De Klender

 1. Disco schaatsen met DJ Sjors

  16 december 2017 om 10:00 - 22:00
 2. Kerstconcert Open Kerk

  16 december 2017 om 19:00
 3. Weihnachtsoratorium met dirigent Lex Wiersma uit Helvoirt

  16 december 2017 om 19:00
 4. Moves & Grooves

  16 december 2017 om 20:00
 5. Muziek, kerst, sfeer,….Vocalis!

  16 december 2017 om 20:00

Familie berichten

21 november 2017 Familieberichten op HelvoirtNet

...

ANDERS AFVAL INZAMELEN

Anders afval inzamelen om samen te werken aan beter milieu

Met ingang van 1 januari 2018 gaat de gemeente Haaren de afvalinzameling anders organiseren. De focus van de afvalinzameling komt te liggen op het verhogen én het uitbreiden van de service voor recyclebare afvalstromen. Het inzamelen van restafval vermindert. Door nog betere scheiding is dat haalbaar

De inwoners van de gemeente Haaren gaan al vele jaren bewust om met hun huishoudelijk afval. Zij maken massaal gebruik van de milieustraat, de scheiding van o.a. tuinafval, glas, papier en zeker het plastic verpakkingsmateriaal, verloopt goed. Ook de inzameling van hard plastic (emmers, speelgoed, tuinstoelen) en piepschuim via de milieustraat verloopt sinds de introductie in 2014 voorspoedig. Toch zal de gemeente Haaren enkele wijzigingen per 1 januari 2018 doorvoeren.

De belangrijkste reden hiervoor is dat op landelijk niveau strengere regels en doelstellingen zijn vastgesteld. De belangrijkste doelstelling is het streven om vanaf 2020 maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in te zamelen. De gemeente Haaren ‘scoort’ momenteel nog 125 kilogram per inwoner per jaar. Dus gaan we de komende jaren enkele slagen maken. Daarvoor is de hulp en inzet van alle inwoners nodig.

Concreet betekent dit dat de gemeente Haaren per januari 2018 de volgende wijzigingen doorvoert:

 GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval):

o Om de inzameling van GFT (Groente-, Fruit-, en Tuinafval) te stimuleren is het aanbieden van de groene GFT-container voortaan gratis.

o In januari en februari, halen we geen GFT meer aan huis op. De milieustraat en de groenpunten blijven gewoon open zodat u hier uw tuinafval kunt aanbieden.

 Restafval:

o De service op de huisinzameling van restafval wordt verlaagd. De huisinzameling van de grijze restafvalcontainer zal 1 maal per 4 weken plaatsvinden. Door een betere scheiding blijkt (bij buurgemeenten) een inzamelfrequentie van 1 maal per 4 weken goed te functioneren.

o Indien een gezin, ondanks een betere scheiding, niet uitkomt met een inzamelfrequentie van 1 x per 4 weken voor de grijze restafvalcontainer, dat is het mogelijk om een andere formaat restafvalcontainer aan te vragen. Dit kan gratis in de maand februari 2018.

 Dakleer en Bitumen:

o Nieuw! Op de milieustraat kan men Dakleer en Bitumen inleveren. Dit materiaal kan een particulier gratis aanbieden mits dit geen verontreiniging zoals zand, grind en hout bevat. Vooruitlopend op bovenstaande wijzigingen, wordt al per 1 oktober 2017, de inzameling van het plastic verpakkingsmateriaal uitgebreid:

 Plastic wordt PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons):

o PMD wordt vanaf 1 oktober 1 maal per 2 weken aan huis opgehaald. Dit was 1 maal in de 4 weken.

o In de ‘Plastic’ zak mogen nu ook Metalen verpakkingsmateriaal (blikjes) en Drankkartons. Dat heet PMD-afval.

o Naast de huisinzameling, kunt u op de milieustraat uw PMD-afval (in zakken) gratis in de daartoe aanwezige containers deponeren.

o De transparante ‘Plastic Hero’ zakken zijn vanaf 1 oktober 2017 gratis. U kunt deze zakken gratis bij de bestaande uitgeefpunten afhalen.

Door bovenstaande maatregelen komt de afvalinzameling binnen de gemeente Haaren meer in lijn met die van de buurgemeenten. Met medewerking van alle bewoners is het mogelijk om over enkele jaren maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in te zamelen en zo samen bij te dragen aan een beter milieu.

CC Corvers Column

12 november 2017 CC: CORVERS COLUMN: Tegenzin

...

Rubriek: Huyswerk

21 april 2017 in Voorpagina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *