Slider

Notities uit de Raad

www.progressief96.nl
info@progressief96.nl

Raadsvergadering donderdag 4 juli 2019

HAAREN – 8 juli 2019. De laatste vergadering vóór het zomerreces. Hieronder een selectie van thema’s zoals die soms verspreid over meerdere agendapunten aan de orde zijn gekomen. De volledige agenda vindt u op www.haaren.nl -> Bestuur en organisatie -> Gemeenteraad -> Raadsvergadering.

Eikenprocessierups
Het probleem is bekend en niet alleen in Haaren: het heeft provinciale en landelijke proporties. De technische dienst doet wat ze kan. De komende jaren wordt het mogelijk nog erger. Daarom wordt er beleid gemaakt om de overlast in de toekomst te voorkomen: beplantingsplan aanpassen, nestkasten ophangen en – in een uiterste geval – bomen kappen of vervangen.

Den Domp
Er wordt maar geen besluit genomen over verbouwing of nieuwbouw en – mede aangezwengeld door een inspreker – kwam ter sprake dat dat wel èrg lang duurt. Wethouder van Hal legde maar weer eens uit dat een en ander in samenspraak met Oisterwijk tot stand moet komen. Pas zeer recent is er overeenstemming bereikt over investeringen in een duurzame gemeenschapsvoorziening in Haaren en Oisterwijk. Daarmee is hij al verder gekomen dan het vorige college dat nog niet eens met een buurgemeente rekening hoefde te houden. Per saldo is er nu ook een verdeelsleutel bekend voor de drie grote projecten: Vorselaer, Willibrordusschool en Den Domp. Het gaat dan om respectievelijk 1,5 – 1 – 1,5 miljoen.

Afval
Beetje raar: wij inwoners scheiden het afval nog beter dan vorig jaar maar moeten wèl meer gaan betalen. De VVD zag er zijn Maandelijks Motie Moment in en werd daarin gesteund door de voltallige raad. Wethouder Vromans benadrukte echter dat deze tariefsverhoging het gevolg is van een andere raadsbrede afspraak: de afvaltarieven moeten kostendekkend zijn. Hij kon dus niets beloven.

Jaarstukken en Berap, ofwel: terugblik en vooruitblik
Bij uitstek een onderwerp waarover coalitie en oppositie van mening verschillen. Onmiskenbaar is de invloed van de herindeling: het tekort loop op, er is een andere prioriteit in de projecten en het realiseren van ambities vereist overleg met de ontvangende gemeente.
Niettemin is er veel gebeurd maar er moet ook nog veel gebeuren. De druk op het ambtenarenapparaat neemt toe en er moeten soms ‘interim-mers’ worden ingehuurd. Wethouder Blom erkende dat er een groter verloop is dan voorheen maar bezwoer dat er van leegloop geen sprake is. Ook de andere wethouders beklommen het spreekgestoelte om de kritiek van de oppositie te pareren: de onderhandelingen over de Vorselaer zitten niet in een impasse, wat betreft woningbouw kunnen we voorlopig vooruit, en inderdaad is er soms weinig transparantie omdat een onderhandeling nu eenmaal vereist dat je de kaarten tegen de borst houdt.
Uiteindelijk kwam geen van hen in de problemen want beide raadsvoorstellen werden unaniem aangenomen.

Reconstructie N65.
Wethouder Blom oogstte veel lof van de zijde van P’96 over het eindresultaat. Er is stevig onderhandeld; niet alleen met de bekende partijen (Ministerie, Provincie en Rijkswaterstaat) maar – zeker met de herindeling op komst – ook met Vught. Niettemin is er extra geld nodig en die oproep viel niet overal in goede aarde. S95 vergat in zijn kritiek dat het veiligheidsprobleem van de N65 een Helvoirt-overstijgende zaak was en vond dat dat extra geld beter besteed kon worden; zij stemden uiteindelijk als enige tegen. De wethouder maakte duidelijk dat nu afhaken zou betekenen dat er de komende tien jaar niets zou veranderen. En ja, onderhandelingen kosten tijd en duidelijkheid over de consequenties laat soms lang op zich wachten. In dit verband haalde zij de woorden aan van vertrekkend burgemeester Pommer van Sint Michielsgestel: “In je eentje ga je sneller maar samen kom je verder.”

Namens de fractie van Progressief ‘96
Kees Fennis

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *