INFORMATIEBIJEENKOMST AANPAK OVERWEG RUNSDIJK – GESTELSEWEG
Op woensdag 13 juli organiseert gemeente Haaren een informatiebijeenkomst over de aanpak van het knelpunt rondom de spoorwegovergang aan de Runsdijk / Gestelseweg in Esch.
Voor de spoorwegovergang en directe omgeving zijn verschillende oplossingsmogelijkheden onderzocht. We praten u graag bij over deze mogelijke oplossingen en over het vervolg van het traject. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!
Aanleiding aanpak spoorwegovergang Runsdijk / Gestelseweg
Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer heeft als doel om uitbreiding van het personenvervoer per spoor mogelijk te maken. Het aantal reizigerstreinen neemt toe en er wordt meer ruimte gemaakt voor goederenvervoer. Om dit te realiseren wordt een groot deel van het goederenvervoer van de Brabantroute verplaatst naar de Betuweroute. Goederentreinen richting het zuiden rijden in de toekomst over het traject vanaf de Betuweroute, via onder andere Meteren en ’s-Hertogenbosch naar Boxtel. Op dit moment rijden deze treinen over het traject Breda-Tilburg-Boxtel-Eindhoven.
Deze toekomstige toename van het personen- en goederenvervoer op het traject Meteren – Boxtel heeft gevolgen voor de leefbaarheid en verkeersdoorstroming rondom de spoorwegovergang aan de Runsdijk / Gestelseweg.
Afspraken Rijk, Provincie en gemeente Haaren
Samen met het Rijk en de provincie Noord-Brabant heeft de gemeente Haaren een bestuursovereenkomst gesloten. Hierin is afgesproken om onderzoek te verrichten naar en maatregelen te treffen voor de problematiek als gevolg van de combinatie van spoor(verkeer) en weg(verkeer) rondom de spoorwegovergang Runsdijk/Gestelseweg in Esch.
Onderzoek naar de oplossing
De afgelopen maanden is gewerkt aan dit onderzoek. Een werkgroep bestaande uit Esschenaren en andere belanghebbenden is hierbij betrokken. Er zijn diverse varianten voor de oplossing van het knelpunt rondom de overweg Runsdijk / Gestelseweg onderzocht en beoordeeld. Tijdens de bijeenkomst op 13 juli tonen we de resultaten van dit onderzoek en lichten we u in over het vervolg.
We verwelkomen u graag vanaf 19:30 uur in De Es in Esch.
BUURTPREVENTIE GEMEENTE HAAREN
Op donderdag 30 juni zal om 20:00 wederom een bijeenkomst gehouden worden op het gemeentehuis voor de buurtpreventie gemeente Haaren. Dit buurtpreventieteam is in oprichting en zal gaan zorgen voor extra ogen en oren in uw gemeente door onder andere in koppels op wisselende tijdstippen door de gemeente te lopen.
Wilt u ook een bijdrage leveren aan de veiligheid in uw gemeente? Kom donderdag 30 juni dan vooral langs om meer te weten te komen over dit initiatief!
NIEUW WHATSAPP NUMMER 06 37 70 82 45
Door technische omstandigheden is het oude WhatsApp nummer van gemeente Haaren vervallen.
Wij hebben een nieuw nummer en zijn voor WhatsApp bereikbaar via 06 37 70 82 45.
Excuses voor het ongemak.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *