De Haarense gemeenteraad heeft zich dinsdagavond vastgebeten in de weigering dat opsplitsing van de gemeente voorlopig geen goede zaak is. En dus wil de raad zich niet vastleggen op een datum. Maar erg overtuigend klonken de argumenten van de vier partijen bepaald niet.
Alsof meewerken de vier fracties tot verliezers zou maken, zo kwam het over. Voor de weigering om samen met de provincie een datum voor opsplitsing vast te stellen hielden Samenwerking 95, VVD, LLH en CDA ook dinsdag vast aan hun standpunt dat de buurgemeenten (Vught, Oisterwijk en Boxtel) daar nog niet klaar voor zijn. Die onzekere toekomst van de gemeenten maakt hen onvoldoende ‘bestuurskrachtig’ en ‘toekomstbestendig’ voor toevoeging van de vier dorpen, vinden raad en college. Alleen Progressief 96 vindt dat opsplitsing zo snel mogelijk moet gebeuren.
Provinciebestuurder Anne-Marie Spierings, die op uitnodiging van de gemeenteraad in de raadsbankjes was aangeschoven, draaide er niet om heen. Zij ging het gesprek met open vizier aan en gaf de raadsleden een lesje in consistent denken. In klare taal. De gedeputeerde sloeg eenvoudig de raad zijn belangrijkste argument uit handen. “Wij hebben geen signaal dat de buurgemeenten willen fuseren en daarom niet bestuurskrachtig of toekomstbestendig zouden zijn. En als dat zo zou zijn is dat dan een probleem?”, vroeg Spierings zich af. “Oss heeft diverse fusies gekend en dat heeft bij samenvoeging van omliggende dorpen tot geen enkel probleem geleid.”
De gedeputeerde maakte duidelijk dat er geen enkele reden is te wachten met het vaststellen van een datum. Volgens haar hebben buurgemeenten wel degelijk gereageerd op de vraag van de provincie om een toekomstvisie. “Wij hebben al een reactie terug geschreven”, antwoordde Spierings. Zij “kon niet anders dan concluderen dat het standpunt van de vier partijen niet klopt.” En als die visies van buurgemeenten niet helder zijn waarom gaat Haaren dan niet in gesprek met die gemeenten, vroeg zij zich af.
Maar de vier partijen bleven het antwoord schuldig met als dieptepunt de opmerking van Marcel Nelissen (S’ 95) “wat de provincie doet als de raad in 2055 wil opsplitsen”. Wil van Pinxteren (LLH) voelde “een pistool op de borst gedrukt” met de aanstelling van een procesbegeleider en vroeg of die adviseur een stap is in een wettelijke procedure naar herindeling. Maar de provincie is verantwoordelijk voor het proces. Alleen de raad neemt een besluit, zei Spierings. “De provincie treedt niet in die verantwoordelijkheid.”
Intussen lijken de signalen, net zo als op de eerdere bewonersavonden, vooral een kant op te gaan: op korte termijn opsplitsen. Het gemor op de tribune dinsdagavond was duidelijk hoorbaar –in weerwil van het verbod van de burgemeester vooraf– en werd weerspiegeld door vier van de vijf insprekers die het opnemen voor de provincie. Toch opvallend: inwoners die pleiten voor het opdelen van hun gemeente. Een duidelijk signaal dat Haaren geen eenheid is en het vertrouwen in het bestuur niet groot is. De Haarense inwoners lijken meer dan genoeg te hebben van de besluiteloosheid en het getreuzel van hun volksvertegenwoordigers.
Intussen zet de provincie een procesbegeleider in Haaren neer die de gemeenteraad juist buiten de deur wil houden. Daarmee lijkt de raad zichzelf buitenspel te zetten.

29 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Peter Dirks , 12 november 2016 @ 15:19

  De bestuurders van de Gemeente Haaren (De Raad en het College) zijn compleet de weg kwijt. Fout op fout stapelt zich op. Ik maak een opsomming:
  – Haarendael …. dit heeft de gemeente inmiddels tonnen gekost
  – Duinoord … zaken worden onder de pet gehouden. Er wordt niet transparant gehandeld
  – “Open Manege” … ondernemers bepalen kennelijk wat er kan en niet kan
  – Centrumplannen … na vele jaren van gesoebat ontbreekt nog altijd het resultaat
  – Burgemeesterswoning … euro 12.000,- p/j gemeenschapsgeld voor woning in Oudendijk
  – verloren rechtszaken … giga bedragen gaan op aan verloren rechtszaken
  – Zeer slechte communicatie naar de burgers
  – Het instellen van een Brede Klankbordgroep bleek enkel voor de bühne
  – Hoe is het mogelijk dat de kleinste partij in Haaren een wethouder kan leveren … met de grootste invloed op eerder vermeldde.
  Het Haarense College stelt dat de Gemeente Haaren er financieel goed voor staat….. Onzin! Door het gevoerde gemeentebeleid is Haaren verworden tot één van de duurste gemeenten in Nederland om in te wonen…. een gemeente met nauwelijks voorzieningen wel te verstaan. Een gemeente ook met een aanzienlijke schuldpositie.
  Vanwaar de verontwaardiging op de brief van de Provincie? Ieder weldenkend mens vindt dat de datum van 01-01-2019 geprikt moet worden voor de door de Raad vastgestelde opsplitsing van de Gemeente Haaren.
  Ik begrijp werkelijk niet waarom de Raadsleden en het College zich opzij gezet voelen door de Provincie. Omarm het aanbod van de hulp van de Provincie bij een dergelijk complex proces …. want dat is zo’n opsplitsing.
  Op 21 april van dit jaar de Raad tot opsplitsing van de Gemeente Haaren….. een wijs besluit, wat kan rekenen op een groot draagvlak onder de bevolking. Het is ridicuul door nu te stellen dat de buurgemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg niet klaar zijn voor het samengaan met de 4 Haarense dorpen. Deze Gemeenten zijn wel degelijk WEL toekomstbestendig en onvoldoende bestuurskrachtig.
  Als laatste REK-middel probeert het College en de Raad nog een referendum in te zetten. Absoluut onnodig, want na de vele raadplegingen en een gedegen onderzoek van het onderzoeksbureau Wagenaar-Hoes is onderhand wel duidelijk wat de inwoners van de 4 dorpen willen…. Haaren bij Oisterwijk, Helvoirt bij Vught, Biezenmortel bij Tilburg/Udenhout en Esch bij Boxtel. De technische mogelijkheid van het inzetten van een referendum heeft de Gemeenteraad overigens zelf (door aanpassing van de referendumverordening) al onmogelijk gemaakt.
  Het is Haaren zelf die onvoldoende bestuurskracht bezit en zeker niet toekomstbestendig is. Opsplitsen en samengaan met buurgemeenten is de enige toekomstbestendige weg. De opsplitsing op de lange baan schuiven is voor niemand goed. Daarom dient er m.i. gestreefd te worden naar een opsplitsing van de gemeente per 01-01-2019…. met als uitgangspunt behoud van de identiteit en leefbaarheid van elk dorp. Dit is geen bedreiging maar een kans!

 • Jan , 12 november 2016 @ 16:42

  In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het is natuurlijk nu al duidelijk dat Samenwerking95 dan gigantisch afgestraft wordt . Van den Brand zal de geschiedenisboeken ingaan als de wethouder die lak had aan de mening van de bevolking. En ja, dan Peter den Ouden. Ik Boxtel komt hij niet aan de bak en zijn vooruitzicht om ooit nog eens wethouder te worden in Haaren is als sneeuw voor de zon verdwenen. Als vader Piet dat allemaal van te voren geweten had.
  Op de eerste generatie raadsleden en wethouders van Samenwerking95 was misschien veel aan te marken. De huidige generatie gedraagt zich als een klein kind dat zijn zin niet krijgt. Als een hondje lopen ze achter hun wethouder en fractievoorzitter aan. De schaamte voorbij.

 • Jan , 13 november 2016 @ 08:50

  En laat ik nou meteen ook maar eens de fabel de wereld uit helpen dat Haaren financieel gezond zou zijn. Het tegendeel is waar.
  – Haaren heeft voor het jaar 2016 een begrotingstekort van ruim 4 miljoen euro.
  – Volgens de begroting van 2016 is er ook in 2017 een tekort van een kleine 2 miljoen.
  – Voor onderhoud van wegen is er jaarlijks 305.000 euro beschikbaar terwijl er meer dan 1,1 miljoen nodig is om de onderhoudstoestand op een behoorlijk niveau te houden. Tel dat maar eens op voor vier jaar.
  Haaren leeft op de pof. Zo simpel staan de zaken er voor. Als Van den Dungen beweert dat Haaren financieel gezond is dan liegt hij. De reinste volksverlakkerij.
  De zaken vals voorstellen om de zelfstandigheid maar niet op te hoeven geven. Voor mij een rede temeer om zo snel als mogelijk tot splitsing over te gaan.

 • Eric van den Dungen , 13 november 2016 @ 15:25

  Jan. .
  Als je nu eens je naam bekend maakt en morgen even belt voor een afspraak. Dan moet je mij eens uitleggen hoe je aan al die begrotingstekorten komt ? De provincie ziet die ook niet want keurt ieder jaar begrotingen goed maar jij zult er vast een betere kijk op hebben dan de provincie !
  Ik lieg volgens jou en doe aan volksverlakkerij.
  Grote jongen zijn dan Jan en morgen even bellen voor een afspraak. Ben heel benieuwd ! Stel dat je gelijk hebt dan gaan we nog een leuke tijd tegemoet met onze toezichthouder
  Jan, afspraak kun je maken via 0411627282.

 • Eric van den Dungen , 13 november 2016 @ 16:11

  Zag anonieme Jan reagerenop Haaren.nu
  Hoe zielig ben je als je alleen anoniem je niet kloppende beschuldigingen wilt uiten? Heel zielig dus!
  Maar hij gaat vast morgen bellen voor een afspraak toch Jan?
  Want die vraag beantwoord je niet.

  • Jan , 13 november 2016 @ 17:35

   Hallo Erik, ik zie wel dat je ook op dit net actief bent.
   Zoals jij gewend bent om zware woorden te gebruiken tegenover iedereen meen ik mij dat richting jou ook te kunnen permitteren.
   Ik heb er de programmabegroting 2016 van de gemeente Haaren eens op nagekeken.
   En kijk eens met mij mee:
   – Op blad 69 zie je dat er in 2016 een financieringstekort is van 4.024.000 euro.
   – Op blad 97 zie je dat het voorlopige begrotingstekort voor 2017 uitkomt op 1.820.000.
   – Wat betreft het onderhoud van de wegen weet ook jij dat ik gewoon gelijk heb. Daar loopt het tekort in vier jaar gewoon op met 3,2 miljoen.
   Ja ik weet het, een financieringstekort is iets anders dan een begrotingstekort maar opvolgende financieringstekorten zijn ook niet vol te houden.
   Na de programmabegroting 2016 is ondertussen natuurlijk ook de programmabegroting 2017 vastgesteld. Daaruit zullen zeker andere cijfers blijken. Maar jouw uitlatingen dat de gemeente Haaren financieel gezond is dateren al van begin dit jaar en toen was daar zeker gen sprake van.
   Gezien de blamages in het dossier Haarendael verwacht ik niet dat later de financiele positie van Haaren veel beter is geworden.
   En wat betreft die toezichthouder ( de provincie), wat hen betreft ga je niet veel tijd meer tegemoet.

   • Jan , 13 november 2016 @ 17:52

    Waarom zou ik jou bellen Erik?
    Ik haal de cijfers uit openbare bronnen.
    Weerleg ze maar als je dat nodig vindt.
    Jij bent er een held in om jouw frustratie van je af te schrijven in columns en op de website van de gemeente. Ook in raadsvergaderingen wil je nog wel eens tekeer gaan. Sommige noemen het “ongenuanceerd”. Ik noem het “bot”. Persoonlijk contact met jou soort mensen leidt meestal tot niets.
    Maar nogmaals, weerleg mijn ( valse) aantijgingen maar eens. Ik ben bang dat je het af laat weten nu het inhoudelijk wordt.
    En ja, ik kan een gemeentelijk begroting en jaarrekening lezen.

 • Jan , 13 november 2016 @ 20:56

  Nou, kom op Erik, ik wacht.
  Ik uit mijn beschuldigingen (met bronvermelding) openbaar. Ik neem aan dat je ze zo openbaar kunt weerleggen. Of toch niet? Hoe ik aan de gegevens kom weet je intussen.
  Ik zit met spanning op een inhoudelijk antwoord te wachten en ben de eerste die zijn excuus aanbiedt indien zou blijken dat mijn beschuldigingen ongegrond zijn.

 • Eric van den dungen , 13 november 2016 @ 22:12

  Tsjonge.
  Ik begrijp heel goed dat je het nu alleen over de inhoud wilt hebben. Je denkt daarmee de aandacht af te leiden van je naam. Ik hou van open en transparant communiceren. Maar dan wel met iemand die wel voor de basis van transparantie, zijn naam, uit wil komen.
  Tsja, je opmerking ” jou soort mensen” , los van de opmerkelijke spelfout in jouw geval, ach ik hou niet zo van mensen die anderen in soorten opdelen. Daar zaten soms rare types tussen in de geschiedenis.

 • Peter Dirks , 14 november 2016 @ 08:32

  Beste Erik,
  “Open en transparant communiceren” ….daar hoort ook het openstellen van je social media accounts bij. Blokkeren en/of monddood maken van burgers past niet bij de openbare wethoudersfunctie.

  • Jan , 14 november 2016 @ 18:35

   Zo kennen we je weer Erik.
   Op de man spelen om daarmee de aandacht af te leiden van wat er echt mis is.
   Een paar spelfouten is belangrijker dan een verkeerd beeld van de financiele positie van de gemeente schetsen.
   Tegen de tijd dat jij in de gemeente Haaren woont kom ik mij netjes voorstellen.
   Misschien worden we nog eens buren.

 • discussie , 14 november 2016 @ 16:15

  Mooie discussie heren.
  Compleet eens met Dirks. En o.a. door het schrappen van broodnodige voorzieningen in haar begroting is Haaren er m.i. in geslaagd om niet onder financiële curatele van de Provincie te komen.
  Zeggen dat je wilt opsplitsen (dus inzien dat je zelf onvoldoende bestuurskrachtig bent, compliment) maar pas ca.2060, is niet enkel een lachertje maar fopperij van inwoners. Andere gemeenten daarbij “onvoldoende” bestuurskrachtig te beoordelen is zelfs erg hoog gegrepen.
  Stuiptrekkingen, en het pluche kleef, zullen we maar zeggen..
  En Jan en Eric: drink samen s n biertje 🙂

 • Eric van den dungen , 15 november 2016 @ 20:30

  Jan
  Toch maar even naar je cijfers gekeken.
  Je kunt een begroting en jaarrekening lezen schrijf je, daar twijfel ik geen moment aan.
  Je zult het niet erg vinden dat alles hier uitleggen wat je aandraagt als grote problemen in Haaren, misschien wat ver gaat; daarom mijn uitnodiging om er gewoon over te praten en misschien dan samen de inwoners eens uitleggen hoe de feiten zijn?
  Over de feiten gesproken.
  Uit je onderbouwing van de deplorabele toestand waarin Haaren volgens jou verkeert en de wijze waarop ik de boel misleid en nog zo wat meer vriendelijke termen, wil ik even beginnen bij de door jou genoemde blz 97 van de begroting 2016.
  Het volgens jou duidelijke begrotingstekort in 2017 van maar liefst 1.820.000 euro.
  Je vergist je. Er staat een minnetje voor dit bedrag en een v (van voordelig) achter.
  Zo dienen wij dat te rapporteren in gemeenteland, al jaren, dus als iemand die jaarrekeningen en begrotingen kan lezen, zal je dat bekend zijn.
  Niet het begrotingstekort dus dat jij noemt, van 1.820.000 euro maar een begrotingsoverschot in 2017 van 1.820.000 euro.
  Dat maakt jouw blik op de beroerde stand van zaken in Haaren toch in 1 keer 3.640.000 euro positiever “Jan” .
  Dat zal je goed doen neem ik aan.
  Dan het door jou genoemde financieringstekort van 4.024.000 euro.
  Afgerond hebben we 33 miljoen aan “bezittingen” (gronden, gebouwen enz enz plus de kosten van exploitatie) en hebben we 29 miljoen aan eigen reserves en voorzieningen waar we dat uit gefinancierd hebben. Dus blijft er van het totaal van 33 miljoen, 4 miljoen over die we lenen. Dat is in gemeenteland uitzonderlijk.
  Omdat het zo laag is.
  We zijn dus 33 miljoen “waard” in bepaald opzicht en omdat bij elkaar te schrapen hebben we 4 miljoen moeten lenen.
  Ik weet dat je altijd graag vergelijkingen maakt met omliggende gemeenten waar het in jouw ogen vele malen beter is dan in Haaren.
  Je hoort mij niets negatiefs zeggen over omliggende gemeenten, integendeel, die krijgen ook jaarlijks een goedkeuring op hun begroting van de provincie, dus die zullen het financieel ook goed op de rit hebben en dat is plezierig te weten.
  Als we kijken naar de langlopende leningen om zaken te financieren, zoals die bv zijn aangetrokken door respectievelijk Oisterwijk en Vught dan bedragen die respectievelijk 54 miljoen en 46 miljoen euro, Haaren is 3.8 miljoen.
  Opnieuw, dat zegt niets over de financiele gezondheid van deze gemeenten. Gezien het feit dat zij in het verleden ook een ok hebben gehad op hun cijfers van de provincie, horen zij ongetwijfeld op dit moment ook bij financieel gezonde gemeenten. Bovendien is het zo dat zelfs opeenvolgende financieringstekorten niet per definitie een probleem hoeven te zijn als hetgeen gefinancierd is per saldo maar meer rendement heeft dan de kosten van financiering. Maar dat wist jij natuurlijk ook wel !
  Dan je opmerking over het oplopende tekort onderhoud wegen.
  Beetje jammer dat je blijkbaar niet bij de begrotingsbehandeling in de raad/ het raadsplein aanwezig was. Daar heb ik namens het college gezegd dat wij in 2017 opnieuw gaan kijken naar onderhoud wegen. Namens het college heb ik daar proberen duidelijk te maken dat wij het gevoel hebben dat we misschien te ver gesneden hebben in het onderhoud wegen jaren geleden en dat we daar misschien een inhaalslag moeten maken. Dat betekent overigens niet dat de gemeente dan ineens dramatisch in de financiele problemen komt zoals je toch op zijn minst suggereert. Maar goed, onderhoud wegen is jouw zorg, de onze en die van de gemeenteraad ook. En dat gaan we dus aanpakken met instemming van de hele gemeenteraad die de begroting 2017 unaniem heeft goedgekeurd.
  Je opmerking dat o.m. door Haarendael de , volgens jou begin 2017 al niet gezonde financiele situatie van Haaren, er niet beter op zal zijn geworden komt dus in een ander licht te staan door jouw verkeerd lezen van cijfers.
  De beginsituatie was dus al miljoenen beter dan jij beweerde en het eindresultaat van 2016 wordt gelukkig door veel en veel meer zaken bepaald dan juridische kosten ivm Haarendael.
  Overigens kan ik je, ter geruststelling als primeur nog meedelen dat, na een unanieme gemeenteraad, ook de provincie mondeling al de begroting 2017 heeft goedgekeurd.
  Misschien is het toch minder beroerd gesteld met de financiele gang van zaken in Haaren dan je dacht.

 • Eric van den dungen , 15 november 2016 @ 20:31

  Tsja ” Discussie” Toch handig als je dan weet wie het is.

 • Eric van den Dungen , 15 november 2016 @ 20:51

  In mijn reactie op ene Jan moet in de derde paragraaf van onder 2017 het jaar 2016 zijn

 • Eric van den dungen , 15 november 2016 @ 21:25

  In de derde alinea van onder in mijn epistel aan anonieme Jan moet begin 2017, 2016 zijn.
  Time flies when you’re having fun zeg maar.

  • Jan , 16 november 2016 @ 07:53

   Die fun wordt wel minder als je mijn reactie gelezen hebt. Mij hou je niet voor de gek.

 • Jan , 15 november 2016 @ 23:52

  Je hebt er de tijd voor genomen zie ik wel Erik,
  Nou daar gaat ie dan:
  – Nee, er is geen 6.5 miljoen geleend. Ik heb dat bedrag voor 2016 ook nooit genoemd. Er is in 2016 3,5 miljoen geleend. Daarnaast is er meer dan 500.000 pacht vooruit ontvangen zodat we in 2016 toch weer op de 4 miljoen uitkomen.
  -Het bedrag van 1.860.000 dat ik noemde voor het jaar 2017 klopte niet. Dat moet een bedrag van 1.882.000 zijn. Jawel, een negatief exploitatiesaldo van 1.882.000 voor het jaar 2017 volgens de programmabegroting 2016. Ik verwijs je graag naar blad 70 van dat stuk. En kom er nou niet mee aanzetten dat, omdat er een min voor staat, het bedrag positief is.
  – 2017 sluit met een negatief EMU saldo van 1.285.000 ( negatief exploitatiesaldo 1.882.000, interne financieringsmiddelen 1.701.000, investeringen 1.104.000)
  – In de begroting 2017 schrijf je wederom dat er voor het tekort eventueel een beroep op de kapitaalmarkt gedaan zal worden.
  – Anders dan jij schrijft is de gemeente geen 33 min 4 miljoen waard. Nog niet bijna. Volgens de begroting van 2016 is de gemeente eind 2016 17.850.000 waard. Namelijk de reserves. Jij doet alsof voorzieningen ook eigen vermogen zijn. Maar voorzieningen zijn niets anders dan toekomstige verplichtingen.
  – En dan het onderhoud van wegen, zoals je zelf ook aangeeft zit daar een scheefgroei. Er wordt te weinig geld voor uitgetrokken. Ik durf gerust te beweren dat dat in de orde van 800.000 per jaar ligt. En dat is toch een fors probleem voor de gemeente Haaren. Alleen in deze raadsperiode al had er ruim 3 miljoen meer voor uitgetrokken moeten worden. Op dit moment worden de kosten vooruit geschoven, het op de pof leven dus.
  Al met al zet ik er nog niet zo ver langs en de begroting 2017 bevestigt het globale beeld dat ik naar aanleiding van de begroting 2016 schetste.
  En ook mijn opmerking over Haarendael was dus volkomen terecht.

 • Henriette , 16 november 2016 @ 07:22

  Duidelijke uitleg Erik,zo krijgt jan zonder achternaam toch een korte achternaam

  • Jan , 17 november 2016 @ 09:17

   Duidelijke uitleg?
   En daarom moet Haaren een beroep doen op de kapitaalmarkt? Omdat er een overschot zou zijn van 1.820.000? Geld lenen om het overschot te financieren?
   Probeer zelf maar eens een antwoord te geven op die vragen Henriette???.

 • Brecht Gerritse , 16 november 2016 @ 17:38

  “En kom er nou niet mee aanzetten dat, omdat er een min voor staat, het bedrag positief is”.
  Jan en andere liefhebbers van programmabegrotingen, de ‘min’ moet daadwerkelijk gelezen worden als een ‘plus’.
  Tis echt zo.

  • Jan , 17 november 2016 @ 09:11

   Maar de min die ik in mijn reactie van 15 november noem niet. Het is niet voor niets dat er middelen moeten worden aangetrokken om het tekort te financieren.
   Tis echt zo.

 • Peter Dirks , 17 november 2016 @ 08:13

  Dit is wat ik zie staan In de programmabegrotingen van de gemeente: de renterisiconorm op basis van de begrote lasten 2017 is vastgesteld op euro 6.697.400,00.
  De langlopende schuldpositie bedroeg begin dit jaar euro 3.772.000,00.
  De financieringsbehoefte over de afgelopen jaren was telkenmale GROTER dan de aanwezige financieringsmiddelen. Mij lijkt dat er dan een TEKORT is! Dat zal wellicht ook de reden zijn dat er een aanvullende financieringsbehoefte is.
  Op 1 maart 2016 besloot de Gemeenteraad om een langlopende lening van euro 3.500.000,00 aan te trekken met een looptijd van 10 jaar.
  Op 8 maart nog eentje van euro 3.000.000,00 met een looptijd van 5 jaar.

  • Jan , 17 november 2016 @ 11:53

   Hallo Peter,
   Renterisiconorm heeft ook weer te maken met interne rentetoerekening, eigen financieringsmiddelen etc. etc.
   Het bedrag van 3.500.000 is in 2016 inderdaad opgenomen. Het bedrag van 3.000.000 niet. Misschien was dat laatste bedrag bedoeld voor de aankoop van Haarendael. Wie zal het zeggen.
   Een gemeentelijk begroting is toch weer iets anders dan een bedrijfsmatige begroting. Een gemeente redeneert bijvoorbeeld als volgt:
   Als je in de begroting een tekort aan ziet komen en je dekt dat op voorhand uit de reserves dan heb je plotseling geen tekort meer.
   Of:
   Voor een bepaalde uitgave is geen ruimte in de begroting, dan onttrek je die uitgave toch op voorhand aan een bepaalde bestemmingsreserve en opgelost is het probleem. Plotseling is er geen tekort meer. Gegoochel met cijfers om optisch een sluitende begroting te krijgen.
   Daarom geeft het overzicht van het financieringstekort en het EMU saldo het beste inzicht. Wat dat betreft zijn er maar twee bladzijden belangrijk in heel de begroting.

 • frank , 17 november 2016 @ 17:32

  Hoi Eric,
  Wat ben je toch slim. Slim met cijfers, maar vooral slim met het steeds praten over een punt wat geen onderdeel uitmaakt van het raadsbesluit om op termijn op te splitsen. Financien, een punt waar WagenaarHoes al van concludeerde dat wij en de buurgemeentes financieel nog gezond zijn.
  Mijn advies aan jou en anderen is: hou je bij de uitvoering van de opdracht: opsplitsen van Haaren als de buurgemeentes bereid, bestuurskrachtig en toekomstbestendig zijn. En dat zijn ze! En stop met afleidingsmanoevres door steeds te roepen dat er geen noodzaak is. Het raadsbesluit zegt: OPSPLITSEN ALS HET KAN! En niet omdat het zou moeten).

 • frank , 17 november 2016 @ 17:35

  Hoi Eric,
  Hier een voorbeeld, waar m.i. uit blijkt dat je het raadsbesluit: opsplitsen als het kan, verdraait in opsplitsen als het moet of als het voordelen oplevert. Ben wederom benieuwd naar je vindingrijke antwoord of terugspeelbal-vraag.
  “We zijn halverwege de termijn van de zittende gemeenteraad. In maart 2018 zijn de volgende verkiezingen die Haaren wat de VVD betreft als zelfstandige gemeente zal ingaan. De VVD Haaren is van mening dat nu opsplitsen geen enkel voordeel oplevert voor de Haarense bevolking. Pas als het aantoonbare voordelen oplevert moet de gemeente Haaren haar zelfstandigheid opgeven.
  Op 9 november is de kern Haaren aan de beurt. Wethouder Eric van den Dungen en fractievoorzitter Boy Scholtze zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden en ideeën mee te nemen.”

 • eric van den dungen , 18 november 2016 @ 12:41

  Anonieme “Jan” en Peter Dirks
  In de afgelopen week is er driftig op deze site gepost over de cijfers van de gemeente Haaren. Op zich een goede zaak.
  Ik heb zowel anonieme Jan als Peter Dirks uitgenodigd voor een gesprek om zaken samen tegen het licht te houden en de inwoners daar dan heel transparant over te informeren. Immers, openheid is iedereen mee gediend.
  Daar zijn zowel anonieme Jan als Peter Dirks tot op heden niet op ingegaan.
  Feitelijk ging het over de vraag of ik, namens het college van Haaren, de zaak voorlieg (niet mijn woorden maar van anonieme Jan) door te stellen dat de gemeente Haaren er financieel gezond voor staat.
  Moeilijker is de conclusie van de hele discussie niet.
  Dat voorliegen komt onder meer terug in de hieronder gezellige weergave uit jullie bijdragen:
  -Als Van den Dungen beweert dat Haaren financieel gezond is dan liegt hij. De reinste volksverlakkerij.De zaken vals voorstellen om de zelfstandigheid maar niet op te hoeven geven.
  -Haaren heeft voor het jaar 2016 een begrotingstekort van ruim 4 miljoen euro.
  -Voorlopige begrotingstekort voor 2017 komt uit op 1.820.000.
  -Volgens de begroting van 2016 is er ook in 2017 een tekort van een kleine 2 miljoen.
  – Maar jouw uitlatingen dat de gemeente Haaren financieel gezond is dateren al van begin dit jaar en toen was daar zeker geen sprake van.
  – Waarom moest de gemeente Haaren dit jaar euro 6.500.000,00 lenen om financiële gaten te dichten?
  – Jawel, een negatief exploitatiesaldo van 1.882.000 voor het jaar 2017 volgens de programmabegroting 2016.
  – Mij lijkt dat er dan een TEKORT is! Dat zal wellicht ook de reden zijn dat er een aanvullende financieringsbehoefte is.
  – Dus de raadsbesluiten lezende is vast te stellen dat er in totaal euro 6.500.000,00 aan gelden zijn OPGENOMEN. De post “langlopende schulden” overtreft daarmee ruim de euro 10.000.000,00.
  – Het gaat er in essentie over uit dat de uitlatingen van de wethouder dat Haaren financieel gezond is niet kloppen.
  Tot zover een bloemlezing uit jullie constructieve bijdragen.
  Nu is er 1 ding wat ik niet snap.
  Volgens jullie stel ik cijfers en de conclusies van die cijfers verkeerd voor, lieg ik, staat de gemeente Haaren er financieel helemaal niet gezond voor enz enz
  Nu wil het feit dat de begroting 2016, de jaarrekening 2016 en de begroting 2017 unaniem door de gemeenteraad akkoord zijn bevonden.
  Dezelfde stukken zijn ook door Gedeputeerde Staten van de Provincie goedgekeurd.
  Wagenaar en Hoes heeft een rapport geschreven dat door Peter Dirks een gedegen rapport wordt genoemd (zie ook zijn bijdrage hier van 12 november) en in dat rapport wordt geschreven dat Haaren er financieel gezond voor staat. Aardig dat Peter en anonieme Jan het hier niet helemaal eens zijn.
  Vindt Peter nog dat Wagenaar en Hoes een gedegen rapport hebben opgesteld, anonieme Jan meldt: “Wagenaar en Hoes schrijft wat de opdrachtgever wil dat er geschreven moet worden.”
  Het lijkt mij weinig zinvol om op deze site door te discussieren over cijfers en conclusies, vooral omdat een groot deel van de Haarense bevolking jullie beschuldigingen aan mijn adres niet lezen en daar hebben ze denk ik dan wel recht op.
  Immers een liegende en misleidende wethouder, dat kan niet.
  Wat ik dus niet snap is dat jullie beweren dat ik de kluit bedonder maar daar doen jullie niets mee naar de mensen die mij benoemt hebben, te weten de gemeenteraad. Dat ik impliciet de provincie ook samen met het college en de gemeenteraad bedonder met begrotingen en jaarrekeningen (die de gemeenteraad heeft goedgekeurd), daar doen jullie ook niets mee in de richting van die provincie. Gemiste kansen zou ik zeggen.
  Mijn advies is dan ook tweeledig:
  1
  Schrijf een brief aan de gemeenteraad via de griffier (Eric Dammingh e.dammingh@haaren.nl) waarin je de gemeenteraad op de hoogte brengt van het feit dat zij stukken hebben goedgekeurd die niet kloppen, dat de wethouder de gemeenteraad en de inwoners voor liegt door te stellen dat Haaren er financieel gezond voor stond en staat, doe er de onderbouwing bij waaruit dat allemaal blijkt; geef ook aan dat ik wel schrijf dat er maar 3.5 miljoen aan lening was opgenomen maar dat er stiekem 6.5 miljoen is OPGENOMEN (zie bijdrage Peter Dirks).
  Dan wordt via de website van de gemeente (en ik denk zo ook maar via de krant) transparant voor alle inwoners dat jullie onweerlegbaar aangetoond hebben dat ik de kluit grotelijks bedonderd heb en nog bedonder en kunnen we het in de gemeenteraad (ik denk heel kort) over mijn bestuurlijke toekomst in Haaren hebben.
  2
  Schrijf een brief aan Gedeputeerde Staten van Brabant via de secretaris van GS, Annemie Burger waarin je bezwaar aantekent tegen de goedkeuring van de begrotingen 2016 en 2017 en de jaarrekening 2016 met vermelding van alle door jullie geconstateerde misleidingen en verkeerde voorstelling van zaken.
  Misschien dat jullie er dan bij kunnen verzoeken aan GS om toe te lichten hoe het kan zijn dat zowel de CdK als gedeputeerde Spierings ook van mening zijn dat Haaren er financieel gezond voor staat terwijl dat helemaal niet zo is volgens jullie.
  Die stappen lijken mij het meest voor de hand liggend en eigenlijk gewoon jullie burgerplicht als je bewijzen in handen hebt dat een wethouder liegt en misleidt.
  Bovendien maken die stukken, aan respectievelijk de gemeenteraad en GS, jullie constateringen heel transparant naar alle inwoners.
  Uiteraard zullen de antwoorden van de gemeenteraad en GS ook transparant worden gecommuniceerd naar de inwoners; jullie zullen niet anders willen.

  • Jan , 18 november 2016 @ 15:56

   Ach Erik, acht Erik toch,
   Veel tekst, weinig inhoud. Wat jammer van jouw tijd.
   Ik zal maar niet punt voor punt op jouw creatieve bijdrage ingaan.
   En op de rol van de gemeenteraad zal ik maar helemaal niet ingaan.
   Maar ook jij weet dat ik met mijn bijdrage van 15 november de plank niet heb misgeslagen. Sterker nog, daar staat geen letter in die niet waar is.

 • Peter , 20 november 2016 @ 23:48

  Beste Eric,
  Je plakt mij beweringen op die ik helemaal niet gesteld heb. Ik heb enkel feiten opgesomd die uit de begroting en de raadsstukken te halen zijn. Het enige persoonlijke wat ik tijdens mijn inspreekbeurt voor de Gemeenteraad afvroeg is; hoe het mogelijk is dat een wethouder van de kleinste partij in Haaren zoveel invloed heeft op de vele negatieve zaken die er in Haaren spelen. Zie daarvoor mijn tekst aan het begin van deze post. Wagenaar-Hoes heeft ruim een jaar geleden een zeer goed rapport uitgebracht, met als uitkomst Haaren kan het best opsplitsen. Er is het afgelopen jaar (ook in financiële zin) heel veel gebeurd. Ik sluit af met nog iets persoonlijks: van een volksdienaar verwacht ik een andere houding en niet dergelijk schofferende uitlatingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *