KINDEREN KOSTEN GELD. DE GEMEENTE KAN HELPEN!

De gemeente heeft twee regelingen waarmee ouders extra geld kunnen krijgen voor hun kinderen. Dat zijn het Welzijnsfonds en de Regeling computers voor schoolgaande kinderen. Wie een laag inkomen heeft, kan hier een beroep op doen. Zo kan uw kind toch gewoon naar een sportclub of muziekles, naar de peuterspeelzaal of op schoolreis. En kunt u zorgen voor een spiksplinternieuwe pc als uw kind op het voortgezet onderwijs zit.

 

Het Welzijnsfonds geeft een vergoeding voor allerlei leuke activiteiten. Bijvoorbeeld:
• het lidmaatschap van een sportvereniging, zwemles, zwemabonnement of zwemkaartjes en daarmee samenhangende kosten
• lidmaatschap of activiteiten van een vereniging, stichting of organisatie op het gebied van maatschappelijk welzijn en daarmee samenhangende kosten
• cursussen en daarmee samenhangende kosten
• dagje uit naar recreatiepark, pretpark, bioscoop, theater, museum, concert, evenement, Voordeelurenkaart NS;
• abonnement op dagblad, tv-gids, tijdschrift, bibliotheek, abonnement op telefoon inclusief gesprekskosten, prepaid telefoonkaarten, internetkosten
• peuterspeelzaal, kinderkampen en schoolreisjes in Nederland; kinderkampen en schoolreisjes in buitenland tot maximaal € 75,-, kindervakantiewerk
Ieder gezinslid kan een bedrag van € 156,- besteden, dus ook de ouders. Wat het ene gezinslid overhoudt, mag een ander gezinslid extra besteden.

De Regeling computers voor schoolgaande kinderen geeft een bedrag van € 675,-. Daarmee kan een computer met toebehoren, zoals een printer, beeldscherm, muis en toetsenbord worden gekocht. U kunt zelf de leverancier en het type computer kiezen. Een van de ouders mag bovendien gratis een cursus computerbasisvaardigheden volgen en gebruik maken van de helpdesk. De regeling is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar die op het voortgezet onderwijs zitten.

Voor beide regelingen geldt dat het gezinsinkomen niet hoger is dan 110 % van de bijstandsnorm. Wanneer uw inkomen iets hoger is, kan het nog de moeite waard zijn om een aanvraag in te dienen. Het bedrag dat u van de gemeente krijgt, kan dan iets lager liggen. De gemeente kijkt ook naar uw vermogen. Dat moet minder zijn dan € 10.910,- wanneer u alleenstaande ouder of echtpaar bent. Bent u alleenstaand, dan is de vermogensgrens € 5.455,-.

U kunt de regelingen aanvragen via Loket WegWijs.

WegWijs  Haaren, ook voor u!
Wilt u een gesprek met een van de medewerkers, neem dan contact op met WegWijs. Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Telefoonnummer (0411) 63 45 90.

BIJZONDERE BIJSTAND, ÓÓK ALS U IETS MEER INKOMEN HEEFT DAN ‘T SOCIAAL MINIMUM

Soms heeft u ineens extra onverwachte, 'bijzondere' noodzakelijke kosten. Dat kunnen kosten zijn die u door uw financiële omstandigheden niet kunt betalen. Misschien komt u dan in aanmerking voor bijzondere bijstand via de gemeente.

Bij het bepalen van het recht op bijzondere bijstand zijn er vier heel belangrijke afwegingspunten:

1) De omstandigheden van u en uw gezin
2) De kosten kunnen niet (helemaal) uit het gezinsinkomen betaald worden
3) De kosten zijn noodzakelijk in uw speciale omstandigheden
4) U kunt geen aanspraak maken op een vergoeding van een andere instantie of die vergoeding dekt niet de volledige kosten

Iedereen met een inkomen op of rond het minimuminkomen komt in aanmerking, mits er niet teveel vermogen is. Dus ook personen met loon, pensioen of een ander inkomen dan een bijstandsinkomen kunnen bijzondere bijstand aanvragen.
Wel is het zo dat u zelf meer moet bijdragen naarmate uw inkomen hoger is. Als het recht op bijzondere bijstand wordt vastgesteld, dan wordt de hoogte van de bijzondere bijstand berekend met de zogenaamde draagkrachtregeling. Is uw inkomen niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm, dan hoeft u niets bij te dragen. Is uw inkomen meer dan 110% van het sociaal minimum, dan moet u zelf een gedeelte van de kosten betalen. Uw bijdrage is dan 25 à 50 % van het hogere deel van het inkomen.

Welke kosten kunnen vergoed worden?
Het kan gaan om allerlei kosten van heel uiteenlopende aard. Voorbeelden hiervan zijn:
• Uw eigen bijdrage in medische kosten of de hulp in de huishouding
• Meerkosten van kleding of beddengoed in verband met een handicap
• Bijzondere reiskosten
• Eigen bijdrage rechtshulp
• Warme maaltijdvoorziening
• Ouderbijdrage voor de school van uw kind
In sommige situaties of voor sommige bijzondere kosten wordt de bijstand als lening verstrekt. Dat kan het geval zijn bij bijvoorbeeld inrichtingskosten van uw woning of wanneer u geen verzekering heeft afgesloten voor ziektekosten en daardoor een beroep moet doen op bijstand. In de meeste gevallen is bijzondere bijstand een uitkering die niet terugbetaald hoeft te worden.
Uiteraard zijn dit maar een paar voorbeelden. Als u bijzondere kosten heeft en wilt weten of daarvoor bijzondere bijstand mogelijk is, dan kunt u het beste contact opnemen met Loket WegWijs.

Aanvragen van bijzondere bijstand
Oók wanneer u een inkomen heeft dat net iets hoger ligt dan het minimum, kan het de moeite waard zijn om bijzondere bijstand aan te vragen. Doet u dat wel vóórdat u de kosten maakt.

VRIJWILLERSVERZEKERING: VEELGESTELDE VRAGEN

Verzekering vrijwilligers, aanmelden niet nodig?
Nee, alle vrijwilligers in de gemeente Haaren zijn vanaf 1 januari 2009 verzekerd. Vrijwilligers hoeven zich niet aan te melden. U meldt u alleen als u  schade heeft. Dat kunt u doen via onze website of u belt ons. Wij sturen u graag een schadeformulier toe.

Wij zijn een vereniging met 100 leden. Vallen deze leden ook onder de VNG Vrijwilligerspolis?
Leden zijn niet per definitie ook vrijwilligers. Een lid kan uiteraard naast het lidmaatschap ook vrijwilligerswerk verrichten (bijvoorbeeld scheidsrechter bij de jeugd).

In hoeverre kan een organisatie die volledig op vrijwilligers draait, de aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?
Opzeggen van de aansprakelijkheidsverzekering is niet verstandig, omdat een vereniging/stichting ook het risico loopt aangesproken te worden voor gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van of verband hebben met vrijwilligerswerk. Denkt u bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid voor het gebouw/kantine (dakpan die op het hoofd van een bezoeker valt), of een bezoeker van de kantine die van de (defecte) barkruk valt. Of de werkgeversaansprakelijkheid van de organisatie voor haar vaste personeel. Verder heeft een vereniging naast vrijwilligers ook leden. Als een lid schade toebrengt aan een derde kan de vereniging ook aangesproken worden. Uitgangspunt van de VNG Vrijwilligerspolis is dat de vrijwilliger bij schade niet ‘in de kou komt te staan’.

Informatie
Deze vragen en meer informatie over de vrijwilligersverzekering vindt u op onze website
www.haaren.nl. Zoekt u informatie op maat? Mail ons uw vraag of maak een afspraak met ons! M.schellekens@haaren.nl of bel (0411) 62 72 22

INLOOPSPREEKUREN COLLEGE VAN B&W

Wilt u iets bespreken met de burgemeester of een wethouder, kom dan naar het inloopspreekuur in de dorpshuizen van de vier dorpen.

Het schema voor juni:

16 juni 2009 van 17.00-18.00 uur
Biezenmortel, De Vorselaer: wethouder Van den Dungen
Esch, De Es, wethouder Blom
Haaren, den Domp: burgemeester Ronnes
Helvoirt, Gastenbosch: wethouder Brenninkmeijer


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 18 juni: vergadering gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 25 juni: vergadering raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 20 tot en met 23 juni: Kermis in Haaren
op het Mgr. Bekkersplein
• 27 tot en met 30 juni: Kermis in Helvoirt
aan de Kastanjelaan
• 27 juni: Veteranendag in de gemeente Haaren
• 9 juli: vergadering gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!


Politieloket Haaren gesloten:

op 11 juni 2009

Voor aangiften en spoedzaken neemt u contact op met 0900 8844


OPROEP AAN  VETERANEN IN DE GEMEENTE HAAREN

Bent u veteraan, heeft u geen persoonlijke uitnodiging gehad en wenst u toch deel te nemen aan deze dag in onze gemeente, meldt u zich bij Monique Mickers, bereikbaar via (0411) 62 72 83 of m.mickers@haaren.nl. Ook weduwen van veteranen worden van harte uitgenodigd zich te melden. In verband met de organisatie, vragen wij u om nog deze week te reageren

Programma 27 juni van 15.00 tot ca. 18.30 uur
De gemeente wil de veteranen een programma aanbieden waarbij er ruimte is voor gesprekken met elkaar, voor ontspanning en muziek en waarbij ook de inwendige mens zeker niet vergeten wordt.


DE GEMEENTEGIDS

De gemeentegids komt om het jaar uit. Natuurlijk zijn er tussendoor veranderingen van verenigingen, adressen, contactpersonen etc.

Digitale versie
Van de adressen in de gemeentegids is op de website
www.haaren.nl een digitale versie beschikbaar. Op de homepage rechtsonder ‘snel naar’ klikt u op gemeentegids.

Toevoegen of wijzigen gegevens in de gemeentegids
Bent u contactpersoon van een vereniging en/of instantie, dan raden wij u aan bij een wijziging of toevoeging dit ook direct door te geven. Dit kan rechtstreeks in de digitale gemeentegids op
www.haaren.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *