INFORMATIEAVOND RAAMSE OEVERS HELVOIRT

De gemeente Haaren bereidt op dit moment een plan voor dat ontwikkeling van een locatie aan de Poirtersstraat en de voormalige milieustraat, inclusief het naastgelegen trapveldje met woningbouw mogelijk maakt.
Een aantal keren is al een publicatie hierover geplaatst in “De Leije”. Het college heeft in een eerder stadium al een standpunt ingenomen over het gewenste woningbouwprogramma. Dit programma is uitgangspunt geweest voor een nadere uitwerking in de vorm van een concept stedenbouwkundig plan.
Graag willen we onze ideeën aan de omwonenden en andere belangstellenden presenteren.
Dit willen we doen op donderdag 12 februari 2009 in “Gastenbosch”. Deze informatieavond begint om 19.30 uur.
Noteert u deze datum dus alvast in uw agenda!
Alle direct omwonenden zijn persoonlijk voor deze avond uitgenodigd.

Voor meer informatie
kijk op onze website
www.haaren.nl > wonen en omgeving > woningbouwprojecten > Raamse Oevers Helvoirt


EINDVERSLAG ’T HOPVELD VASTGESTELD, ONTWERPPLAN GAAT TER INZAGE

Op 20 januari heeft het college van de gemeente Haaren het eindverslag voor de uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Hopveld in Haaren vastgesteld. In het inspraakverslag wordt ingegaan op de reacties die door omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden zijn ingediend. In totaal zijn er 25 reacties ingediend. Naast het vaststellen van het verslag heeft het college naar aanleiding van de reacties ook besloten om het plan op een aantal punten aan te passen. Hieronder wordt op enkele van deze punten ingegaan.

Het verslag is op de gemeentelijke website geplaats en is op het gemeentehuis in te zien. Hier kunt u het hele verslag en het aangepaste bestemmingsplan bekijken.

Verkeer
Veel mensen maken zich zorgen over de toename van het verkeer in het gebied. Niet alleen door de uitbreiding van het bedrijventerrein, maar ook door het bouwplannen voor de Gemeentewerf, Brandweerkazerne en Milieustraat. Een groot deel van de toename van verkeer wordt veroorzaakt door het verkeer dat naar de milieustraat gaat om daar afval aan te bieden. Vanaf 1 januari 2010 wordt de afvalinzameling anders aangepakt. Papier wordt huis aan huis worden opgehaald en snoeihout en groen kan in het dichtstbijzijnde dorpen worden weggebracht. Op de nieuwe milieustraat wordt het dus voor wat betreft verkeer straks niet drukker dan het nu is aan de Nemelaerstraat. Ook niet met verkeer uit Esch, Biezenmortel en Helvoirt erbij.
Om de overlast verder te beperken zal de Helvoirtseweg worden ingericht als 30 km zone. Hierdoor gaat het verkeer minder hard rijden en wordt de overlast van het verkeer door deze aanpassing ook minder.

Aanpassingen aan bedrijven
In de inspraakreacties wordt ook aandacht gevraagd voor het soort bedrijven dat op het terrein mag komen. Deze zijn opgenomen in de bedrijvenlijst die bij het plan hoort. Veel insprekers hebben moeite met bepaalde bedrijven zoals transportbedrijven omdat de overlast hiervan groter is. De lijst is daarom naar aanleiding van de reacties aangepast. Ook is in de planregels is opgenomen dat bedrijven die op papier meer overlast veroorzaken alleen op het bedrijventerrein mogen komen met een ontheffing. Zij krijgen deze alleen als ze aantonen dat zij in de praktijk minder overlast veroorzaken.


ZOMER- EN WINTERTARIEF VOOR REISDOCUMENTEN IN ONZE GEMEENTE

Mocht u op korte termijn  aan een (nieuw) paspoort toe zijn, dan bent u goedkoper uit als u het vóór 1 april of na 30 september aanschaft.
U betaalt dan € 39,60 (wintertarief), terwijl u in de periode van 1 april tot en met 30 september € 49,60 (zomertarief) euro betaalt. Dit geldt ook voor identiteitskaarten, wintertarief: € 31,70 en zomertarief: € 41,70.

De gemeente Haaren hanteert sinds 1 januari 2008 een zomer- en wintertarief voor paspoorten en identiteitskaarten. Het invoeren van een voordeliger tarief in het voor- en najaar en een duurder tarief in de zomerperiode is bedoeld om de reisdocumentaanvragen beter te spreiden over het jaar. Inwoners van wie bekend is dat het reisdocument op korte termijn verloopt, krijgen een brief van de gemeente als herinnering en ook over de nieuwe tarieven. De nieuwe tarieven zijn geregeld in een wijziging op de legesverordening.

GEMEENTERAAD

Op 29 januari 2009 vindt in het gemeentehuis een raadsvergadering plaats. De agenda voor deze vergadering kunt u vinden in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken – op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie > vergaderingen > 29 januari 2009)


EUROPESE VERKIEZINGEN

Op 4 juni van dit jaar zijn er Europese verkiezingen. Een mooie gelegenheid om (verder) kennis te maken met de 26 collega lidstaten van de Europese Unie.

Behalve dat we binnenkort informatie verstrekken over de verkiezingen en over de Europese Unie, vindt u elke paar weken informatie over twee EU-landen in een kleine tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis.

De eerste twee landen zijn uitersten: Finland in het noorden en Spanje in het zuiden van Europa.

Kom gerust een kijkje nemen.

We hopen hiermee Europa en de Europese verkiezingen een beetje dichter bij u te brengen.


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 29 januari 2009: vergadering Gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 12 februari 2009: informatieavond over de Raamse Oevers in Helvoirt
aanvang 19.30 uur in ‘t Gastenbosch
• 17feb 2009: inloopspreekuur college van B&W
van 17.00 tot 18.00 uur in elk gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente
• 19 februari 2009: vergadering raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 5 maart 2009: vergadering Gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *