logo_Haaren28 MEI THEMA-AVOND SPORTEN EN ADHD
Binnen sport- en jeugdverenigingen krijgen begeleiders steeds meer te maken met kinderen waarbij ADHD is vastgesteld. Deze kinderen zijn vaak hyperactief en vragen veel aandacht van de begeleiders.
Voor de begeleiders en coaches van verenigingen is er 28 mei een speciale bijeenkomst rond ADHD. Er wordt dan uitgelegd wat ADHD is, wat ADHD voor kinderen (en hun omgeving) betekent en hoe je als begeleider binnen je groep met deze kinderen om kunt gaan.
Ook ouders en/of andere betrokkenen zijn deze avond van harte welkom!
28 mei thema-avond aangepast sporten en ADHD
 
AANVRAGEN LEERLINGENVERVOER VOOR SCHOOLJAAR 2015-2016
Bestaande en nieuwe aanvragen ingediend vóór 1 juni 2015
Indien uw kind dit schooljaar gebruik maakt van het leerlingenvervoer, ontving u vorige week de brief voor het aanvragen van leerlingenvervoer voor het schooljaar 2015-2016.
Als bijlage bij deze brief ontving u het nieuwe aanvraagformulier en de schoolverklaring.
Dient u voor het eerst een aanvraag in, dan kunt u het aanvraagformulier en de schoolverklaring van de gemeentesite downloaden of telefonisch aanvragen.
Voor alle aanvragen leerlingenvervoer geldt dat u deze vóór 1 juni 2015 moet indienen.
Een aanvraag, die u voor deze datum indient, valt onder de huidige Verordening leerlingenvervoer 2012.
Geen, niet tijdig of onvolledige aanvragen
Indien wij geen, niet tijdig of een onvolledig aanvraagformulier voor het schooljaar 2015-2016 ontvangen kan de consequentie zijn dat er voor het nieuwe schooljaar geen besluit wordt genomen over het leerlingenvervoer. U dient dan zelf naar een oplossing te zoeken.
Aanvragen ná 1 augustus 2015
Mocht u ná 1 augustus 2015 de aanvraag indienen, dan willen wij u wijzen op de veranderingen die de invoering van de nieuwe Verordening leerlingenvervoer gemeente Haaren 2015 met zich meebrengt.
Zit uw kind/de leerling al op – of gaat hij/zij binnenkort of volgend schooljaar naar – het vso (voortgezet speciaal onderwijs), dan wordt er nog meer gekeken naar de mogelijkheden die uw kind heeft om niet met het taxivervoer naar school te gaan. De keuze voor onder andere de soort vergoeding/het vervoer ligt bij de ouder(s)/verzorger(s). Wij toetsen de na 1 augustus 2015 ingediende aanvragen aan deze nieuwe, vastgestelde verordening.
Besluit
Na ontvangst van de complete aanvraag beslist het college van burgemeester en wethouders binnen 8 weken. Op basis van een positief besluit wordt het leerlingenvervoer bekostigd en/of geregeld.
Meer informatie en/of aanvraag van formulier
Voor vragen neemt u contact op met Milia de Beer, op telefoonnummer (0411) 62 72 82 of via
e-mail: gemeente@haaren.nl
Het aanvraagformulier vindt u op de gemeentelijke website door te:
– gaan naar www.haaren.nl;
– klikken op “digitale balie Haaren”;
– klikken op “producten en diensten”;
– typen bij trefwoord “leerlingenvervoer”;
– klikken op “leerlingenvervoer”;
– klikken op “formulier”.
WEGWIJS WEET DE WEG
WegWijs is het loket voor alles wat een mens in zijn dagelijks bestaan aan ondersteuning nodig kan hebben om op de been te blijven. WegWijs informeert, adviseert, verwijst en coördineert.
Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen? Dan kunt u bij WegWijs terecht. In WegWijs werken verschillende organisaties samen om uw vraag te kunnen beantwoorden.
Wat kan WegWijs u bieden?
WegWijs denkt met u mee, adviseert, lost op, begeleidt, verwijst en regelt. WegWijs maakt u letterlijk wegwijs in de wirwar van voorzieningen, regelingen en vergoedingen die er zijn voor wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning. Soms kunt u bij WegWijs meteen een aanvraag indienen. Voor andere regelingen kan WegWijs u aanmelden bij de juiste instantie of u daarnaar doorverwijzen.
Voor wie is WegWijs bedoeld?
Alle inwoners van de gemeenten Haaren en Boxtel kunnen terecht bij Loket WegWijs. En natuurlijk staat WegWijs ook klaar voor hulpverleners, mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers.
WegWijs Haaren, ook voor u!
Wilt u een gesprek met een van de medewerkers, neem dan contact op met WegWijs. Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen.
Telefonisch bereikbaar elke werkdag van 09.00-12.30 uur en op maandag en donderdag van 14.00-16.00 uur.
Afspraken zijn mogelijk op maandag- en woensdagmorgen tussen 09.00-12.00 uur.
Maak een afspraak via (0411) 65 59 90.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *