Het advies van Roel Augusteijn om Haaren op 1 januari op te splitsen is geen verrassing. In de opdracht van het provinciebestuur aan de procesadviseur, oud-provinciebestuurder, ligt de bedoeling verscholen om snel spijkers met koppen te slaan. De provincie vindt dat Haaren een halfslachtig besluit heeft genomen: wel opsplitsen maar niet zeggen wanneer. Dat schept onzekerheid.
De haast die Augusteijn aan de dag legt wijst ook in de richting om geen tijd te verliezen. Uit het tijdpad dat in zijn rapport staat, blijkt dat dit voorjaar de herindelingsprocedure gestart zou moeten worden. Augusteijn sprak bij de aanbieding van het rapport op 31 januari dat “Haaren nu moet doorpakken. En moet willen zeggen: we maken de klus af in 2017.” Maar Augusteijn levert voor die stelling in zijn rapport te weinig munitie aan.
Of het moet Boxtel zijn! Die gemeente wijst erop dat zij een groot deel van de taken van Haaren uitvoert, zo’n 40 procent van de Haarense begroting van deze gemeente. Boxtel wil snel duidelijkheid omdat het voor investeringen staat in de nieuwe ambtelijke organisatie met Sint Michielsgestel. Dat Boxtelse geluid komt nu opeens uit de lucht vallen. Boxtel heeft hier nooit eerder met Haaren over gesproken maar brengt dat nu bij Augusteijn in om te pleiten voor een supersnelle splitsing per 1 januari 2019. Dat alle Haarense fracties daarover vallen is terecht.
De gemeenteraad ziet geen reden voor zoveel haast, zo blijkt uit de eerste reacties, en zal niet voetstoots de datum van 1 januari 2020 overnemen. Zowel Samenwerking 95 als het CDA en de VVD, samen goed voor tien zetels, zullen naar alle waarschijnlijkheid het advies van Augusteijn naast zich neerleggen.
Hoe je ook over opsplitsing van de gemeente Haaren denkt, dit rapport is daarvoor geen sterke basis. Het geeft geen grondige argumenten waarom opdeling voor de inwoners goed zou zijn. Op amper vier velletjes legt Augusteijn veel nadruk op de (haast bij) buurgemeenten terwijl het juist om Haaren zou moeten gaan. De rest van het rapport zijn verslagen en brieven waaruit geen conclusies worden getrokken.
Doorslaggevend is de kwaliteit van de dienstverlening voor de burger. Een doorslaggevende vraag is dan: kan Haaren de taken nog goed aan? Het feit dat Boxtel 40 procent van de Haarense begroting aan taken uitvoert is daarvoor wel een signaal.
Voor Haaren zijn gegronde redenen dat opsplitsing van de gemeente de beste oplossing is. Dat vindt ook de gemeenteraad die op 21 april 2016 koos voor opsplitsing. Moet dan moet je ook een datum noemen. Die afhankelijk stellen van de toekomst van buurgemeenten, waar herindeling helemaal niet speelt, valt niet uit te leggen.
De Haarense gemeenteraad zal het rapport van Augusteijn aangrijpen om die datum voor zich uit te schuiven. Op basis van het rapport hebben zij een punt, het rapport mist kracht en overtuiging.
Maar geen datum noemen is een gepasseerd station. De discussie over opsplitsing gaat in alle hevigheid door en verzwakt de positie van Haaren. De provincie staat niet meer aan de zijlijn.
De bal ligt voor even bij de raad maar de raadsleden staan niet meer alleen in het veld.

3 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Jan , 4 februari 2017 @ 19:56

  Toch een paar kritische kanttekeningen bij de column:
  Je schrijft:
  “Hoe je ook over opsplitsing van de gemeente Haaren denkt, dit rapport is daarvoor geen sterke basis. Het geeft geen grondige argumenten waarom opdeling voor de inwoners goed zou zijn.”
  Het rapport hoeft ook geen basis te zijn tot het besluit tot opsplitsing. Dat besluit is immers al op 21 april 2016 genomen. Voor Augusteijn was dat dus een gegeven dat hij verder niet meer hoefde te onderbouwen.
  Iets verder naar boven schrijf je:
  “Dat Boxtelse geluid komt nu opeens uit de lucht vallen. Boxtel heeft hier nooit eerder met Haaren over gesproken maar brengt dat nu bij Augusteijn in om te pleiten voor een supersnelle splitsing per 1 januari 2019. Dat alle Haarense fracties daarover vallen is terecht.”
  Nee het is niet terecht dat de fracties daar over vallen. Als Boxtel het eerder aan de orde gesteld zou hebben dan zou men het “bemoeienis met interne Haarense zaken” genoemd hebben. De eerdere reacties aan het adres van Oisterwijk en Vught kan een ieder zich nog herinneren. Die waren niet mals. Boxtel kon uit goed fatsoen niet anders handelen als men gedaan heeft. En natuurlijk heeft ook het gemeentebestuur van Boxtel de perikelen in Haaren de afgelopen drie jaar gevolgd en gezien dat het gemeentebestuur van Haaren de opsplitsing op de (heel) lange baan wou schuiven. Pas nadat Augusteijn aan het werk is gegaan is er een gevoel van urgentie ontstaan.

 • Sander , 5 februari 2017 @ 10:32

  Goede column! In het advies staat niet waar het om draait.
  In de vele reacties op de berichtgeving lees ik groot wantrouwen in het huidige gemeentebestuur. Moet daarom Haaren opsplitsen of heb je daar verkiezingen voor? Probleem is dat een gemeente van deze omvang altijd is overgeleverd aan brokkenmakers, bestuurlijk en ambtelijk. Zelfs van kleine zaken – zoals bij ons Duinoord, een speeltuin! – maken ze een puinhoop. Grotere zaken als Haarendael, duurzaamheid, Natura2000 en drugscriminaliteit gaan ver boven hun kunnen. Toevalstreffers uitgezonderd gaat bestuurskwaliteit naar plekken waar de beloningen hoger zijn.
  Zo kan het niet langer, was de boodschap van Roel Augusteijn. Hij schreef dat niet op maar Anne-Marie Spierings begreep het heel goed. Hoe dan ook is het onze burgerplicht om begin 2018 te zorgen voor betere bestuurders.

 • Jan 2 , 13 februari 2017 @ 11:48

  Van begin af aan is Helvoirt voor 90% voorstander om bij Vught te gaan horen.
  1O % praat over respect tonen voor de argumenten Haaren, maar hier gaat het om de mensen uit Helvoirt. Dus toon daarvoor respect en dan gaan we zo snel mogelijk van Gemeente Haaren naar Gemeente Vught.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *