16 T/M 20 JANUARI
Aan deze oefening nemen 60 personen deel die ondersteund worden door 20 militaire voertuigen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.
De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 42 Painfbat U uit Oirschot.
Vragen, klachten of schade?
Als u vragen of klachten heeft, of als er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit melden. Noteer zo veel mogelijk gegevens zoals vermelding van de militaire eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. Geef het door aan:
Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht Van 16 t/m 20 januari wordt er een militaire oefening gehouden in de omgeving van de gemeente Haaren. Het betreft een oefening in het kader van het op peil houden van militaire vaardigheden.
Dit betekent dat de militairen zich met 20 voertuigen (type Fennek) verplaatsen over openbare wegen en paden in de omgeving.
tel.nr. 030-2180444
Email; JVDclaims@mindef.nl
 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *