CorversColumn_Web_De brede klankbordgroep is al even bezig met het adviserende werk voor college en gemeenteraad. Haar belangrijkste taak is de gemeente te adviseren over de wijze waarop de inwoners het best kunnen worden betrokken bij de plannen voor herindeling van de gemeente Haaren.
Het komt kortweg erop neer dat er drie mogelijkheden zijn: de gemeente blijft zelfstandig –een puur theoretische optie–, Haaren gaat als geheel herindelen met één of meer andere gemeenten
of de gemeente wordt opgesplitst.
Bepaald vlekkeloos kun je de start van de klankbordgroep niet noemen. Zoals de gebrekkige communicatie tussen gemeente en klankbordgroep en die tussen gemeente en inwoners. De Belangengroep Toekomst Haaren wijst fijntjes op ‘beginnersfoutjes’ van de gemeente, zoals de taakomschrijving van de Klankbordgroep. In de versie die de gemeente publiceerde mag de klankbordgroep alleen meedenken hoe zoveel mogelijk inwoners goed betrokken kunnen worden bij het traject. Maar in de tekst die in het door de raad goedgekeurde Plan van Aanpak staat wordt gesproken over informeren, meedenkt en gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente. De Belangengroep ziet de tekst bij de oproep louter als een communicatieve opdracht en dus als een ‘wel heel uitgeklede taak’.
Niet zo vreemd dus dat de voorman van de Belangengroep Toekomst Haaren, Peter Dirks, niet in de klankbordgroep is gaan zitten. Volgens die Belangengroep is die club niet representatief voor de wensen van de inwoners. Daarbij wijst Dirks op de gebrekkige communicatie met de inwoners.
Inmiddels heeft de klankbordgroep college en kerngroep geadviseerd over met name het betrekken van inwoners. Zo adviseert de klankbordgroep het college ‘zeer regelmatig’ (minimaal eenmaal in de paar weken) op een positieve manier in klare taal aandacht te vragen voor het traject van herindeling dat nu loopt. Verder: communiceer naast online ook door middel van een huis-aan-huis brochure, of ingevouwen brochure in de diverse lokale bladen, zegt de klankbordgroep. Ook wil deze club dat wordt bekeken hoe de `vraagbaakfunctie` voor burgers bij de gemeente gestalte kan krijgen zodat vragen ‘snel en adequaat beantwoord worden’. En wanneer het aankomt op het onderzoeken van scenario’s (varianten van samenwerking) en hoe die scoren op de verschillende criteria moeten de inwoners daarover kunnen meepraten in bijeenkomsten per dorp.
Tenslotte wil de klankbordgroep een ‘omvangrijke raadpleging’ in de laatste fase voordat de politiek een besluit neemt. Het woord referendum valt daarbij overigens niet maar je mag aannemen dat zo’n volksraadpleging wordt bedoeld.
CC-Corvers-ColumnMet al deze voorstellen van de klankbordgroep gaan het college en de vier fractievoorzitters (kerngroep) akkoord. De gemeente publiceert binnenkort tientallen mogelijkheden voor samenwerking, herindeling en ook opsplitsing van de gemeente.
Een overzicht van de mogelijkheden komt te staan in een folder die eind mei met Weekblad De Leye wordt verspreid. De gemeente vraagt dan de inwoners alleen te kijken of ze niet nog een optie missen. Die worden dan later getoetst aan een aantal criteria. De gemeenteraad maakt in het najaar een keuze.
Een lang traject waarvan je je kunt afvragen hoe zinvol het is. Goed dat in elk geval de inwoners aan het eind daarvan via een referendum het laatste woord hebben.

2 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Peter Dirks , 4 juni 2015 @ 23:53

  Zelfstandig blijven is voor de Gemeente Haaren inderdaad geen optie. Men dient nu een keuze te maken voor de toekomst. Nu ambtelijk fuseren met bijvoorbeeld Sint Michielsgestel is natuurlijk gekkenwerk. Met die Gemeente heeft geen enkel dorp van de Gemeente Haaren een maatschappelijk, sociale of economische band. Hoe dan ook, er dient gekozen te worden is het belang van de burgers en dus niet in het belang van de bestuurders. Het college heeft wat dat betreft de schijn tegen. Mijns inziens zijn er slechts twee of drie keuzes: of je denkt groot (vorming van een Groene Woud Gemeente tussen de drie steden)…. of je denkt heel groot (vorming van Brabant Stad; de drie steden inclusief het Groene Woud). Voor wie dit een brug te ver vindt kan een tussenstap ondersteunen: Haaren bij Oisterwijk, Biezenmortel bij Tilburg/Udenhout, Esch bij Boxtel en Helvoirt bij Vught. De stem van de inwoners is daarbij het belangrijkste. De Gemeenteraad zal ongetwijfeld laten zien dat men het beste met de inwoners van alle vier de dorpen voorheeft …. en een referendum daarbij zal inzetten.
  Met vriendelijke groet,
  Peter Dirks, inwoner van Haaren en ondernemer in Haaren, Tilburg, Vught en Oisterwijk.
  Vragen? Bel me gerust: RegioBank Midden Brabant Advies 0411-621777 of mail dirks@middenbrabantadvies.nl

 • Peter Smit , 5 juni 2015 @ 10:42

  Graag ontvang ik alle nieuwsbrieven , publicaties digitaal.
  Succes met alles.
  Peter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *