16 maart a.s geeft de Haarense gemeenteraad haar mening over het rapport Augusteijn. Dit rapport beveelt aan om Haaren per 1-1-2020 op te splitsen over 5 buurgemeenten: Heusden, Vught, Tilburg, Oisterwijk en Boxtel. Dit wordt onderbouwd met twee argumenten. Ten eerste dat 24% van de bibliotheekbezoekers in Vught uit Haaren komen. Ten tweede dat het draagvlak onder de Haarense inwoners overgroot is omdat er in november 2014 ca. 200 inwoners naar een raadsvergadering kwamen en er ca 2000 handtekeningen zijn verzameld. Het rapport laat onvermeld dat het hier ging tegen de ambtelijke fusie met Boxtel en niet voor opheffing van de gemeente Haaren. Alle argumenten tegen opheffing van de gemeente Haaren blijven helaas onvermeld.
Het rapport Augusteijn is dus niet serieus te nemen. Het trieste is dat de Gedeputeerde Staten van de provincie dit rapport onderschrijft. Dit werpt de vraag op of ze het rapport wel hebben gelezen. Blijkbaar zijn ze blindgevaren op gedeputeerde Spierings, die maar een doel heeft en dat is Haaren opsplitsen. Het bizarre is dat volgens dezelfde mevrouw Spierings met de opsplitsing van Haaren het dossier Veerkrachtig Bestuur in Midden-Brabant is afgesloten. Toch mooi dat alleen Haaren de oplossing is voor de vermeende bestuurlijke uitdagingen voor de komende 20 jaar. Gekker moet het niet worden. Helaas, al op 16 februari heeft gedeputeerde Spierings met drie buurgemeenten gesproken over de verdeling van de Haarense buit. Over achterkamertjes politiek gesproken.
Geachte inwoners van Biezenmortel, Esch, Helvoirt en Haaren. Zoals ik al vaker heb gezegd, de Haarense inwoners zijn echt niet beter af als we worden opgedeeld. Het wordt niet goedkoper en de service wordt echt niet beter. Allerlei doemscenario’s dat Haaren haar taken niet aankan zijn niet uitgekomen en zullen niet uitkomen. Sterker nog door de kleinschaligheid staan de ambtenaren en bestuurders dichter bij de burger. Ga eens praten met voormalige inwoners die zijn verhuisd naar een van de buurgemeenten hoe het daar is gesteld. En, mocht u denken dat de bestuurders en de gemeenteraadsleden in andere gemeenten beter zijn dan in Haaren, blijf dromen. De ideale wereld bestaat alleen in het hiernamaals, als we geluk hebben. U weet wat u hebt en weet niet wat u krijgt, dus waarom zouden we het risico lopen. Een weg terug is er niet!
Opsplitsing van Haaren is geen voldongen feit, de provincie kan Haaren niet dwingen. De gemeenteraad heeft nu ons lot in haar handen. Als u tot de zwijgend meerderheid hoort, die het prima vindt in de gemeente Haaren en het zo wil houden, kom dan op 16 maart naar de gemeenteraadsvergadering. Kunt u niet, stuur een e-mail met de tekst Haaren zelfstandig naar de griffier ter attentie van de raadsleden: Griffie@haaren.nl
Tom de Bok

1 Comment

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • Henk Pijnenburg , 14 maart 2017 @ 12:47

    “U weet wat u hebt en weet niet wat u krijgt”
    Wat een motto. Als Adam en Eva er zo over hadden gedacht waren wij er niet geweest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *