Ondubbelzinnig

Koerst het Haarens gemeentebestuur nu toch voorzichtig richting snelle opsplitsing? Je zou het haast gaan denken. Aan het slot van een lang stuk over de toekomst van Haaren schrijft het college “…maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor het gegeven dat allerlei voor ons relevante partijen (buurgemeenten en provincie) ons vragen om mee te werken aan een snelle opsplitsing van onze gemeente.” De gemeenteraad bespreekt dat stuk op 16 maart.
Het gemeentebestuur heeft steeds benadrukt dat de provincie het besluit tot opsplitsing van april vorig jaar verkeerd uitlegt. Opsplitsing heeft pas voordelen als de buurgemeenten voldoende bestuurskrachtig zijn, anders gezegd: als zij groter en dus sterker zijn na herindeling. Daarom moet de opsplitsing van Haaren wachten, is de redenering van B&W en een raadsmeerderheid.
Maar B&W en de raad kunnen wel denken dat Vught en Oisterwijk te klein zijn en dat herindeling voor die gemeenten aanstaande is, maar die denken daar heel anders over. Vught en Oisterwijk zijn wel degelijk bestuurskrachtig, vinden zij zelf en ook de provincie. Herindeling bij deze gemeenten speelt de komende pakweg 15 jaar helemaal niet. Wachten met opsplitsing van Haaren heeft dus geen zin.
Inmiddels weten B&W van Haaren dat ook. Uit de gespreksverslagen in het rapport van Augusteijn blijkt dat de buurgemeenten totaal niet aan herindeling denken. De provincie steunt dat standpunt. Als reactie daarop schrijft B&W nu dat “het perspectief”-sinds de raad bijna een jaar geleden het besluit tot opsplitsing nam- flink is gewijzigd. “Wij weten inmiddels dat wij een andere blik hebben op wat bestuurskrachtig en toekomstbestendig is dan onze buurgemeenten en de provincie.” De grenzen van Oisterwijk en Vught zullen voorlopig niet veranderen, weet ook B&W. Daar was in de gesprekken die het college van Haaren in het najaar voerde met die gemeenten nog geen sprake van, meldt B&W. Duidelijk is dat Vught en Oisterwijk de inzet van Augusteijn hebben aangegrepen om te pleiten voor snelheid. “Dit is een belangrijk verschil”, concludeert B&W.
Het gemeentebestuur eindigt het stuk aan de raad met de opmerking dat het verzoek van buurgemeenten en de provincie “om een krachtige en ondubbelzinnige reactie van de gemeenteraad” vraagt. Met andere woorden: een helder standpunt van de raad.
Of dat erin zit op 16 maart is de vraag. Drie van de vijf partijen, samen een flinke meerderheid van tien zetels, lieten de afgelopen weken weten geen snelle opdeling te willen. Volgens Samenwerking 95, de VVD en het CDA toont het rapport van Augusteijn niet aan dat snelle opdeling noodzakelijk is. Als zij daaraan vasthouden komt er dus (nog) geen datum voor opsplitsing.
Wat gaat de provincie dan doen? De brief van het provinciebestuur aan Haaren van 20 februari waarin stellig wordt onderbouwd dat snelle opdeling noodzakelijk is, eindigt met de woorden “dat de splitsing voortvarend moet worden opgepakt”. Over de status van dat stuk schrijft de provincie: “De inhoud van een document zoals dit zal op basis van de Wet algemene regels herindeling (arhi) ook een plek krijgen in het herindelingsadvies.”
Het gaat erom spannen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *