Helvoirt, juli 2016
De toren van de H.Nicolaaskerk in Helvoirt is toe aan een grote restauratie.Dakkapellen en leien moeten vervangen worden . Dat vraagt een behoorlijke som geld. Deze restauratie zal zo’n € 300.000,- kosten. Het restauratiefonds wil dit geld zo mogelijk per 1 januari 2017 bij elkaar hebben. We zijn inmiddels aardig op weg. Allereerst hebben we een BRIM subsidie, een Rijkssubsidie voor Rijksmonumenten, van € 115.000,-. Verder hebben we inmiddels bijdragen van Freaky Thuesday, de boekenmarkt, giften, lijfrenten, fondsen.
Dat alles brengt de stand van zaken op ruim € 190.000,- . We hebben bijna een aanvraag rond voor het Prins Bernard Fonds. We hebben ook nog enkele andere fondsen in beeld. De boekenmarkt wil in het najaar wederom boeken verkopen voor de restauratie. De gemeente overweegt om een bijdrage te verstrekken. Winkeliers en ondernemers zijn nog in beeld. Ook via de provincie zijn er wellicht nog mogelijkheden.
Dat alles zou moeten leiden tot een budget wat de € 300.000,- al aardig begint te naderen.
8A8A9791-bewerkt
Foto: Rens Bressers
In de zomermaanden zijn er rondleidingen in de kerk. Met name elke woensdag om 14.00u.
Ook is er de mogelijkheid om de toren te beklimmen.
Zeker willen we nog een grote actie doen waar de hele bevolking aan deel kan nemen en waar fysiek in het dorp ook iets van te zien kan zijn. Dat lijkt wat cryptisch. Dat is het ook. Het is nog iets te vroeg om er mee naar buiten te komen, maar zeker zul je er nog meer van horen.
We gaan er van uit dat in 2017 de restauratie kan beginnen.
Elke gift is welkom. Ook lijfrente is mogelijk Dat is fiscaal erg aantrekkelijk. Meer informatie daarover kun je bekomen bij Karel Assmann kjmassmann@home.nl
Het rekeningnummer van de Stichting Restauratie Nicolaaskerk Helvoirt is: NL64 RABO 0121190412.
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Harry van Hal, voorzitter Restauratiefonds 06 45168681
8A8A9802-bewerkt
Foto: Rens Bressers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *