Hoe verandert mijn zorgKinderen verdienen een goede start. De gemeente coördineert vanaf 1 januari 2015 alle jeugdhulp. Per gezin komt er één plan. Dit betekent dat kinderen en gezinnen straks snel en dicht bij huis hulp op maat krijgen van professionals. Gemeenten zijn straks ook verantwoordelijk voor zorg aan kinderen en jongeren met psychische problemen, voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en het inrichten van het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit wordt geregeld in de nieuwe Jeugdwet 2015. De gemeente Haaren gaat niet zelf de jeugdhulp uitvoeren. Samen met gemeenten in de regio maken wij afspraken met organisaties die goede jeugdhulp bieden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *