Belangengroep Toekomst Haaren komt niet (meer) op voor het belang van de Haarense bevolking

Door: Tom de Bok

De Belangengroep Toekomst van Haaren weet van geen ophouden, zoals vaak met belangengroepen. Het oorspronkelijke doel het voorkomen van een mogelijke toekomstige samenvoeging met Boxtel en St-Michielsgestel is al lang bereikt. Toch blijft men doordrammen als een rupsje nooit genoeg. Daarbij wordt er door de Belangengroep alleen nog op de man en vrouw gespeeld. Het college van B&W heeft het altijd fout gedaan. Alleen al de suggestie dat het College een verborgen agenda zou hebben om toch een fusie met Boxtel en St-Michielsgestel aan te gaan is pure volksverlakkerij. Wie van de wethouders heeft daar dan belang bij, wel eens naar de leeftijd van de heren gekeken! “De democratische harten van de Belangenroep doen pijn”, omdat de politiek niet naar hun pijpen danst zeker. De zelfbenoemde Belangengroep wil de democratische besluiten van de gekozen gemeenteraad niet accepteren, omdat ze niet in hun straatje passen. Hun wil moet wet worden. Wie in de Belangengroep heeft er belang bij dat de gemeente Haaren als zelfstandige gemeente de nek wordt omgedraaid? Mensen die voortdurend beweren dat bij opsplitsing de OZB omlaag zou gaan? Mensen uit de wereld van onroerend goed en hypotheken misschien? Overigens is OZB maar een onderdeel van de totale lasten. Uit objectief en verifieerbaar onderzoek is gebleken dat de totale gemeentelijke lasten in de omliggende gemeenten nauwelijks afwijken van die in Haaren.
Even een stukje geschiedenis om uw geheugen op te frissen. De aanleiding is in september 2014 de beoogde ambtelijke samenwerking met de gemeentes Boxtel en St-Michielsgestel. De mogelijkheid dat dit op termijn zou kunnen leiden tot samenvoeging met deze twee gemeentes was onverteerbaar. De Belangengroep Toekomst Haaren werd opgestart en begon een handtekeningenactie met enquête. Ongeveer 4000 inwoners reageerden en gaven aan dat als Haaren toch moest verdwijnen, opsplitsen naar Oisterwijk, Vught en Boxtel de voorkeur had. Toen iedereen die meer dan 1 keer had gereageerd van de lijst was gehaald, (de woordvoerder van de Belangengroep tekende bijvoorbeeld 6 keer), bleven er nog ruim 2000 handtekeningen over. De Belangengroep weet dit uiteraard, maar misleiding is hen niet vreemd dus blijven ze drammen met 4000 reacties. Zelfs het provinciebestuur wordt door hen zo opzettelijk foutief geïnformeerd. Maar vooruit, 2000 is ook best veel. De Haarense Raad, zich kapot geschrokken van zoveel actie, draaide snel het besluit terug: de ambtelijke fusie met Boxtel en St-Michielsgestel was van de baan. Doel bereikt zou je zeggen.
Maar de geest was uit de fles. Immers, de landelijke politiek had besloten dat kleine gemeenten geen toekomst hebben door de vele taken die op ze af zouden komen. Dus het initiatief naar je toetrekken, dacht de Harense Raad. Er werd een heel circus opgetuigd om de toekomst van Haaren te onderzoeken, waarbij een brede Klankbordgroep intensief werd betrokken. De varianten waren bijkans ontelbaar en de meeste Haarenaren waren het spoor al snel bijster. Het meest bruikbare van dit circus was, dat er een professioneel bureau werd ingehuurd dat objectief alle varianten met alle voor- en nadelen in kaart bracht. Nou, die voordelen waren snel gelezen, want die waren er niet. In geen enkele variant ging de Haarense bevolking erop vooruit. Voorts bleek het enthousiasme bij de buurgemeenten gering om (een deel) van Haaren op te nemen met uitzondering van Oisterwijk, die wel bereiden was de kern Haaren en eventueel Biezenmortel in te lijven. Vught heeft niets met hun inwoners besproken maar zegt zo lang mogelijk zelfstandig te willen blijven.
Nu nog maar eens vetgedrukt:. Er is voor de Haarense bevolking geen enkel (financieel) voordeel als Haaren haar zelfstandigheid opgeeft en wordt opgesplitst naar Vught, Boxtel en Oisterwijk.
De gemeente Haaren is financieel gezond, de politiek staat dicht bij de burger (kent u een raadslid uit Oisterwijk, Vught of Boxtel?), biedt toekomst aan de jeugd, kent een gezond en actief verenigingsleven, heeft uitstekende voorzieningen voor de ouderen en wordt effectief en efficiënt bestuurd met een klein en professioneel ambtelijk apparaat en zo kan ik nog een tijdje doorgaan. De (vermeende) problemen van onze gemeente bestaan ook, en vaak in grotere omvang, in onze buurgemeenten. De angst dat een kleine gemeente haar wettelijke taken niet aan zou kunnen, is ongegrond gebleken. Haaren doet het uitstekend. Juist door slim samen te werken met andere gemeenten blijken die ‘moeilijke’ taken goed te behappen en de politiek staat dicht bij de burger. Geen enkele reden dus om Haaren op te splitsen.
Waarom blijft de Belangengroep dan zo doordrammen, vraag ik me af? Dat heet tunnelvisie maar ik wil eigen belang zeker niet uit sluiten. De Belangengroep gaat voor opsplitsing, kosten wat het kost. Ze maken daar nu zelf 1 januari 2019 van (alsof er ooit 2000, laat staan 4000 mensen hun handtekening voor die datum hebben gezet). Ze hebben via de partijlijn van D66 contact gelegd met de D66 gedeputeerde, Annemarie Spierings en die is in de valkuil getrapt. Haaren dreigt nu een provinciale testcase te worden zonder enige democratische grondslag. Schaalvergroting van gemeenten is niet de oplossing. Die gemeenten die zijn samengevoegd hebben ook en deels dezelfde problemen, maar de democratie is wel op afstand gezet. Hoeveel raadsleden uit Udenhout en Berkel-Enschot denkt u dat er in de raad van Tilburg zitten? Precies geen.
Ik was een van de 2000, maar ik laat mijn stem niet langer misbruiken en ik trek nu mijn stem terug. Ik hoop dat u dit ook doet. Bestook de website van de Belangengroep om te stoppen met hun acties en niet langer uw handtekening te misbruiken. Haaren opsplitsen, pas, ken hem , wacht tot die beter wordt.
AAA reactie

6 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Ties van Tuijl , 30 augustus 2016 @ 14:40

  Ik ben het eens met de ingezonden brief van dhr de Bok. afz. m.v.Tuijl cda

 • Ties van Tuijl , 30 augustus 2016 @ 14:42

  Ik ben het eens met de brief van Dhr de Bok

  • Jan van Balkom , 30 augustus 2016 @ 16:55

   Dag Ties
   Ik heb op Haaren.nu een nuancering op de tekst van Dhr, de Bok geschreven. Ben benieuwd of je het daar ook mee eens bent.

 • Andere Truus , 30 augustus 2016 @ 20:46

  Doorgaan, belangengroep! Vught, Oisterwijk, Tilburg en provincie zien wat u ziet. Het gemeentebestuur van Haaren moet niet alleen horen maar ook luisteren.

 • Van Balkom Tekst & Communicatie , 30 augustus 2016 @ 21:19

  Wat jammer nou meneer de Bok dat u zich zo heeft laat leiden door de dunne inkt van uw pen of – waarschijnlijker – door de snelheid van uw vingers op uw toetsenbord. Ik had u namelijk een paar goede tips kunnen geven. Omdat we allemaal bezig zijn voor de goede zaak, is wederzijdse dienstverlening win-win voor iedereen. Mensen houden niet van zure stukjes; het was beter om uw pen daarom niet in de azijn te moeten dopen. En met de titel ‘Uw stem wordt misbruikt’ word ik niet echt in de positieve, oplossingsgerichte modus geplaatst.
  Ligt het probleem bij de te snelle vingers dan was het beter geweest om die vingers eerst aan de pols te hebben gehouden. Het feit dat u de titel van uw bericht eindigt met nr 1. voorspelt dat we nog vele stukjes van u te verwachten hebben. Heel goed om de discussie gaande te houden. Maar was het niet veel beter geweest om dit eerste echt veel te lange bericht in bijvoorbeeld drie stukken te verdelen. Gegarandeerd dat uw boodschap dan beter gelezen zou worden. Bovendien had u dan de komende dagen al meteen een klapper kunnen maken door om de paar dagen de mensen te bestoken met een bericht dat ze belazerd worden. (als ik uw redenering tenminste op de juiste wijze interpreteer).
  Het kwaad is nu geschied, jammer dat we elkaar niet eerder vonden.
  Dan nog wat. U schrijft de brief op persoonlijke titel. U zult ongetwijfeld geinspireerd worden/zijn door de VVD-partij. U bent daar immers voorzitter van. Door mensen aan te zetten tot een negatieve actie probeert u achterban te creëren. Met azijn is het lastig vliegen vangen. De titel van de Belangengroep (Uw stem moet gehoord worden) is destijds door mij bedacht en zet aan tot het laten klinken van ieders democratische stem. Je kunt toch geen tegenstander zijn van een betrokken bevolking. En zeker niet als het gaat om zoiets belangrijks als de toekomst van de dorpen van de gemeente Haaren. Inmiddels is er een delegatie van de provincie geweest met de CvdK als delegatieleider. Naar ik heb begrepen zitten die op een ander spoor als u. Zouden die zich echt door de Belangengroep iets hebben aan laten praten?
  Ongetwijfeld gedreven door emotie hebben destijds 4000 mensen gestemd om de gemeente Haaren eens van een andere kant te bekijken. Er zullen vast bij een aantal van hen nuanceringen zijn gegroeid in hun opvattingen. Dat kan naar ‘voor’ en naar ‘tegen’ neigen. De discussie is nog steeds actueel. In een democratie mogen we niet stoppen met de mensen op te roepen om hun stem te laten horen. Dat wordt vast ook in liberale kringen onderschreven. Hoewel ik dan natuurlijk wel weer een beetje een zuur gezicht moet trekken als ik vorige week moet vaststellen dat de VVD-wethouder mij geblockt heeft van zijn twitteraccount. Tja als je niet wilt weten hoe men erover denkt dan wordt het moeilijk om de standpunten af te wegen en tenslotte een wijs besluit te nemen.
  Ik blijf het jammer vinden dat we elkaar niet konden spreken voordat u uw onfortuinlijke reeks van Ingezonden Berichten startte. U had er naar mijn oprechte overtuiging veel meer uit kunnen halen.

 • Gert Hoogaars , 31 augustus 2016 @ 12:13

  De gemeenteraad had het door haar genomen besluit tot ‘opsplitsing op termijn’ gewoon voor moeten leggen aan onze burgers. Bij voorkeur in de vorm van een referendum. Ondanks dat dit aan het begin van het totale proces al werd aangekondigd, heeft men hier niet voor gekozen. Het ontbreken van voldoende goede wil, creativiteit en regie tijdens de besluitvormende vergadering is hiervan de oorzaak. Ik heb het zelf mogen aanschouwen. Een gemiste kans die , zoals uit de steeds voortdurende discussies blijkt, heeft geleid tot veel frustratie bij veel inwoners van , met name Haaren en Helvoirt. En voor u kort door de bocht zou willen reageren: binnen Samenwerking ’95 zijn afwijkende meningen toegestaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *