Door Peter Corvers
Het was een voorspelbare uitslag van de spoedvergadering van de gemeenteraad op 29 september. Dat vier fracties het besluit van de provincie om nog dit jaar een procesbegeleider aan te stellen zouden afwijzen was de verwachting. Vooral VVD en Lokaal Liberaal Haaren waren het felst in hun reactie. Samen met Samenwerking 95 en het CDA werd ‘inmenging’ van de provincie categorisch afgewezen. Alleen Progressief 96 vindt dat opsplitsing van de gemeente maar snel moet gebeuren, als het kan nog in 2018.
Vooral de VVD was zeer kritisch. Wil van Pinxteren noemde de brief zelfs “erg laag”. De vier fracties lieten niet na te benadrukken dat Haaren nu financieel gezond is en geen organisatorische of bestuurlijke problemen kent.
Maar als dat laatste nodig een rol speelt dan is de vraag waarom de gemeenteraad op 21 april besloot tot een opsplitsing van de gemeente. Of betekent het feit dat Haaren geen problemen kent dat er geen aanleiding is om een datum te noemen? De gemeenteraad voelt zich in het nauw gedreven door de provincie, zoveel is wel duidelijk. Maar heeft de raad het daar niet zelf naar gemaakt?
Een zelfbewuste gemeenteraad had direct aan het besluit van 21 april tot opsplitsing van de gemeente een datum verbonden. Dat schept niet alleen duidelijkheid voor de gemeente zelf, maar ook voor een aantal buurgemeenten die straks de Haarense dorpen erbij krijgen. Dat is ook een belangrijke reden voor de provincie om haast te maken met een datum, zo blijkt uit de brief.
Maar de gemeenteraad worstelt al lange tijd met deze zaak, zoals blijkt bij het debat over opsplitsing op 21 april. De vijf fracties worden het dan niet eens over een gezamenlijke tekst. Het vaststellen van een datum is dan allang uit beeld. Wethouder Eric van den Dungen onderstreept in die vergadering het belang om er samen uit te komen. “De provincie zit met argusogen te kijken”, waarschuwt hij de raad. “De regio zegt nu al: tjonge, jonge, moet ‘ns kijken wat die allemaal aan het doen zijn.” Volgens Van den Dungen zou het “geweldig positief” zijn als de raad met één standpunt naar buiten komt.
Maar het loopt anders. Er komt geen gezamenlijke tekst. “Daar hebben we dan een uur voor overlegd!”, verwoordt fractievoorzitter Peter den Ouden (S’95) zijn frustratie. De verdeeldheid van de gemeenteraad op zo’n belangrijk onderwerp als opsplitsing van de gemeente is pijnlijk en wordt vooral veroorzaakt door wantrouwen. Sinds de mislukte coalitie-onderhandelingen tussen Samenwerking 95 en Progressief 96, waar de laatste partij opzichtig buitenspel werd gezet, zijn de verhoudingen vertroebeld. Een raad die er keer op keer niet uitkomt, opsplitsing afhankelijk stelt van andere gemeenten en ver voor zich uitschuift, daar is de provincie niet blij mee. Als de raad behalve a ook b had gezegd en een datum had genoemd, was het zelf aan de touwtjes blijven trekken.
Intussen blijkt dat de raad nu wel bereid is er een tandje bij te zetten, zo blijkt op 29 september. Wil van Pinxteren (VVD) vindt maart 2017 “een mooi moment voor een referendum” en ook andere lieten het woord referendum vallen.
En dan te bedenken dat diezelfde raad op 28 januari een raadpleging van de bevolking in een chaotisch debat liet sneuvelen. De raad kwam niet tot een acceptabele vraagstelling en was wederom tot op het bot verdeeld.
Overigens zal de provincie niet snel, zonder overleg met Haaren, een datum voor opsplitsing vaststellen. Ook zij weet dat zo’n brief de gemeente tot actie aanzet. Daar is het de provincie om te doen.

AAA reactie

5 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Jan , 1 oktober 2016 @ 16:57

  Ik heb de geluidsopname van de vergadering van 29 september vandaag eens afgeluisterd. Het was beschamend wat ik hoorde. Met name Van Dungen en Van Pinxteren hadden blijkbaar besloten om alle fatsoensnormen aan de kant te schuiven. Beschuldiging na beschuldiging en insinuatie na insinuatie. Vooral de opmerking van Van Pinxteren “Of moet ik gaan twijfelen aan de geestelijke gesteldheid van de Commissaris van de Koning?” ging alle perken te buiten.
  Nee Wil, daar hoef je niet aan te twijfelen. Je had beter even kunnen kijken naar een aantal personen die de raadszetels bezetten.
  Wat me vooral opviel is dat de vier sprekers die de motie ondersteunen het hadden over een zorgvuldig gelopen proces van onderaf. Oftewel, niet de wil aan de bevolking opleggen maar de wil van de bevolking uitvoeren. Daarmee gaan ze er alle vier gemakshalve aan voorbij dat dat proces niet door het gemeentebestuur op gang gebracht is maar door de actiegroep die 4.000 handtekeningen verzamelde. Ja, er zijn in 2014 informatieavonden gehouden. Maar met de uitkomst daarvan is niets gedaan. Zonder de actiegroep zou het ambtelijk apparaat een fusie zijn aangegaan met dat van Boxtel en Sint-Michielsgestel. De volgende stap liet zich raden.
  De vier fractievoorzitters hebben dus een slecht geheugen, “Of moet ik gaan twijfelen aan hun geestelijke gesteldheid?”
  De brief van Gedeputeerde Staten was zeker geen emotionele reactie zoals Van Pinxteren beweerde. De vergadering van afgelopen donderdag was dat wel waarbij er jammer genoeg maar amper inhoudelijk op de brief is ingegaan.
  Als de gemeenteraad niet tot bezinning komt wordt ze buiten spel gezet. Ik hoop dat ze zich dat realiseren. Na het beluisteren van de geluidsopname heb ik daar mijn twijfels bij.

 • A.de Jongh , 12 oktober 2016 @ 21:46

  Waar kan ik die geluidsopname beluisteren? Als je een doel hebt is het toch logisch dat je een datum stelt.

 • magda , 16 oktober 2016 @ 17:29

  dit is een korte maar zeker door de gemeente onwelgevallige reactie .
  zou t kunnen dat onze gemeente teveel te verbergen heeft ?
  Ik noem bijvoorbeeld goedkeuring van megalomane bouwprojecten aan niet nader te noemen personen. noem geen naam want wil graag zo lang mogelijk op mijn mooie plekje blijven wonen, zonder bedreigd te worden
  intimidatie en minachting heb ik al wel van de gemeente mogen ondervinden . het wachten is op de gouden truc die hen in staat zal stellen heel
  onze schitterende hechte buurtschap te onteigenen.
  mijn advies zou zijn: ZET EEN GOEDE ONDERZOEKSJOURNALIST aan het werk om uit te zoeken wat voor de provincie en de gemeenten vught en oisterwijk verborgen moet blijven en laat hem vooral zoeken ONDER DE TAFEL(S)
  Ik laat me. door niemand intimideren, ben niet bang en op mijn gesloten poort hangt een boord met HIER WAAK IK. Uiteraard zonder foto van een niet bestaande rotweiler MAAR VAN MIJ..
  DEZE WELGEMEENDE, TIKKELTJE ANARCHISTISCHE, bemoediging geldt zeker ook voor de belangengroep toekomst haaren en o ja: LEVE ‘T POMPHUISKE ,enige blad waarin de column niet wordt geschreven door een of een andere politieke marionet maar door ONZE EIGEN VRIJE PERS !!
  gezien mijn leeftijd kan ik niet meer actief met jullie meedoen maar jullie hebben mijn steun!
  Burgers, OP DE BARRICADEN!!!

 • Jan , 17 oktober 2016 @ 17:09

  @A.de Jongh
  Op de website van de gemeente. Ga eerst naar bestuur en dan door naar vergaderagenda Klik dat op de vergadering van 29 september.

 • Jan , 17 oktober 2016 @ 17:15

  @A.de Jongh
  Op de website van de gemeente. Ga eerst naar bestuur en dan door naar vergaderagenda. Klik dan op de vergadering van 29 september.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *