Binnenkort horen we of de provincie vindt dat de gemeente Haaren te weinig bestuurskracht heeft en dus beter kan opsplitsen. Althans, dat is de verwachting. Er zijn meerdere signalen die wijzen in die richting.

Allereerst was er begin dit jaar het rapport van Roel Augusteijn die in opdracht van de provincie onderzocht of Haaren beter kan opsplitsen of niet. In dat rapport wordt korte metten gemaakt met een zelfstandige gemeente Haaren. Haaren heeft te weinig bestuurskracht om de huidige en toekomstige taken aan te kunnen, is samengevat het oordeel van Augusteijn. Hij stelt voor Haaren per 1 januari 2020 op te splitsen.

Een tweede signaal komt van de buurgemeenten van Haaren. De provincie heeft Vught, Tilburg, Oisterwijk, Boxtel en Heusden om een visie gevraagd over de toekomst van Haaren. Alle buurgemeenten, de ene nadrukkelijker dan de ander, geven de voorkeur aan opsplitsing van Haaren. Natuurlijk speelt eigen belang daarbij een niet onbelangrijke rol, feit blijft wel dat Haaren van niet een gemeente bijval krijgt om zelfstandig door te gaan. Voor de provincie is dat een duidelijk signaal.

Tot slot wijst een verslag van een bijeenkomst op 28 augustus van het bureau B&A dat onderzoekt of Haaren voldoende bestuurskracht heeft in een (voor de gemeente) negatieve richting. Uit dat verslag met actieve inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties blijkt dat de rijtjes van dingen die de gemeente niet goed doet wat langer zijn dan de dingen die ze goed doet. Het bureau heeft ook gesproken met het college van B&W, de gemeenteraad en ambtenaren en ook met vertegenwoordigers van organisaties die met de gemeente samenwerken, zoals buurgemeenten. Het is niet echt verrassend als de balans doorslaat in de richting van ‘te weinig bestuurskracht’ .

De uitkomst van dat onderzoek komt aan de vooravond van de burgerpeiling van 4 oktober. De provincie heeft daar belang bij omdat het zich niet wil laten leiden door die peiling die het niet vertrouwt. Zij had immers samen met de gemeente een referendum willen houden over opsplitsing en vindt de vraag naar zelfstandig blijven – terecht– een gepasseerd station. Dat referendum zou nog alleen moeten gaan over de voorkeur van de inwoners bij welke gemeente hun dorp moet komen. De gemeenteraad wees zo’n ‘gehaast’ referendum af en wilde ook de vraag naar zelfstandig blijven voorleggen aan de inwoners.
Uiteindelijk besloot de gemeenteraad tot een burgerpeiling, geen referendum. Bij een burgerpeiling geldt de uitslag ongeacht het opkomstpercentage, een referendum geldt pas bij een opkomst van 40 procent. Ook kan de raad de uitkomst van een burgerpeiling gemakkelijker naast zich neer leggen.
Op vragen van Progressief 96 ontstond in de raad van 13 juli discussie over de peiling, zoals over de vraag wat te doen bij een opkomst van (pakweg) 15 procent? Maar geen fractie die zich wilde vastleggen. Geen voorwaarden vooraf dus. Niet duidelijk is dus wat de gemeenteraad gaat doen met de uitkomst van de peiling.

De provincie, die snelle opsplitsing wil, heeft geen belang bij een burgerpeiling en al helemaal niet als de gemeenteraad daar halfslachtig mee omgaat. Als tegenzet kwam zij daarom met het bestuurskrachtonderzoek.

Als de provincie de uitkomst van dat onderzoek bekend maakt vlak voor de burgerpeiling van 4 oktober bestaat de kans dat de peiling mosterd na de maaltijd is. Immers, als de uitkomst van dat onderzoek negatief is voor de gemeente en de provincie de procedure voor opsplitsing in gang zet –en dat zit er in dat geval in– heeft een burgerpeiling feitelijk geen zin meer. Die procedure is immers niet meer terug te draaien.

Het verslag van de bijeenkomst van het bureau B&A van 28 augustus sluit af met een citaat van een van de aanwezigen: ‘Het proces van opsplitsing is een soap’.
Dat valt moeilijk te ontkennen.

 

2 Comments

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • Frank , 2 september 2017 @ 23:59

    Peter, het is weer een heel helder stuk! Om de soap Toekomst Haaren bloot te leggen, hoef je alleen maar jouw columns te lezen. 🙂 Complimenten en ga zo door!

  • Peter , 3 september 2017 @ 12:46

    Het verslag van de bijeenkomst op maandagavond 28 augustus van B&A Groep is slechts een onderdeel van het onderzoek. Er zijn ook gesprekken gevoerd met omliggende gemeenten en andere betrokkenen. Enkele inwoners hebben ook schriftelijke reacties ingediend. De Column van Peter Corvers raakt de juiste snaar. Wel dient hierbij opgemerkt te worden dat de verslaglegging van de bijeenkomst wel heel erg genuanceerd is verwoord. Althans dat is wat ik terug hoor van enkele deelnemers aan de bijeenkomst van 28 augustus.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *