GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN: KANDIDATENLIJSTEN

Vandaag, 24 februari, zijn de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen bezorgd.

Heeft u geen kandidatenlijst ontvangen dan kunt u bij de balie bevolking van het gemeentehuis een lijst afhalen.

 

 

GEMEENTE HAAREN VERBETERT HAAR DIENSTVERLENING … OOK OP 3 MAART

 

In het gemeentehuis openen wij alle balies van 07.30 tot 21.00 uur

Ja, u kunt voor alle vragen terecht. Het maakt niet uit met welke vraag of voor welk product. Zo kunt u:

 • een paspoort aanvragen;
 • een uittreksel uit de burgerlijke stand halen;
 • een bouwvergunning indienen;
 • informatie krijgen over een bepaald project;
 • mogelijkheden bespreken voor een nieuwe inrit;
 • een bestemmingsplan raadplegen;
 • informatie krijgen over een evenement wat u in 2010 gaat organiseren;
 • informatie krijgen over de aanpassing van uw woning;
 • de mogelijkheden horen voor een subsidie of financiële hulp;
 • enz. enz.

Onze receptie verwijst u graag door naar de juiste balie.

 

Een afspraak maken

Heeft u een vraag die door een ambtenaar moet worden voorbereid, dan raden we u aan om van tevoren een afspraak met ons te maken.

 

Klachten, opmerkingen en ideeën

We zijn altijd blij met uw opmerkingen of ideeën. Daar kunnen we zeker wat mee in onze verdere ontwikkeling. Maar klachten mag u uiteraard ook altijd melden. Wij proberen die dan, samen met u, op te lossen. Bij alle balies liggen op 3 maart formulieren waarop u uw opmerking, idee of klacht kwijt kunt. Maar we zorgen ook, dat er die dag medewerkers zijn, waar u uw verhaal aan kwijt kunt.

 

Wij geven u graag uitleg over de mogelijkheden van onze website, bij alle stembureau’s

Hebt u gestemd of moet u even wachten? Kom dan tussen 9.00 en 21.00 uur gerust langs op het stembureau en laat u meenemen op onze website www.haaren.nl. Wij beantwoorden uw vragen en laten u graag de mogelijkheden zien op onze Digitale Balie: Meldpunt Haaren, de webwinkel, digitale formulieren, WOZ portaal en noem maar op. Weet u al hoe u zich kunt aanmelden voor de digitale nieuwsbrief of uw gegevens kunt controleren in de digitale gemeentegids? Wij leggen het u graag uit. Uiteraard luisteren we ook naar uw ideeën en/of opmerkingen.

Nieuw op 3 maart: het raadplegen van een geografische kaart, waarbij u kunt inzoomen op uw eigen huis/object met de daarbij horende gegevens. Als u dit interessant vindt, zoeken we het mee op.

Hopelijk tot ziens op 3 maart!

 

Verkiezingskrant

Op vrijdag ontvangt u onze verkiezingskrant in uw brievenbus.

Niet ontvangen? Bel op maandag naar Helma van Drunen, tel (0411) 62 73 50 of mail naar h.van.drunen@haaren.nl. Zij stuurt het u dan meteen toe.

U kunt deze krant ook vanaf vrijdag ophalen in het gemeentehuis.

 

Verkiezingsavond

Komt u ook op 3 maart naar het gemeentehuis voor de uitslagen? Na sluiting van de stembureaus (21.00 uur) begint het tellen. Het gemeentehuis is de hele avond open in afwachting van de uitslag van de verkiezingen. Ook u bent van harte welkom!

 

Jongeren van de gemeente Haaren

Hebt u de “verkiezingsborden” van het jongerenpanel al gezien? En kijk ook eens de speciale verkiezingswebsite van het jongerenpanel www.laatjestemhoren.webklik.nl

 

 

DIGID: HANDIG VOOR VELE OVERHEIDSVRAGEN, OOK IN GEMEENTE HAAREN

 

In onze gemeente gebruiken steeds meer burgers hun DigiD, om een product aan te vragen of te bestellen. Handig voor u, handig voor ons!

 

Digitale formulieren

Denkt u bijvoorbeeld aan het invullen van een formulier voor een aanvraag van een vergunning. Hebt u een DigiDcode, dan logt u hiermee in, vult het formulier in en verstuurt het digitaal naar de gemeente. Geen postzegel meer nodig, geen tochtje naar de brievenbus. In onze Digitale Balie op de website vindt u een groot aantal van deze formulieren.

 

Webwinkel

Maar u kunt nog meer met uw DigiD-code.

In onze webwinkel (ook in de Digitale Balie) bestelt en betaalt u met uw DigiDcode. Zo vragen momenteel veel ouders een uittreksel aan voor hun kind, dat de basisschool gaat verlaten. U hoeft niet meer naar het gemeentehuis toe. Het uittreksel sturen wij u binnen drie werkdagen toe.

Diverse uitreksels kunt u zo aanvragen.

 

Binnenkort ook DigiD voor het WOZportaal Haaren

Aanstaande zaterdag valt de WOZ beschikking op uw deurmat. Wilt u meer informatie over uw WOZ waarde of wilt u een taxatieverslag raadplegen en uitprinten, dan kunt u ook dáárvoor terecht op ons WOZ-portaal. U hoeft niet meer te bellen of langs te komen, maar hebt meteen alle gegevens bij de hand.

Helaas kan dit nu nog niet met uw DigiD, maar als u uw postcode en BSN nummer (eerder het sofinummer) bij de hand hebt en even invult, dan komt u bij alle informatie.

Hoe vindt u het WOZ-portaal? U:

 • gaat naar www.haaren.nl
 • klikt op WOZ-portaal (rechtsonder in kolom ‘snel naar’)
 • klikt op de link WOZ-portaal. U wordt nu rechtreeks doorgestuurd naar een externe website;
 • wilt u uw waarde van de WOZ beschikking bekijken? Klik hier dan op en log in (met postcode en BSN);
 • wilt een taxatieverslag? Klik dan op deze rubriek. Log ook hier weer in.

 

Hebt u nog geen DigiD?

Vraag uw code dan snel aan via www.digid.nl/aanvragen. Binnen enkele dagen wordt dit voor u geregeld en kunt u ook bij ons terecht.

 

 

WegWijs weet de weg

 

WegWijs is het loket voor alles wat een mens in zijn dagelijks bestaan aan ondersteuning nodig kan hebben om op de been te blijven. WegWijs informeert, adviseert, verwijst en coördineert.

 

Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen? Dan kunt u bij WegWijs terecht.

 

Wat kan WegWijs u bieden?

WegWijs denkt met u mee, adviseert, lost op, begeleidt, verwijst en regelt. WegWijs maakt u letterlijk wegwijs in de wirwar van voorzieningen, regelingen en vergoedingen die er zijn voor wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning. Soms kunt u bij WegWijs meteen een aanvraag indienen. Voor andere regelingen kan WegWijs u aanmelden bij de juiste instantie of u daarnaar doorverwijzen.

 

Voor wie is WegWijs bedoeld?

Alle inwoners van Haaren kunnen terecht bij Loket WegWijs. En natuurlijk staat WegWijs ook klaar voor hulpverleners, mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers.

 

Een voorbeeld:

Roos is 31 jaar en heeft een inkomen rond het minimum. Zij heeft de samenwoning met haar vriend beëindigd. Zij is samen met haar dochtertje verhuisd naar een huurwoning. Bij WegWijs heeft ze in verband met de hoge huur informatie gevraagd over de huurtoeslag. Voor het peuterzwemmen van haar dochter heeft ze een beroep gedaan op het Welzijnsfonds (inkomensondersteuning). Omdat Roos een handicap heeft,  valt de zorg voor haar kind haar zwaar, zeker nu zij alles alleen moet doen. WegWijs heeft haar informatie gegeven over de mogelijkheden van kinderopvang en de kinderopvangtoeslag (welzijn)

 

Een voorbeeld:

Mevrouw Jansen is 78 jaar oud en woont zelfstandig. Mevrouw merkt dat het haar steeds meer moeite kost om zelf haar huishouden te kunnen doen. Er zijn aanpassingen in haar woning nodig (wonen). Ze zou ook in aanmerking willen komen voor maaltijden aan huis (welzijn). Daarnaast zou ze wat hulp in het huishouden kunnen gebruiken (zorg). Het leven is duur; met een vergoeding kan zij de bril aanschaffen die zij nodig heeft (inkomensondersteuning). Als deze dingen voor mevrouw Jansen geregeld kunnen worden, kan ze nog een paar jaar thuis blijven wonen. Met al deze vragen kan mevrouw Jansen bij één loket terecht, namelijk WegWijs. Samen met mevrouw Jansen zoekt WegWijs naar de mogelijke oplossingen.

 

Wilt u meer informatie over deze regelingen? Loop dan binnen bij Loket WegWijs. Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren, Mgr. Bekkersplein 2 en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Het telefoonnummer is 0411-634590.

 

 

AANVRAAG ONTHEFFING OP HET STOOKVERBOD VOOR MAART 2010.

 

Stoken van afval, dus ook snoeihout, is in principe verboden. Een gemeente mag onder strikte voorwaarden hiervan afwijken waardoor het mogelijk is om een ontheffing voor het stoken van snoeihout af te geven. Gemeente Haaren biedt deze ontheffingsmogelijkheid waarbij een aantal voorwaarden zijn opgesteld. De voorwaarden en het aanvraagformulier voor het stoken van snoeihout in het buitengebied kunt u krijgen bij de balie van de afdeling Ruimtelijke Ordening (0411) 62 72 60. Ook op onze website vindt u hierover informatie en een aanvraagformulier. Voer via ‘zoeken’ het woord ‘vuur stoken’ in en klik op het product ‘vuur stoken, toestemming’.

 

De belangrijkste voorwaarde is dat u alleen met ontheffing in de maanden MAART en OKTOBER mag stoken.

 

Drie doelgroepen

Een ontheffing van het stookverbod wordt uitsluitend verleend voor de volgende drie doelgroepen:

 • Agrariërs

Het uitgangspunt voor het ontheffingsbeleid is om de aanleg van nieuw groen in het buitengebied niet te ontmoedigen en de verplichte aanplant, met als doel om gebouwen uit het zicht te houden, te stimuleren. Deze aanleg wordt uitgevoerd door agrariërs en wordt door de gemeente wenselijk geacht.

Het ontheffingsbeleid op het stookverbod is niet van toepassing op het verbranden van organische landbouwresten.

 • Burgers, die in het buitengebeid wonen of daar een perceel in eigendom hebben

Burgers dienen gebruik te maken van de mogelijkheden van de milieustraat en/of de GFT-container. Voor snoeihout, wat vrij komt bij grote burgerpercelen in het buitengebied en  aangemerkt kan worden als erfbeplanting, kunt u ook een stookontheffing aanvragen. Dit geldt dus niet voor regulier snoeihout afkomstig van tuinen.

De milieuwachter beoordeelt de situatie en verleent mogelijk een ontheffing.

 • Bedrijven en instellingen

Bedrijven en instellingen kunnen ontheffing krijgen voor snoeihout uit het onderhoud van erfbeplanting. Bedrijven die plantaardig afval hebben uit bedrijfsmatige toepassing, bijvoorbeeld snoeihout van (boom)kwekerijen en fruitbomen, kunnen geen ontheffing krijgen voor het verbranden van dit afval.

 

Voor alle doelgroepen geldt dus dat zij alleen ontheffing op het stookverbod alleen krijgen voor locaties in het buitengebied van de gemeente Haaren. Voor de begrenzing van de bebouwde kom en het buitengebied verwijzen wij u naar het betreffende bestemmingsplan

 

 

Bevrijdingsvuurestafette jubileumjaar 2010 

 

Ieder jaar is de start van de bevrijdingsvuurestafette in Wageningen. Het Vrijheidsvuur markeert de overgang van herdenken naar vieren, van 4 mei naar 5 mei. Het wordt sinds 1948 om middernacht van 4 op 5 mei ontstoken in Wageningen, voor het historische Hotel de Wereld.

 

In de loop der jaren is het vrijheidsvuur uitgegroeid tot een nationaal evenement, waarbij vele enthousiaste sporters vanuit heel Nederland naar Wageningen komen om het vuur door middel van een estafette “als een lopend vuurtje” door het land te verspreiden. Zo geven sporters en gemeenten in heel Nederland uitdrukking aan de betekenis van het Vrijheidsvuur.  In 2010 vieren wij 65 jaar bevrijding en het belooft een bijzonder jaar te worden.

 

Doet uw sportgroep mee?

Ook uw sportvereniging kan de symboliek van het Vrijheidsvuur uitdragen door een team samen te stellen. U haalt het Vrijheidsvuur op in de nacht van 4 op 5 mei in Wageningen. Ons gemeentebestuur ontvangt u bij terugkomst in Haaren, waarna u het Vrijheidsvuur overdraagt  in een feestelijke ceremonie.

 

Aanmelden

Hebt u interesse, dan kunt u zich melden (vóór 28 februari) bij Monique Mickers per mail m.mickers@haaren.nl of per telefoon (0411) 62 72 83.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Kijk ook eens op www.4en5meiwageningen.nl/bevrijdingsvuurestafette

 

Ieder jaar is de Bevrijdingsvuurestafette weer een indrukwekkend symbool van nationale eenheid. We moeten er samen voor zorgen dat het Vrijheidsvuur in heel Nederland blijft branden.

 

 

PRIKBORD

 

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

 • 25 februari: vergadering gemeenteraad

      aanvang 19.30 uur in de raadzaal

 • woensdag 3 maart: gemeenteraadsverkiezing

ook nu kunt u weer stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen de gemeente

De balies in het gemeentehuis zijn ook open van 07.30 tot 21.00 uur!

 • 17 maart: Nationale Boomfeestdag
 • 20 maart: Nationale Zwerfafvaldag

 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *