Op woensdag 7 september organiseert de gemeente Haaren een informatiebijeenkomst over de visie van de gemeente voor geluidsmaatregelen bij het spoor in Helvoirt en aan de N65. Belangstellenden zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.
N65 LogoGeluidsmaatregelen
ProRail en Rijkswaterstaat voeren in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek uit naar geluidsmaatregelen voor het spoor en de N65. Deze geluidsmaatregelen kunnen bestaan uit:
– maatregelen bij de bron, zoals geluidarm asfalt of raildempers;
– maatregelen om de overdracht van geluid te beperken, zoals geluidsschermen;
– maatregelen bij de ontvanger van het geluid, zoals gevelmaatregelen aan de woning.
De geluidsmaatregelen worden vastgelegd in saneringsplannen van ProRail en Rijkswaterstaat. Deze saneringsplannen zijn in ontwikkeling binnen het meerjarenprogramma geluidsanering. U kunt in een later stadium reageren op de saneringsplannen via een openbare inspraakprocedure. De saneringsplannen worden uiterlijk in 2020 door de minister vastgesteld.
Gemeente Haaren gaat over landschappelijke en stedenbouwkundige visie
Als gemeente vinden we het belangrijk om onze visie op mogelijke geluidsmaatregelen in onze dorpen bij het ministerie kenbaar te maken. Graag betrekken we u, als omwonenden van het gebied, bij het vaststellen van die visie. Het gaat in de visie niet om de vraag óf en zo ja, waar er geluidsmaatregelen moeten komen. Dat volgt immers uit akoestisch onderzoek dat door Rijkswaterstaat voor de N65, bij ProRail voor het spoor namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt uitgevoerd. In de visie beschrijven we wat voor u en ons per locatie qua leefbaarheid en stedenbouwkundige impact een gewenste hoogte is van geluidsschermen.
Informatiebijeenkomst gemeente Haaren
Belangstellenden zijn van harte welkom op woensdag 7 september om 18:30 uur in HelvoirThuis te Helvoirt. Tijdens de informatiebijeenkomst delen we de voorlopige visie aan de hand van enkele presentaties. De presentaties vinden plaats van 19:00 tot 20:15 uur. Na de presentaties kunnen aanwezigen de voorlopige tekeningen bekijken, hun mening over de visie geven en vragen stellen. Naast medewerkers van het adviesbureau Sweco, de GGD en de gemeente Haaren zijn ook medewerkers van ProRail en Rijkswaterstaat aanwezig om de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. In het najaar volgt een tweede bijeenkomst waarin we inwoners informeren over de uitkomsten.
Geluidsmaatregelen Haaren, Biezenmortel en Esch
Ook in de andere dorpen van de gemeente worden mogelijk geluidsmaatregelen getroffen op diverse plekken naast het spoor. Het betreft in Haaren, Biezenmortel en Esch echter kleinere gebieden waar mogelijk maatregelen worden getroffen, dan in Helvoirt. Voor de inwoners van Haaren, Biezenmortel en Esch die dit direct treft, volgen op kleinere schaal bijeenkomsten om ook hen mee te nemen in de visie van de gemeente. Hierover worden zij apart benaderd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *