeersborden wordt u op de plaatselijke wegwerkzaamheden geattendeerd. De Gommelsestraat (ter hoogte van de brug over de Zandleij) en de Mgr. Zwijsenstraat zullen tijdens de werkzaamheden een paar uur voor het verkeer worden afgesloten. Een omleidingsroute wordt verzorgd. De direct aanwonenden ontvangen van de aannemer een bondige bewonersbrief met hierin de contactgegevens van de uitvoerder. De werkzaamheden worden door KWS infra B.V. uit Eindhoven uitgevoerd.
DISCRIMINATIE, MELD HET BIJ RADAR
radarIedereen kan met discriminatie te maken krijgen: vanwege je leeftijd, je huidskleur of het geloof dat je aanhangt, omdat je homoseksueel bent, een beperking hebt, je een vrouw dan wel een man bent of omdat je juist een andere genderidentiteit hebt. Je kunt slachtoffer zijn van discriminatie of getuige. Je kunt er – onbedoeld – aan meedoen of ervan beschuldigd worden.
Iedereen die weleens gediscrimineerd is, weet hoe pijnlijk dat kan zijn. Je wordt afgewezen op basis van vooroordelen en angst. Wie je echt bent, wordt niet meer gezien. Discriminatie tast je zelfvertrouwen aan en kan leiden tot schaamte, frustratie, verdriet en woede. In de buurt, op het werk of op school tast discriminatie de saamhorigheid en goede sfeer aan. Uiteindelijk beïnvloedt het de samenleving als geheel. Daarom moeten we discriminatie tegengaan. Elke dag.
Moeilijk bespreekbaar
Het begrip discriminatie heeft een zware lading. Het ligt gevoelig en gebeurt vaak onbedoeld en onbewust. Vrijwel niemand vindt van zichzelf dat hij of zij discrimineert. Zowel slachtoffer als dader zien bij elkaar vooral de ongevoeligheid of overgevoeligheid. Dat maakt het moeilijk om met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen.
Hoe kan RADAR helpen
RADAR, bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie, kan helpen bij het vinden van een oplossing. Door slachtoffers bij te staan, te bemiddelen tussen partijen of te adviseren over juridische stappen en door klachten te registeren. Ook in jouw gemeente is RADAR actief. Je kunt bij RADAR terecht als je:
het gevoel hebt dat je wordt gediscrimineerd.
getuige bent van discriminatie.
meent dat je onterecht wordt beschuldigd van discriminatie.
advies en informatie wilt over discriminatie en ongelijke behandeling.
Meld discriminatie
Ga naar www.radar.nl voor meer informatie over RADAR en hoe je discriminatie bij RADAR kunt melden.

verdacht-112

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *