De Klender

 1. Disco schaatsen met DJ Sjors

  16 december 2017 om 10:00 - 22:00
 2. Kerstconcert Open Kerk

  16 december 2017 om 19:00
 3. Weihnachtsoratorium met dirigent Lex Wiersma uit Helvoirt

  16 december 2017 om 19:00
 4. Moves & Grooves

  16 december 2017 om 20:00
 5. Muziek, kerst, sfeer,….Vocalis!

  16 december 2017 om 20:00

Familie berichten

21 november 2017 Familieberichten op HelvoirtNet

...

EN VERDER?

Bericht uit uw raad van Progressief ‘96

Op 4 oktober hebben de inwoners het overgrote deel van onze raad en ons college van een aantal illusies beroofd. Eindelijk.

We zijn de verkiezingen ingegaan met de wens dat de dorpen van Haaren zich zouden aansluiten bij sterke buurgemeenten. Die wens werd daarna alleen maar bevestigd. Onlangs hebben we onze zienswijze, die we herhaaldelijk in de raad naar voren hebben gebracht, nog eens onder uw aandacht gebracht in een huis-aan-huis folder met een aantal stellingen.

1. Haaren is te klein om beleid te ontwikkelen, uit te voeren en bij te sturen.
2. Haaren is te klein om verenigingen echt te ondersteunen.
3. Het ambtelijk apparaat is kwalitatief en kwantitatief onvoldoende toegerust om de service te bieden waar de inwoner voor betaalt.
4. Uw dorp gaat aansluiten bij een grotere, sterkere gemeente met meer slagkracht.
5. O.a. sociale zaken, WMO, jeugdzorg en welzijn worden al uitgevoerd door andere gemeenten.
6. Haaren zal, hoe dan ook, ooit opsplitsen. Uitstel zet Haaren op slot en verdeelt inwoners. Daardoor komen allerlei ontwikkelingen stil te liggen.
7. Haaren is financieel gezond omdat het voorzieningenniveau achter blijft.
8. Voor de meeste ontwikkelingen is de regio nodig. Haaren staat steeds meer met haar rug naar de buren.

Wij hebben het de afgelopen jaren als Progressief ‘96 flink voor onze kiezen gehad. Daar klagen we niet over. Je zit in de raad om zo veel mogelijk van je ideeën te verwezenlijken en in discussie te gaan met hen die er anders over denken. Wel is nu het moment om het proces te evalueren, oftewel het college om verantwoording te vragen. Het is verleidelijk daar nu al iets over te zeggen maar dat lijkt ons niet juist. Daarom heeft Progressief ‘96 een spoeddebat aangevraagd. Het is immers onbestaanbaar dat overeenkomstig de wens van het college pas op 21 december aandacht wordt besteed aan de dorpsraadpleging en de consequenties. Bovendien moet de vraag beantwoord worden of dit college het ideale gezelschap is om het vervolgtraject gestalte te geven.

Zijn we tevreden? Jazeker. Er is echter nog een hoop te doen. Als Progressief ‘96 blijven wij ons voor onze dorpen inzetten op een heleboel terreinen. Daarbij hebben wij ook uw hulp nodig. Wij hebben dringend behoefte aan mensen die mee willen denken, praten en zowel voor als na de verkiezingen in maart mee willen beslissen. Ben je geïnteresseerd, dan kun je contact met ons opnemen via info@progressief96.nl .

Last but not least: wij bedanken de buitenparlementaire oppositie, de Belangengroep, die fantastisch werk heeft verricht.

Progressief ‘96

CC Corvers Column

12 november 2017 CC: CORVERS COLUMN: Tegenzin

...

Rubriek: Huyswerk

9 oktober 2017 in Voorpagina
0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 1. Als er dan toch snel een extra vergadering wordt ingelast, vraag dan even in het openbaar aan Bart Veldhuizen wat hij bedoelt met de persoonlijke belangen van de leden van de Belangengroep Toekomst Haaren. Ik vindt dat nog al een beschuldiging uit de mond van een raadslid.