C08WS37_1 AdvNieuwb_C.inddEen groot aantal inwoners van de gemeente Haaren had, bewust of onbewust, gemeentegrond in gebruik. In 2013 is de gemeente gestart met het maken van afspraken om dit grondgebruik goed vast te leggen. De gemeente heeft met alle inwoners van de vier dorpen die gemeentegrond in gebruik hadden, het gebruik gelegaliseerd.
Wat is er gebeurd?
Die inwoners van wie werd vermoed dat zij gemeentegrond in gebruik hadden en waarvan de gemeente geen officiële overeenkomst in haar bezit had, ontvingen een brief met een luchtfoto waarop de kadastrale grenzen en het grondgebruik aangegeven stond. Met de meeste van deze inwoners is het gebruik gelegaliseerd middels een koopovereenkomst. Enkele inwoners hebben de grond teruggegeven aan de gemeente.
Verkoop rest-/groenstroken
Inwoners wiens perceel aan een groenstrook of een reststrook grensde, hadden de mogelijkheid om van de tijdelijke verkoopprijs van € 65,– per vierkante meter gebruik te maken, mits de betreffende grond in aanmerking kwam voor verkoop. Vooral in het dorp Haaren is veel gebruik gemaakt van de tijdelijke korting en zijn er veel rest-/groenstroken verkocht.
De tijdelijke verkoopprijs is opgeheven en de verkoopprijs voor reststroken bedraagt weer € 130,- per vierkante meter.
Bedankt
Wij bedanken alle betrokken inwoners voor hun begrip en medewerking. Het project is succesvol afgerond en met alle betrokken inwoners is een passende oplossing gevonden. De verkoop van
rest-/groenstroken heeft bijgedragen aan een goede besparing op het groenonderhoud.
Buitengebied
Nu het traject van de gronden binnen de bebouwde kom is afgerond, gaan we aan de slag met het buitengebied van onze gemeente. Ook daar gaan we kijken of, en zo ja waar, bewust of onbewust gemeentegrond door inwoners of agrariërs in gebruik is. Met betrokkenen wordt hierover persoonlijk contact opgenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *