Het college heeft donderdagavond tijdens de raadsvergadering het rapport van Roel Augusteijn met harde woorden naar de prullenmand verwezen. Wethouder Erik van den Dungen kenschetste het stuk als“onvolledig, onjuist en eenzijdig”.
Volgens Van den Dungen is het rapport met vooropgezette bedoeling toegeschreven naar opsplitsing van de gemeente. Hij sprak over een “doelredenering”. Volgens de wethouder zijn gesprekken met tegenstanders van opsplitsing buiten het rapport gelaten. Hij sprak over “een bedenkelijk advies met hele en halve waarden”.
Augusteijn stelt voor Haaren per 1 januari 2020 op te splitsen en toe te voegen aan vijf buurgemeenten: Vught, Oisterwijk, Boxtel, Tilburg en Heusden. Daarvoor moeten in november 2019 extra verkiezingen worden gehouden in Vught, Oisterwijk en Boxtel.
Behalve het gemeentebestuur zal de gemeenteraad niet voetstoots akkoord gaan met de opsplitsingsdatum van 1 januari 2020 die Augusteijn voorstelt, zo lijkt het.
Volgens Samenwerking 95, met zes zetels de grootste fractie in de Haarense raad, toont het rapport niet aan dat snelle opdeling noodzakelijk is. “Ik mis de onderbouwing voor opsplitsing van 2020”, zegt fractievoorzitter Peter den Ouden. “Niet duidelijk is welk toekomstperspectief de buurgemeenten hebben. Je moet naar het groter geheel kijken en dat doet het rapport niet. Dit levert Haaren niks op.” Volgens Den Ouden is voorlopig geen datum noemen “geen gepasseerd station”, ook nu dit rapport er ligt.
Ook het CDA geeft het werkstuk van Augusteijn een dikke onvoldoende. Volgens Hein van Poppel toont het rapport niet aan dat opdeling wat oplevert voor de inwoners. “Daar wordt niks over gezegd in het rapport. De toegevoegde waarde van opsplitsing blijkt daar niet uit.” Van Poppel vindt dat de raad “zich niet onder druk moet laten zetten door de provincie. Het zou onverstandig zijn door die toenemende druk maar te doen wat in dat rapport staat.”
Volgens Wil van Pinksteren (LLH) moeten de zes gemeenten op korte termijn met een afvaardiging om de tafel moet om een datum voor opsplitsing vast te stellen. “Geen datum noemen is een gepasseerd station. Dat kan niet meer”, aldus Van Pinksteren
die 1 januari 2023 de beste datum vindt.
Progressief 96 is voorstander van opsplitsing per 1 januari 2020 en kan zich vinden in het rapport van Augusteijn.
Boy Scholtze (VVD) vindt dat de raad moet vasthouden aan het besluit van 21 april 2016 en voorlopig nog geen datum moet noemen voor opsplitsing. “De raad heeft niet besloten om Haaren naar vijf gemeenten op te splitsen. Dit rapport loopt vooruit op besluiten die de raad nog moet nemen. Want je moet wel iets bereiken voor de inwoners met zo’n opdeling. Dit wekt de indruk dat de provincie alleen maar zo snel mogelijk wil opsplitsen.”
De raad bespreekt op 16 of 23 februari het rapport van Augusteijn.

Door Peter Corvers

6 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Jan , 3 februari 2017 @ 16:05

  Wethouder Van den Dungen sprak gisteren namens het college. Zoals hij wel vaker namens het college spreekt. Maar wethouder Van den Dungen zou helemaal geen wethouder meer mogen zijn in Haaren. De wetgever is hier duidelijk over. Zie ook,
  http://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/opinie/columns/wethouders-van-buiten.157216.lynkx

 • Frans van Lith , 4 februari 2017 @ 11:42

  De vraag wordt steeds gesteld: Wat levert het de inwoners van Haaren op? Nou in de kern Haaren zelf wordt er al hard gewerkt aan alles waar een gemeente voor staat, (daar geldt de vraag dan ook niet voor) maar hoe is dat in de andere kernen? In Helvoirt b.v. zou opsplitsing wellicht leiden tot een geweldige verbetering van de wegen (onderhoud vanuit Haaren staat in Helvoirt al jaren op een laag pitje terwijl in de kern Haaren het er prima uit ziet) en de vervallen trottoirs waar je met een rollator “met gevaar voor eigen leven” nog net over heen kan. Wat betreft woningbouw zien we ook dat in de kern Haaren er met grote voortvarendheid gebouwd (mag) worden terwijl in Helvoirt mondjes maat er elk jaar enkel nieuwe woningen bij (mogen) komen. Dat wordt straks bv de winst als onze gemeente bij Vught komt.

 • Een import helvoirtenaar , 4 februari 2017 @ 12:34

  Welke garantie hebben we dat de gemeente Vught zich wel zal bekommeren om Helvoirt? Een dorp wat haar min of meer door de strot wordt geduwd door de provincie.
  Daarnaast moeten we ook constateren dat er juist de afgelopen jaren veel is gerealiseerd in Helvoirt. Ik noem het Vincent van Goghplein, Het Helvoirthuis, Den Hoek, Kastanjelaan, Kuntsgras voor de voetbalvereniging. Het is veel mensen eigen om te klagen en benadrukken wat er niet goed gaat. Maar misschien moeten we met zijn allen wat meer naar het positieve kijken. Wordt de wereld en ook Helvoirt een stuk leuker van.

 • Brecht Gerritse , 4 februari 2017 @ 19:22

  Import Helvoirtenaar, stond u ook 20 jaren tevergeefs op de wachtlijst voor een woning? Hebt u ook mee actie gevoerd voor bouwen in Den Hoek? Denkt u dat alles in Helvoirthuis door onze gemeente is klaargelegd?
  Kom anders eens zitting nemen in onze zonovergoten gemeenteraad waar politiek en gemoedelijkheid hand in hand gaan. Niet veel langer zult u de wereld voor een kauwgumbal aanzien.

 • Frans van Lith , 5 februari 2017 @ 13:40

  Import Helvoirtenaar, waarom bent u bang om met naam en toenaam een reactie te geven?
  Het gaat nu niet om te klagen, in tegen deel, maar pure constatering van feiten!!
  Klagen doen we allang niet maar want dat helpt niet.

 • J.v.d.Eijnden , 6 februari 2017 @ 10:17

  Hoe is het mogelijk dat de politiek niet luistert naar de kiezers uit Helvoirt. Die willen zo snel mogelijk van het gesoebat in Haaren af zijn. Ik weet dat het moeilijk is om je baan op te geven maar het gaat om het algemeen belang en niet voor het eigenbelang! Dan kan Helvoirt tenminste weer opgeknapt worden en het geld eerlijk verdeeld worden. En kunnen straks fatsoenlijk met een rollator over de stoep lopen!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *