De uitkomst van het raadsdebat op 16 maart over opsplitsing van de gemeente zag je aankomen. In de weken voorafgaand aan de raad lieten Samenwerking 95, VVD, CDA en LLH weten niets te voelen voor een snelle opdeling. Wél verbazingwekkend is dat de raad ook de mogelijkheid van zelfstandig blijven wil voorleggen aan de inwoners. Op 17 december 2015 stelde de gemeenteraad nog vast dat zelfstandig blijven ‘geen toekomstbestendige en bestuurskrachtige oplossing is voor de langere termijn’. Op 21 april 2016 besloot de raad tot opdeling en nu wil het de inwoners laten kiezen tussen zelfstandig blijven of opsplitsen. De vier partijen lijken compleet de weg kwijt.
Het initiatief waarmee routinier Wil van Pinxteren (LLH) de andere drie partijen wist te binden leidde tot een eensluidend oordeel van zijn partij met VVD, CDA en Samenwerking 95. Die laatste partij is steeds tegen een volksraadpleging geweest. Maar onder toenemende druk van de provincie moest er nu een ondubbelzinnig besluit worden genomen door de raad die de laatste tijd vooral uitblonk in intern getwist en getreuzel.
En dus toverden de vier partijen het referendum weer uit de hoge hoed! Voor hen zijn de bewonersavonden die de gemeente over de herindeling in 2015 organiseerde niet representatief. Nee, natuurlijk zijn die bijeenkomsten dat niet! Daarvoor zijn ze ook niet bedoeld. Maar nu opnieuw het referendum van stal halen waar de raad ruim een jaar geleden die kans opzichtig verprutste, is ridicuul en volstrekt ongeloofwaardig. Tijdens dat debat op 28 januari 2016 gaf de politiek zichzelf een brevet van onvermogen. Wat te denken van een vraagstelling waarbij je alle drie opties mag aankruisen? Na een reeks van schorsingen en amendementen eindigde het debat in complete chaos en verdeeldheid. Maar de raadsleden gaan het even vrolijk overdoen!
En hoe! De gemeente gaat de inwoners vooraf informeren over de gevolgen van een (eventuele) opsplitsing en de effecten op de leefbaarheid! “Wat betekent het voor mij als ik over een tijdje inwoner ben van een van de buurgemeenten”, staat in de motie van de vier partijen. Vervolgens noemt die motie enkele zaken als “belangrijk in het afwegingsproces van alle inwoners”: afvalinzameling, pgb, jeugdhulp, subsidies, huishoudelijke hulp en effecten op verenigingsleven. Met andere woorden: Kan ik mijn papier straks nog aan de straat zetten? Hoeveel subsidie krijgt mijn cluppie als Helvoirt bij Vught zit? Krijg ik dan nog wel huishoudelijke hulp? Straks raak ik mijn pgb nog kwijt!
Verschillen op dit gebied tussen gemeenten zijn altijd geweest. Is dat reden om dan maar niet op te splitsen? Volstrekt zinloos!
En over effecten op leefbaarheid gesproken: Biezenmortel, dat al 20 jaar ‘aan de achterste mem hangt’, kan er alleen maar op vooruit gaan. Daar zal het schokeffect na opsplitsing het grootst zijn. Tilburg zal het middeleeuwse De Vorselaer direct met de grond gelijk maken en het aftandse gebouwtje vervangen door een Gouden Tempel vergelijkbaar met die in Dambulla!
Ik hoor het Peter Noordanus al zeggen: “We zullen ze leren daar in Haaren.”

1 Comment

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • Rene , 24 maart 2017 @ 18:16

    Peter,wat betreft dat er in Biezenmortel 20 jaar niets gedaan is wil ik toch wel even reageren.Toen Biezenmortel 20 jaar geleden bij De gemeente Haaren kwam vanuit de gemeente Udenhout was Biezenmortel echt een dorp waar nooit onderhoud door Udenhout was gepleegd .Het zag er echt uit,de gemeente Haaren heeft toen het gehele rioolstelsel ,nieuwe wegen,nieuwe plantsoenen aangelegd ,tevens is in het buitengebied het drukrioolstelsel up-to-date gemaakt,en de units voor de pompen om het rioolwater te verpompen is geheel vernieuwd,Capucijnenstraat,Gommelsestraat,Heusdensebaan allemaal in het nieuw gestoken.Volgens mij zijn ze met het gemeenschapshuis ook bezig om plannen te ontwikkelen,en ook wordt er weer volop gebouwd in Biezenmortel.Dus aan de onderste mem hangen zoals je zo mooi zegt heb ik toch wel een andere mening over!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *