LET OP!!! IN VUGHT

De gemeentelijke lasten in Vught gaan in 2017 nog verder omlaag. Door een aanpassing van de begroting in de gemeenteraad van 10 november gaan Vughtse huishoudens volgend jaar niet 1%, maar zelfs 2,1 % minder aan gemeentelijke lasten betalen.
De gemeentelijke lasten dalen door een verdere verlaging van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Over de onroerende-zaakbelasting (ozb) is al eerder besloten dat volgend jaar slechts de inflatiecorrectie wordt toegepast.
Doordat de septembercirculaire – waarin staat hoeveel geld de gemeente van het rijk kan verwachten – positief uitvalt, hebben de maatregelen slechts een beperkt financieel effect op de begroting.

Bron: Gemeente Vught
MEER GEMEENTEBERICHTEN VUGHT KLIK HIER

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *