’s-Hertogenbosch, 25 maart 2016 – Wethouders van de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught en Haaren en de gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant hebben in de stuurgroep hun definitieve voorkeur bepaald over de verbetering van de leefbaarheid in Vught en Haaren en de veiligheid en doorstroming op de N65.
Minister Schultz van Haegen van IenM neemt nog voor de zomer een definitief besluit over deze plannen.
Eind vorig jaar maakte de stuurgroep al een voorlopige keuze voor de aanpak van de N65. Op basis van aanvullend onderzoek hebben de regionale bestuurders zich nu definitief uitgesproken over een voorkeursalternatief. Ze kiezen ter hoogte van de Helvoirtseweg/Kennedylaan voor het realiseren van een verdiepte halve aansluiting in plaats van een verdiepte kruising. Zo is het mogelijk om hier vanuit Vught de N65 richting Helvoirt op te rijden en vanuit de richting Helvoirt vanaf de N65 Vught in. De Helvoirtseweg/Kennedylaan en de nieuwe op- en afrit blijven gelijkvloers, de N65 wordt hier verdiept aangelegd. Deze verdiepte halve aansluiting is nu definitief opgenomen in de plannen voor de N65. Er is ook aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de aansluiting Rembrandtlaan/Olmenlaan open te houden. Er is nu voor gekozen om de gelijkvloerse oprit Olmenlaan en de afrit Rembrandtlaan te handhaven en met een verkeersveilige aanpassing mee te nemen in verdere uitwerking van de plannen. De oprit Rembrandtlaan naar de N65 gaat verdwijnen.
Voorkeursalternatief in het kort
Het voorkeursalternatief voor de N65 bevat op hoofdlijnen de volgende oplossingen voor Haaren en Vught: in Haaren is de keuze gemaakt om het kruispunt Torenstraat/Molenstraat met de N65 uit te breiden met een extra opstelstrook op de N65 richting Tilburg, een fietstunnel ter hoogte van de kruispunt Torenstraat-Molenstraat-N65, een ecopassage bij het Helvoirts Broek en de aanleg van parallelwegen die de veiligheid vergroten. Nabij restaurant Het Groenewoud in Vught komt een extra verkeersregelinstallatie zodat verkeer de N65 hier over kan steken. Er is ter hoogte van deze horecavoorziening ook een verbeterde aansluiting op de N65 voorzien. In Vught is gekozen voor de aanleg van twee ongelijkvloerse kruisingen. Naast de verdiepte halve aansluiting bij de Helvoirtseweg/Kennedylaan wordt de N65 bij de kruising met de Martinilaan/De Bréautélaan verdiept aangelegd met de mogelijkheid voor auto’s, fietsers en voetgangers om de N65 hier vlot en veilig gelijkvloers over te steken. Bij de Boslaan/Vijverbosweg komt een verruimd gelijkvloers kruispunt met extra opstelstroken op de N65, de Boslaan en de Vijverbosweg. Met het oog op de verkeersveiligheid vervalt hier de mogelijkheid voor fietsers en voetgangers om over te kunnen steken. Fietsers worden omgeleid naar de ongelijkvloerse kruising Martinilaan/De Bréautélaan. Er komt hier geen fietstunnel.
Hoe verder?
De komende periode wordt het uiteindelijke voorkeursalternatief verwerkt in een uitgebreider rapport. De minister van IenM zal voor de zomer het definitieve besluit nemen over de plannen voor de N65. Daarna stuurt ze het besluit met de rapportage naar de Tweede Kamer. De komende maanden vinden er inloopbijeenkomsten plaats in zowel Haaren als Vught. Bewoners kunnen dan de tekeningen van het voorkeursalternatief bekijken en hebben de gelegenheid om vragen te stellen over de gemaakte keuzes. De tekeningen van het voorkeursalternatief komen dan ook beschikbaar op de volgende websites: www.rijksinfravught.nl en www.RWS.nl/N65
Verkenning N65 Vught-Haaren
De N65 tussen Tilburg en ‘s-Hertogenbosch is een rijksweg met veel verkeer die diverse woongebieden doorkruist. Daarom doen het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Vught, Haaren en ‘s-Hertogenbosch momenteel een verkenning van de N65 Vught-Haaren. De verkenning heeft als primair doel het verbeteren van de leefbaarheid. De uitvoering van de aanpassingen aan de weg staat gepland van 2021 tot 2023.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *